CWE-835 - Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop')

The program contains an iteration or loop with an exit condition that cannot be reached, i.e., an infinite loop.

Related CVE(s) 164 CVE-2019-16413 CVSS 5 CVE-2018-17202 CVSS 5 CVE-2017-18361 CVSS 5 CVE-2018-20578 CVSS 5 CVE-2018-20482 CVSS 1.9 CVE-2018-17197 CVSS 4.3 CVE-2018-20348 CVSS 1.9 CVE-2018-20103 CVSS 5 CVE-2018-20099 CVSS 4.3 CVE-2018-1000864 CVSS 4 CVE-2017-15835 CVSS 3.3 CVE-2018-19826 CVSS 4.3 CVE-2018-14629 CVSS 4 CVE-2018-19108 CVSS 4.3 CVE-2018-9444 CVSS 7.1 CVE-2018-18915 CVSS 4.3 CVE-2017-18277 CVSS 4.9 CVE-2018-18385 CVSS 5 CVE-2018-6977 CVSS 4.9 CVE-2018-18070 CVSS 7.1 CVE-2018-8017 CVSS 4.3 CVE-2018-17042 CVSS 4.3 CVE-2018-14621 CVSS 7.8 CVE-2018-10938 CVSS 7.1 CVE-2018-15856 CVSS 2.1 CVE-2018-1999044 CVSS 4 CVE-2018-11771 CVSS 4.3 CVE-2017-2646 CVSS 5 CVE-2017-2670 CVSS 5 CVE-2018-10912 CVSS 4 CVE-2018-1999012 CVSS 7.1 CVE-2018-14445 CVSS 4.3 CVE-2018-14347 CVSS 4.3 CVE-2018-14051 CVSS 5 CVE-2018-8036 CVSS 4.3 CVE-2018-12913 CVSS 5 CVE-2018-12700 CVSS 5 CVE-2018-12418 CVSS 4.3 CVE-2018-12228 CVSS 6.8 CVE-2018-11657 CVSS 5 CVE-2018-10981 CVSS 4.9 CVE-2018-10546 CVSS 5 CVE-2018-1338 CVSS 4.3 CVE-2018-1339 CVSS 4.3 CVE-2018-10289 CVSS 4.3 CVE-2017-18261 CVSS 4.9 CVE-2018-6918 CVSS 7.8 CVE-2018-9257 CVSS 5 CVE-2018-9251 CVSS 2.6 CVE-2018-6253 CVSS 4.9 CVE-2018-9058 CVSS 4.3 CVE-2018-1324 CVSS 4.3 CVE-2017-18238 CVSS 4.3 CVE-2017-18236 CVSS 4.3 CVE-2018-1000075 CVSS 5 CVE-2018-8002 CVSS 6.8 CVE-2017-17150 CVSS 2.1 CVE-2017-17131 CVSS 6.3 CVE-2017-18208 CVSS 4.9 CVE-2018-7453 CVSS 4.3 CVE-2018-7330 CVSS 5 CVE-2018-7331 CVSS 5 CVE-2018-7333 CVSS 5 CVE-2018-7332 CVSS 5 CVE-2018-7421 CVSS 5 CVE-2018-7322 CVSS 5 CVE-2018-7324 CVSS 5 CVE-2018-7325 CVSS 5 CVE-2018-7326 CVSS 5 CVE-2018-7327 CVSS 5 CVE-2018-7328 CVSS 5 CVE-2018-5381 CVSS 5 CVE-2018-7174 CVSS 4.3 CVE-2018-1041 CVSS 5 CVE-2017-18183 CVSS 4.3 CVE-2017-18186 CVSS 4.3 CVE-2017-12412 CVSS 6.8 CVE-2018-6196 CVSS 5 CVE-2018-5786 CVSS 4.3 CVE-2018-5685 CVSS 4.3 CVE-2017-13195 CVSS 7.8 CVE-2017-13193 CVSS 7.8 CVE-2017-13192 CVSS 7.8 CVE-2017-13191 CVSS 7.8 CVE-2018-5650 CVSS 4.3 CVE-2018-5253 CVSS 6.8 CVE-2017-16944 CVSS 5 CVE-2017-16932 CVSS 5 CVE-2017-2909 CVSS 7.8 CVE-2017-15908 CVSS 5 CVE-2017-15223 CVSS 5 CVE-2017-15602 CVSS 5 CVE-2017-15024 CVSS 4.3 CVE-2017-14933 CVSS 4.3 CVE-2017-14932 CVSS 4.3 CVE-2017-14929 CVSS 5 CVE-2017-14339 CVSS 7.8 CVE-2017-14519 CVSS 5 CVE-2017-12997 CVSS 5 CVE-2017-12995 CVSS 5 CVE-2017-12990 CVSS 5 CVE-2017-12989 CVSS 5 CVE-2017-14229 CVSS 5 CVE-2017-14058 CVSS 4.3 CVE-2017-13756 CVSS 2.1 CVE-2017-13728 CVSS 4.3 CVE-2017-12852 CVSS 5 CVE-2017-11118 CVSS 7.1 CVE-2017-9258 CVSS 7.1 CVE-2017-11624 CVSS 4.3 CVE-2017-11625 CVSS 4.3 CVE-2017-11626 CVSS 4.3 CVE-2017-11627 CVSS 4.3 CVE-2017-11523 CVSS 7.1 CVE-2017-11478 CVSS 7.1 CVE-2017-11446 CVSS 7.1 CVE-2017-11406 CVSS 7.8 CVE-2017-10986 CVSS 5 CVE-2017-10985 CVSS 7.8 CVE-2017-11338 CVSS 4.3 CVE-2017-11171 CVSS 4.9 CVE-2017-0685 CVSS 4.3 CVE-2017-9222 CVSS 7.1 CVE-2017-9375 CVSS 1.9 CVE-2017-9330 CVSS 1.9 CVE-2017-9310 CVSS 1.9 CVE-2017-9023 CVSS 4.3 CVE-2017-9461 CVSS 6.8 CVE-2017-9345 CVSS 7.8 CVE-2017-9346 CVSS 7.8 CVE-2017-9349 CVSS 7.8 CVE-2017-9352 CVSS 7.8 CVE-2017-9358 CVSS 5 CVE-2017-9210 CVSS 4.3 CVE-2017-9209 CVSS 4.3 CVE-2017-9208 CVSS 4.3 CVE-2017-9094 CVSS 4.3 CVE-2017-9093 CVSS 4.3 CVE-2017-8054 CVSS 4.3 CVE-2017-8053 CVSS 4.3 CVE-2017-7700 CVSS 7.1 CVE-2017-7701 CVSS 7.8 CVE-2017-7702 CVSS 7.8 CVE-2017-7704 CVSS 7.8 CVE-2017-7705 CVSS 7.8 CVE-2017-7745 CVSS 7.8 CVE-2017-7746 CVSS 5 CVE-2017-7748 CVSS 7.8 CVE-2017-7619 CVSS 5 CVE-2017-7618 CVSS 7.8 CVE-2017-7401 CVSS 5 CVE-2017-2417 CVSS 4.3 CVE-2017-5973 CVSS 2.1 CVE-2017-5987 CVSS 2.1 CVE-2017-6505 CVSS 2.1 CVE-2017-6467 CVSS 5 CVE-2017-6470 CVSS 7.8 CVE-2017-6472 CVSS 5 CVE-2017-6474 CVSS 5 CVE-2017-5852 CVSS 4.3 CVE-2017-6299 CVSS 4.3 CVE-2017-6214 CVSS 5 CVE-2017-6014 CVSS 7.8 CVE-2017-6056 CVSS 5